Technický týdeník č. 13/2019

METALLOOBRABOTKA 2019mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření

Letošní jubilejní 20. ročník mezinárodního moskevského strojírenského veletrhu METALLOOBRABOTKA 2019 se konal od 27. do 31. května 2019 opět v komplexu EXPOCENTRE v rajonu „Krasnaja Presnja“, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh je zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje.

Organizátory veletrhu jsou akciová společnost EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů „STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se, jako každý rok, konal za podpory Horní komory Federální vlády Ruské federace, Ministerstva průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství RF. Patronátu nad veletrhem se ujala Obchodně-průmyslová komora RF.

Veletrh Metalloobrabotka patří mezi nejnavštěvovanější veletrhy v oboru strojírenství. Za dvacetiletou historii své existence získal mezinárodní reputaci a stal se pro světové výrobce obráběcích a tvářecích strojů velmi atraktivním.

Veletrhu Metalloobrabotka 2019 v Moskvě se zúčastnilo celkem 1186 vystavovatelů, kteří vystavovali na čisté výstavní ploše o výměře 42385 m². Ruských vystavovatelů bylo 544 a ze zahraničí jich přijelo 642. Zahraniční vystavovatelé pocházeli celkem ze 33 zemí. Veletrh navštívilo za celý veletržní týden 35096 návštěvníků. Národní expozice vytvořilo celkem 9 zemí: Německo, Švýcarsko, Itálie, Česká republika, Čína, Taiwan, Velká Británie, Slovensko a Bělorusko.

Vedle českého Svazu strojírenské technologie se veletrhu zúčastnilo dalších 12 národních asociací: VDW (Německo), SWISSMEM (Švýcarsko), MTA (Velká Británie), CMTBA (Čína), UCIMU (Itálie), TAMI (Taiwan), TMBA (Taiwan), JMTBA (Japonsko), AMT (USA), MIB (Turecko), TIAD (Turecko) a Belorgstankinprom (Bělorusko).

Veletrh Metalloobrabotka 2019 byl českými společnostmi velmi silně obsazen. Zúčastnilo se ho 21 výrobních firem a českou účast u ruských organizátorů a partnerů veletrhu zastřešoval Svaz strojírenské technologie. Letošní Metalloobrabotka byla pro naše firmy organizována jako česká oficiální účast v zahraničí s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (veletrh kategorie C), což se ukázalo jako dobrý krok, který u ruských partnerů vyvolal velmi kladnou odezvu.

Českou expozici navštívil také český velvyslanec v Moskvě J.E. pan Vítězslav Pivoňka s doprovodem. Čeští vystavovatelé jeho zájem o veletrh a jejich problémy na ruském trhu velmi ocenili. Pan velvyslanec se o jejich aktivity na ruském trhu podrobně zajímal a přislíbil všem českým firmám případnou pomoc, pokud řešení dané problematiky bude v jeho pravomoci.

K bezproblémovému průběhu veletrhu velmi výrazně přispěly obě realizační firmy, RAPID a MELIOR MAX, které expozici stavěly. Velké poděkování patří zejména společnosti RAPID, která pro české společnosti připravila doprovodný program a svého úkolu se zhostila opravdu na výbornou. Čeští vystavovatelé byli se zajištěním veletrhu i s jeho úrovní spokojeni a nebyly zaznamenány žádné připomínky.

Česká účast na veletrhu byla velmi pozitivně hodnocena a ruští partneři ocenili především velký počet českých vystavovatelů: SST a jeho členské subjekty Kovosvit MAS, Hestego + KSK - (GESTEGO + APEKS), Šmeral Brno, TOS Varnsdorf, ŽĎAS, Slovácké strojírny (TOS Čelákovice) ALTA, TOSHULIN + TOS Kuřim + ČKD BLANSKO OS

Z dalších účastníků jmenujme tyto strojírenské podniky: HELTOS, ACHTECH, HYDROMA, TRIMILL, SWAH, KOVOFINIŠ, TMC, ANAJ.

Největší počet českých firem se prezentovalo, jako již tradičně, v pavilonu FORUM, ve kterém vystavovala řada významných značek. Některé firmy vystavovaly ve spolupráci se svými ruskými obchodními partnery.

Dne 27. května 2019 byl veletrh slavnostně zahájen bohatým programem „Opening Ceremony“, v rámci kterého pronesly svůj projev významné osobnosti politického života Ruské federace a ruského průmyslu.

Zahajovací projev přednesl náměstek ministra průmyslu a obchodu Ruské federace pan V. S. Osmakov, který pozdravil účastníky a organizátory veletrhu a mimo jiné řekl, že METALLOOBRABOTKA je velmi významnou mezinárodní událostí, jež podporuje jeho přesvědčení, že ruský průmysl nadále poroste. Rusko si je vědomo významu strojírenství a průmyslu výrobních strojů, takže v rámci státních programů věnuje tomuto odvětví náležitou pozornost a podporu.

Georgij V. Samodurov, prezident Asociace Stankoinstrument, zdůraznil, že velký zájem o účast na veletrhu nespočívá pouze ve zvyšující se poptávce po obráběcích strojích na ruském trhu, ale je také reakcí na dynamický vývoj průmyslového investičního potenciálu Ruska. Navzdory současným problémům ruské ekonomiky se obor obráběcích strojů těší kvalitativnímu i kvantitativnímu růstu. Kromě toho se významně mění i výrobní struktura a podíl „high tech“ zařízení roste. Pan Samodurov vyjádřil přesvědčení, že METALLOOBRABOTKA zřetelně demonstruje schopnosti ruského sektoru obráběcích strojů a podporuje další prospěšnou a užitečnou spolupráci mezi ruskými a zahraničními výrobci obráběcích strojů.

Pan Samodurov navštívil stánek SST společně s generálním ředitelem firmy UNIMATIC panem V. I. Tolkačevem a zástupcem společnosti Uralské lokomotivy. Rozhovory se týkaly především problémů souvisejících s postupem licenční správy a s udělováním vývozních licencí do RF. Konkrétně se hovořilo o obchodním případu firmy TOS Čelákovice, která má problém s vývozem stroje pro významnou firmu Uralské lokomotivy ze Sverdlovské oblasti. Tu obchodně zastupuje právě zmíněná firma UNIMATIC z Jekatěrinburgu. Zástupci SST přislíbili, že se pokusí v této záležitosti pomoci a budou kontaktovat Licenční správu a případně i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Firma TOS Čelákovice o tomto problému informovala současně i pana Vítězslava Pivoňku, velvyslance ČR v Moskvě, který též přislíbil podporu.

J.E. pan velvyslanec Vítězslav Pivoňka, společně s vedoucím ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě panem Alešem Ottmárem navštívili českou expozici hned první den veletrhu. V doprovodu Ing. Pavla Čápa si prohlédli všechny stánky české expozice, kde pohovořili se zástupci českých firem a ujistili je o podpoře jejich obchodních zájmů v Ruské federaci. Úroveň spolupráce při přípravě letošního 20. ročníku veletrhu Metalloobrabotka byla hodnocena při jednání s projektovou manažerkou společnosti EXPOCENTRE Moskva paní Irinou Levyakovou. Novou vedoucí divize veletrhů EXPOCENTRA byla od letošního roku jmenována paní Elena Guseva, s níž byli zástupci SST při jednání seznámeni. Je potěšitelné, že SST i nadále zůstává pro EXPOCENTRE jediným obchodním partnerem v České republice. Vedení EXPOCENTRA vyjádřilo přání, aby byl prodej výstavní plochy pro rok 2020 maximálně urychlen, aby bylo možno českým vystavovatelům nabídnout opět tu nejžádanější výstavní plochu celého areálu, která se nalézá v pavilonu Fórum.

V závěru jednání byly zástupcům společnosti EXPOCENTRE předány pozvánky na MSV 2019 do Brna. Potěšující bylo sdělení, že si členové vedení společnosti návštěvu na MSV 2019 již naplánovali.

Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti viceprezidenta Svazu strojírenství RF prof. Vladimíra Vladimíroviče Gutěňjova, který je rovněž poslancem Státní dumy RF, nemohlo proběhnout osobní setkání přímo na veletrhu. Po dohodě ředitele SST Ing. Oldřicha Paclíka a prof. Gutěňjova byly na stránky tohoto svazu umístěny reklamní bannery MSV 2019. Pan Gutěňjov přislíbil nejen svou osobní účast na letošním veletrhu v Brně ale i podporu při organizování účasti ruských firem z řad členů jejich svazu.

Svaz strojírenské technologie propagoval letošní MSV 2019 velmi aktivně při jednáních se zahraničními partnery, ale i na svém stánku v české expozici, a to formou plakátů umístěných na stěnách stánku a distribucí brožur BVV.

Přestože od roku 2014 došlo k výraznému poklesu exportu obráběcích a tvářecích strojů do Ruské federace, české strojírenské podniky se snaží udržovat zde své aktivity a obchodní vztahy. Stejně jako ostatní evropští výrobci věří, že ruský trh pro ně bude, i přes současné komplikace způsobené politickými rozhodnutími a zhoršenými ekonomickými podmínkami, v dlouhodobém horizontu nadále velmi významný.

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.