Technický týdeník č. 14/2019

Předběžná statistická bilance roku 2018 a výhled na rok 2019

Nově zvolený ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc., ve stručnosti zhodnotil statistické výsledky a vybrané ekonomické ukazatele oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2018, přestože definitivní čísla budou z oficiální zprávy  Českého statistického úřadu známa až zhruba v polovině měsíce srpna, a doplnil je úvahou nad možným vývojem v roce 2019.

Svaz strojírenské technologie aktuálně sdružuje 46 společností, převážně výrobců obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů. Z hlediska celkové produkce v České republice tato skupina představuje cca 70 % objemu. V roce 2018 došlo k nárůstu produkce o cca 13 % a exportu o téměř 19 procent. Co se týče exportu tak bylo dosaženo zatím nejlepších výsledků v historii. Z pohledu produkce však rekordní rok 2015 překonán nebyl. V souladu s příznivou situací v domácím zpracovatelském průmyslu narostl import i spotřeba obráběcích strojů o několik procent.

 Česká republika si v oboru obráběcích a tvářecích strojů stále udržuje svou dobrou pozici. Ve světovém žebříčku producentů je na 15. místě a produkcí a spotřebou na obyvatele pak na 8. místě. Mezi evropskými výrobci jsme v produkci na obyvatele dokonce na 5. místě. Největším světovým výrobcem zůstává i nadále Čína, nejvyšší produkcí na obyvatele se může chlubit Švýcarsko.

Hlavními exportními teritorii pro nás zůstává Německo (cca 31 %), Čína (11,4 %) a Slovensko (6,6 %). Další v pořadí je Rusko, Polsko, Itálie a USA. Pro Německo je například Česká republika 4. největším importérem obráběcích strojů. Export do Ruska zaznamenal oproti roku 2017 mírný nárůst. Export do Číny vzrostl v roce 2018 o cca 50 %. V pořadí importérů si první místo drží opět Německo. Na dalších místech je Japonsko, Švýcarsko, Itálie, Tchaj-wan, Rakousko a Jižní Korea.

Z hlediska exportních komodit jsou na prvním místě brusky následované soustruhy, obráběcími centry a frézovacími stroji. Hlavním oborem nakupujícím strojírenské technologie je automobilový průmysl, resp. jeho subdodavatelé, výrobci nástrojů a forem, obranný, letecký a energetický průmysl.

 Vysoká úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů je mimo jiné dána vysokou kvalitou pracovní síly a inovační aktivitou většiny výrobců, jako jsou například společnosti TOS Varnsdorf, Kovosvit MAS, TAJMAC - ZPS, TOSHULIN, TOS Kuřim, FERMAT a další. Vlastní konstrukční a vývojové kapacity jsou podporovány spoluprací s vysokými školami, například s výzkumným pracovištěm RCMT při ČVUT Praha, nebo samostatnými pracovišti, jakými jsou například Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, Intemac Kuřim, a výrobci a dodavateli elektronických a mechatronických komponent, nástrojů a robotů.

 V roce 2019 očekáváme ve srovnání s rokem 2018 v globálním měřítku pokles poptávky po obráběcích strojích. V důsledku obchodních sporů USA s Čínou a dalších známých faktorů dochází také k poklesu investičních aktivit. Důsledkem je ochlazování poptávky po obráběcích strojích u našeho nejvýznamnějšího partnera, kterým je Německo, ale i na dalších trzích. Předpokládáme proto, že dojde k i u nás k poklesu produkce oproti roku 2018 o cca 5 – 10 %.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.