Technický týdeník č. 11/2019

Mezinárodní strojírenský veletrh v Pekingu

Šestnáctý ročník výstavy CIMT uspořádal ve dnech 15. – 20. dubna 2019 Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA v areálu výstaviště CIEC alokovaném ve východní části Pekingu. Mimo osmi hlavních hal byly využity stanové haly ve východní a západní části výstaviště (E5, E6, E7, E8, W5 a W6).

Cekem bylo tedy obsazeno čtrnáct výstavních hal. Podle údajů pořadatele se na výstavní ploše 142 000 m² představilo 1 712 vystavovatelů z 28 zemí. Domácích vystavovatelů z ČLR zde bylo 838 a zahraničních 874. Celkově se zúčastnilo o 5,5 % více vystavovatelů než na poslední výstavě CIMT v roce 2017. Zájemci měli možnost navštívit celkem 14 národních stánků, včetně toho českého. Největší plochu zaujímali samozřejmě čínští výrobci strojů a příslušenství, kteří obsadili plochu 37 452 m². Ze zahraničí přijelo nejvíce vystavovatelů z Německa - 224 – a prezentovali se na ploše 9 448 m². Mělo zde zastoupení také několik desítek firem z Taiwanu, Japonska a ze Švýcarska.

Během výstavy se uskutečnilo 105 doprovodných akcí, kterých se zúčastnilo 5 561 návštěvníků. Výstavu celkem navštívilo 319 371 lidí, z toho bylo 226 621 návštěvníků ze 62 zemí a regionů ČLR. V počtu návštěvníků došlo v porovnání s poslední výstavou v roce 2017 k nárůstu 2,5 %.

České firmy vystavovaly v rámci společné oficiální prezentace, kterou zajišťovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem akce byla společnost Veletrhy Brno, a.s. V pavilonu E2 vystavovali čeští výrobci na celkové ploše 240 m².

Na oficiální České expozici se podílely následující výrobní podniky: ŠKODA MT, FERMAT CZ, PILANA METAL, KS Precise Motion, ČKD Blansko-OS, TOS Kuřim-OS, TOS Olomouc, TOS VARNSDORF, RETOS a TOSHULIN.

Mimo českou oficiální účast se ještě v sekci obráběcích nástrojů v hale E4 prezentovala firma NAREX Ždánice. Na výstavě byly zastoupeny rovněž zahraniční mateřské firmy českých členů SST jako jsou ARGO-HYTOS, AXA, Renishaw, Schneeberger, Walter, Weiler, Röhm, Schunk a Mazak.

Stánek SST byl umístěn ve vstupní hale výstaviště v sekci světových oborových svazů. Na stánku byli prezentováni všichni členové SST v členění podle technologií, dále zde působili zástupci vládní agentury CzechInvest a úspěšně probíhala rovněž propagace strojírenského veletrhu MSV Brno 2019.

První den výstavy se ve vestibulu výstaviště konala obvyklá opening ceremony. Na slavnostním přestřižení pásky se podíleli vedle vrcholových manažerů čínských a japonských strojírenských firem také zástupci oborových svazů z USA, Švýcarska, Německa, Indie a České republiky.

Druhý den výstavy byl v rámci oficiální české expozice uspořádán Czech Business Day. V rámci programu vystoupil zástupce MPO pan Roman Seidl. Za pořádající čínský svaz pak promluvil viceprezident CMTBA, profesor Wang Liming, za SST Ing. Bedřich Musil a za CzechInvest pan Robert Keil.

Na tiskové konferenci Čínského svazu výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA byly uveřejněny aktuální statistické údaje o čínské strojírenské výrobě, spotřebě, exportu a dovozu. Hlavní referáty přednesli stávající prezident CMTBA pan Mao Yufeng a viceprezident pan Wang Liming. Dále zde byly podány informace o probíhající výstavě CIMT 2019 a připravované výstavě CCMT 2020, která se uskuteční v Šanghaji v termínu 7. – 11. dubna 2020.

Hlavními tématy všech jednání s vedením čínského svazu byla vzájemná spolupráce obou našich svazů a hodnocení účasti na stávající výstavě. Dále byly projednávány podmínky účasti českých vystavovatelů na připravované výstavě CCMT 2020, která se bude konat v Šanghaji.

Zvláštní pozornost ze strany pracovníků SST byla věnována propagaci veletrhu MSV 2019. Zástupci vedení čínského svazu se v minulosti výstav MSV v Brně několikrát účastnili a průběžně podporují čínské firmy z oboru obráběcích a tvářecích strojů v jejich účasti. Pracovníci CMTBA velmi ocenili propagaci MSV formou speciální prezentace v čínském jazyce. Tento informační booklet byl zájemcům předáván na expozici ČR a v informačním stánku SST.

Konference strojírenských svazů se zúčastnily všechny světové svazy výrobců obráběcích a tvářecích strojů, jejichž zástupci byli přítomni na výstavě CIMT 2019. Vedle svazů ze zemí sdružených v CECIMO to byli strojaři z Japonska, Taiwanu, Koreje, USA, Indie, Ruska a Argentiny. V první polovině konference přednesli zástupci čínského svazu a zástupce čínského ministerstva průmyslu referáty věnované stavu výroby a investic v oboru strojírenství v ČLR. V druhé polovině konference proběhla formální diskuse, kdy každý zástupce ze zúčastněných zemí informoval přítomné o stavu výroby a odbytu strojů ve své zemi, o aktuálním stavu ekonomiky a zkušenostech s obchodními a investičními aktivitami na čínském teritoriu. Jednotlivé příspěvky byly následně publikovány v informačním katalogu.

Veletrh potvrdil tři základní trendy. Prvním je velký zájem o čínský trh, který se projevuje ze strany všech světových firem. Chtějí se výstavy zúčastnit a předvést zde co nejreprezentativněji svou pozici na mezinárodním trhu. Prokázalo se to jak v zastoupení mimořádně velkého množství předváděných strojů, tak výstavností reprezentativních stánků. Podle názorů expertů byl letošní ročník jednou z největších přehlídek strojů na světě a s velkým zájmem se bude čekat na EMO Hannover 2019, zda tuto výstavu rozsahem vystavovaných strojů překoná.

Druhým trendem je trvale rostoucí úroveň čínských strojů a jejich prezentace. Tradiční čínští výrobci výrazným způsobem rozšiřují sortiment své výroby o nové typy strojů. Vznikají další joint-ventures s předními světovými výrobci.
Třetím trendem je výrazné posílení významu národních stánků. Všichni světoví výrobci se prezentovali především pod hlavičkami svých národních svazů. Výrobci z Německa, Švýcarska, Japonska, USA, Španělska, Itálie, Tajwanu a dalších zemí se důsledně uchylovali do prostor stánků opatřených názvem a vlajkou své země. Opět se ukázalo, že v Číně má právě tento typ prezentace mimořádný význam. Dominantní postavení zde měli výrobci z Německa a Švýcarska, kteří zaujali největší výstavní plochu, přivezli nejvíce strojů a předvedli nejlépe řešené expozice.

Pro veletrh CIMT stále platí konstatování, že jde rozhodně o nejvýznamnější výstavu v Číně, výstavu s celostátním dopadem a s přesahem na všechny východoasijské země a regiony. Účast na této výstavě je prestižní záležitostí každého výrobce a každého svazu výrobců obráběcích a tvářecích strojů a její význam bude v celosvětovém měřítku stále stoupat. Poté, co se nesetkala s očekávaným ohlasem oborová výstava EMTE-EASTPO, spoluorganizovaná evropským svazem CECIMO v roce 2014, ani výstava CCIMT připravená v roce 2016 americkým svazem AMT v Chonquingu, je naprosto zřejmé, že veletrhy CIMT a CCMT mají pro prezentaci obráběcích a tvářecích strojů v Číně stále klíčový význam.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.