Technický týdeník č. 15/2019

Přípravy na veletrh EMO Hannover 2019 jsou v plném proudu.

 Do chvíle, kdy se slavnostně otevřou brány jedné z největších světových přehlídek výrobních strojů a příslušných technologií - EMO Hannover 2019 - sice zbývají ještě téměř dva měsíce, ale všichni protagonisté tohoto velkého „svátku strojařů“ se již pilně připravují.

  Jedním z důležitých přípravných kroků před zahájením samotného veletrhu je série tiskových konferencí k veletrhu EMO Hannover, která probíhá hned na několika kontinentech – v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe. Také v Praze, v reprezentativních prostorách hotelu Esplanade, proběhla dne 20. května 2019 tisková konference za účasti Ing. Evy Václavíkové (zastoupení Deutsche Messe AG v České republice), pana Christopha Millera, ředitele oddělení veletrhů Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pana Michaela Roseho, ředitele protokolu Deutsche Messe AG, Hannover, Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., ředitele Svazu strojírenské technologie, Ing. Pavla Čápa, zodpovědného za účast členských společností SST na veletrhu EMO, Ing. Ladislava Bryndy, viceprezidenta představenstva SST a jednatele společnosti WEILER Holoubkov, s.r.o. a PhDr. Blanky Markovičové, CSc., tiskové mluvčí SST. Tiskové konference se účastnili vybraní novináři odborných technických periodik, jakými jsou například M+M Průmyslové spektrum nebo Technický týdeník.

  Po úvodním slově Ing. Evy Václavíkové se ujal slova pan Christoph Miller, který ve svém vystoupení zdůraznil, že na veletrhu EMO v Hannoveru nebude chybět žádná firma, která v oboru výrobních strojů ve světě něco znamená. Už počátkem května bylo přihlášeno přes dvě tisícovky vystavovatelů ze 47 zemí. Za Českou republiku to bylo 27 firem, jejichž stánky obsadí výstavní plochu přesahující 1600 m². Na veletrhu se představí celkem 13 členských společností SST: ČKD Blansko-OS, a.s., Dormer Pramet s.r.o., FERMAT Group a.s., HESTEGO a.s., KSK Precise Motion, a.s., NAREX Ždánice, spol. s r.o., Pilous-pásové pily, spol. s r.o., Slovácké strojírny a.s., Šmeral Brno a.s. ,TOS Hostivař s.r.o. TOS Kuřim-OS, a.s., TOS Varnsdorf a.s. a TOSHULIN a.s.

 Každý ročník veletrhu EMO má své specifické tematické zaměření a své motto. Pro letošní rok se koná pod heslem Smart technologies driving tomorrow´s production!

  „Pro inteligentní továrnu“, říká pan Christoph Miller, „je rozhodující digitální propojení lidí, zařízení a procesů v rámci celého hodnotového řetězce“.

  Tematické zaměření veletrhu reaguje na skutečnost, že digitalizace postupuje v průmyslu rychleji a zvýšil se výkon procesorů, které umožňují zpracování velkého objemu dat. Chytré technologie jsou klíčem k vyšší produktivitě, lepší kvalitě a flexibilitě výroby, což jsou ostatně klasické cíle, na něž jsou soustředěny inovace v oboru výrobní techniky.

  Digitalizace a inteligentní propojení továrny umožní navíc nové funkce jako je ProcessMonitoring nebo Predictive Maintenance, které jsou o krok dál díky strojům, které se učí na základě chytrých dat a jejich analýzy. Jsou pak základem nových obchodních modelů, například platformové ekonomiky, která vede zákazníky i výrobní firmy k dosažení vyššího stupně efektivity.

  Jedním z klíčových témat veletrhu bude využití internetu věcí ve výrobě. V rámci Industrie 4.0 aerea představí inovativní firmy ve spolupráci s renomovanými výzkumnými ústavy inteligentní řešení zajišťující úspěšné podnikání svých zákazníků. Bude se jednat především o inteligentní komponenty pro kontrolu procesů a podporu obsluhy, které umožňují bezproblémový tok dat při maximálním zajištění jejich bezpečnosti.

  Společný jazyk Průmyslu 4. 0 UMATI (universal machine tool interace) je rovněž novinkou letošního ročníku veletrhu. Jedná se o standard rozhraní pro obráběcí stroje, které umožňuje neutrální otevřené připojení strojů na nadřazené systémy. Pomocí něho mohou být data od různých výrobců s různými řídicími systémy přenášena například do cloudů, kde se dále vyhodnocují a zpracovávají. V současné době bylo definováno něco přes dvacet aplikací, mezi které patří rychlý přehled výroby, přehled průběhu programu a statusu zařízení, řízení výrobní zakázky, vytváření statistik chybovosti nebo provozní režim zobrazení v čase.

  Stranou pozornosti nezůstává samozřejmě ani aditivní výroba. V poslední době je stále větší důraz kladen na procesový řetězec 3D tisku. Velká a technicky náročná odvětví, jako je například automobilový a letecký průmysl nebo medicínská technika, vyžadují nové postupy. Vyvíjejí stále větší počet dílů, u nichž lze potřebné geometrie dosáhnout právě jen pomocí aditivních procesů. Příkladem mohou být odlehčené díly z komplexních materiálů, speciální náhradní díly pro automobily, hydraulické řídicí bloky nebo systémy čerpání paliva u letadel nebo tzv. bionické struktury v lékařské technice, využívané například u implantátů, naslouchadel či chirurgických nástrojů.

 Postupy aditivní výroby se vyvíjejí závratným tempem a mají velký potenciál. Additive manufacturing circle se tedy nepochybně stane velkým lákadlem pro návštěvníky veletrhu“, konstatuje Christoph Miller.

 Organizátoři veletrhu EMO 2019 počítají s tím, že se stane místem setkání startupů. Digitalizace, vytváření sítí, nové formy mobility nebo energetická účinnost představují lákavá témata pro mladé firmy, které k nim přistupují kreativně, nezaujatě a s odvahou a proto se často na trhu objevují s novými produkty rychleji než firmy etablované. Řada firem už si zvykla zadávat vývoj digitálních obchodních modelů vyčleněným jednotkám nebo samostatným digitálním firmám. Startupy zaznamenaly v poslední době nevídaný boom, a proto jim bude v rámci veletrhu vyčleněna vlastní platforma pod názvem Young Tech Enterprises @ EMO Hannover 2019. Platforma umožní setkání představitelů mladých firem s výjimečnými podnikatelskými záměry s investory a potenciálními kooperačními partnery.

  S přehlídkou mladých nadějných firem souvisí i zcela nový záměr organizátorů udělit cenu za „digitální inovace ve výrobě“. V rámci soutěže iniciované Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a dotované finanční odměnou ve výši 10 000 Euro budou oceněny inovativní podnikatelské nápady založené na moderních informačních a komunikačních technologiích.

  Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu by měla pomoci řešit dvoudenní náborová akce časopisu Svazu německých inženýrů VDI-Nachrichten. Během ní se budou moci vystavovatelé i zákazníci veletrhu EMO představit také jako atraktivní zaměstnavatelé. Kromě toho se na veletrhu představí také Nadace na podporu dorostu ve strojírenství, která průběžně pořádá celou řadu akcí směřujících k modernizaci odborné přípravy v technických oborech. Tyto vzdělávací cykly jsou určeny nejen pro studenty, ale také pro učitele a školitele, které je nutno seznamovat s technickými inovacemi.

  S některými praktickými otázkami spojenými s organizací účasti na veletrhu EMO seznámil účastníky tiskové konference pan Michael Rose, ředitel protokolu Deutsche Messe, a po něm už se ujal slova Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel Svazu strojírenské technologie. Jeho prezentace byla zaměřena jednak na přípravu členských firem SST na účast na veletrhu EMO Hannover 2019, ale také na zhodnocení výsledků oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2018, se zvláštním zřetelem na bilanci obchodních vztahů mezi Českou republikou a Německem, které je už po řadu let nejvýznamnějších obchodním partnerem naší republiky.

  Závěr tiskové konference patřil pohledu jedné z vystavujících firem – společnosti WEILER Holoubkov - na přínos firemní prezentace na veletrhu pro rozvoj obchodních aktivit. Po vystoupení jednatele společnosti WEILER, Ing. Ladislava Bryndy, byl dán prostor pro otázky novinářů.

  Tisková konference, jak už bývá dobrou tradicí, seznámila odbornou veřejnost s hlavními tématy veletrhu EMO Hannover 2019 a představila lákavou nabídku doprovodných akcí, které budou připraveny pro vystavovatele i návštěvníky.

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.