Technický týdeník č. 12/2019

Francouzsko-český strojírenský den

Francie – měřeno nominální hodnotou hrubého domácího produktu – je šestou největší ekonomikou na světě a devátou co do parity kupní síly. Vytváří pětinu HDP eurozóny a silou své ekonomiky je na třetím místě v rámci členských zemí Evropské unie.

Na základě informací kanceláře vládní agentury CzechTrade v Paříži je Francie, která tradičně patřila k významným obchodním partnerům České republiky, v současné době v pořadí čtvrtou zemí v žebříčku vývozních cílů firem z České republiky, a to hned po Německu, Slovensku a Polsku.

Celkový objem vývozu z České republiky do Francie činil v roce 2018 8,7 miliardy eur a objem dovozu z Francie do ČR činil přes 5,1 miliardy eur. Nejvýznamnější položku dovozu i vývozu pak činily automobily a jejich příslušenství.

České strojírenství mělo ve Francii už od dob první republiky velmi dobré jméno. Vzhledem k současné struktuře francouzského průmyslu se mohou na tomto náročném trhu uplatnit české strojírenské firmy především subdodávkami strojírenských výrobků a služeb pro letecký průmysl, výrobu kolejové techniky, lodní stavitelství, automobilový průmysl, energetiku a metalurgický průmysl, a jako dodavatelé strojů pro tváření, obrábění, slévárenství a povrchové úpravy kovů. Řada českých strojírenských firem se každoročně účastní největšího francouzského strojírenského veletrhu Global Industrie – sekce Midest, kde získávají nové obchodní partnery a příležitosti k vývozu i výrobní kooperaci.

Jako jeden z konkrétních projevů ekonomické diplomacie a spolupráce vládní agentury CzechTrade, ekonomického oddělení Velvyslanectví České republiky ve Francii a zprostředkovatelské firmy Defia Services se sídlem v Plzni, se dne 22. května 2019 konal Francouzsko - český strojírenský den. Jednalo se o prezentaci francouzských a českých firem a klastrů z oblasti strojírenství a energetiky, která byla realizována s finančním příspěvkem projektu č. 36A046-003 na podporu ekonomické diplomacie PROPED, koordinovaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Projekty ekonomické diplomacie PROPED jsou podpořeny ze Společného nástroje pro financování ekonomické diplomacie ČR, do kterého jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí ČR zapojeny Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády.

Celodenní prezentace s následnými dvoustrannými jednáními proběhla v reprezentačních prostorách nejhonosnějšího sídla, kterým v zahraničí disponuje MZV. Původně patřilo francouzské šlechtičně Elisabeth Françoise Marii de la Rochefoucauld, kněžně de Ligne, která si ho jako svůj palác nechala zbudovat v letech 1909 - 1912 v blízkosti tehdejší nejnovější pařížské atrakce - Eiffelovy věže. Roku 1919 si palác pronajala Československá republika jako sídlo svého diplomatického zastoupení v Paříži. Roku 1924 ho od kněžny de Ligne odkoupila za více než 4 miliony franků. Od té doby, s krátkou přestávkou v době druhé světové války, slouží budova jako sídlo československého, respektive českého Velvyslanectví ve Francii.

Účastníky prezentačního dne přivítal osobně J. E. pan Petr Drulák, velvyslanec ČR ve Francii, a pak už následovaly projevy pana Vítězslava Blažka, ředitele pařížské kanceláře vládní agentury CzechTrade, který nastínil různé formy podpory zájmů českých podnikatelů ve Francii, a pana Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., ředitele Svazu strojírenské technologie, jenž se na konání této akce organizačně podílel prostřednictvím PhDr. Blanky Markovičové, CSc., zodpovědné za koordinaci vnějších vztahů SST.

Mezi českými účastníky prezentačního dne bylo i několik firem, které se již na francouzském trhu úspěšně etablovaly, ale i další, které využily tuto možnost k navázání kontaktů s francouzskými obchodními protějšky.

Francouzská strana zde měla velice silné zastoupení v podobě zástupců energetických klastrů GIIN – French Nuclear Suppliers Association a POLE NUCLEAR VALLEY a dále strojírenských firem SETFORGE (tvářecí stroje), OAKRIDGE a EGIS INDUSTRIES (engineering) a dalších.

Ze Svazu strojírenské technologie se prezentačního dne zúčastnili představitelé následujících společností: EMP Slavkov, s.r.o., HESTEGO Vyškov, a.s., TOSHULIN, a.s., TRENS SK Trenčín, a.s., ŽĎAS, a.s. Partnerem SST pro dvoustranné jednání BtoB byl francouzský strojírenský svaz SYMOP, konkrétně pan Gilles Gaubert, zodpovědný za mezinárodní vztahy, a slečna Caroline Demoyer, která má na starosti vnější vztahy.

Hojná účast zástupců francouzských strojírenských firem i celých klastrů svědčí o rostoucím zájmu francouzské strany o spolupráci s českými firmami v oblasti strojírenského průmyslu a energetiky. Celá akce pak byla důkazem zvyšujícího se potenciálu francouzsko-české spolupráce v oblasti strojírenského průmyslu a jako taková by si jistě zasloužila pokračování, tentokrát v České republice, na čemž se ostatně účastníci prezentačního dne shodli.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.