LOGO spolufinancovano EU

Název projektu: Projekt „DIGI vzdělávání pro zaměstnance členů Svazu strojírenské technologie“

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008452

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 30.9.2025

Celková výše projektu: 14 973 465,60  Kč

Příjemcem je Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Projekt DIGI vzdělávání pro zaměstnance členů Svazu strojírenské technologie – DIGI vzdělávání je financován Evropskou unií.

LOGO spolufinancovano EU

Název projektu: Vzdělávání pro rozvoj strojírenských technologií

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/0022-0400002346 

Doba realizace projektu: 1.3.2024 - 28.2.2027

Celková výše projektu: 13 625 157,75 Kč

Příjemcem je Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

 Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských podniků Svazu strojírenské technologie, zájmového sdružení.

 

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetenci pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.