Technický týdeník č. 10/2019

Oceněný a patentovaný KRAKEN - unikátní frézovací hlava vyrobená technologií 3D tisku kovů

Jedním z mezinárodně oceňovaných projektů v oblasti 3D tisku, kterým se RTI může pochlubit, je unikátní řezný nástroj pro frézování těžkoobrobitelných materiálů. Dostal jméno KRAKEN, protože svým tvarem připomíná právě chapadla bájného mořského hlavonožce.

Prutová konstrukce nástroje není vyrobitelná konvenčními technologiemi, a tak unikátnost této koncepce spočívá právě v možnostech, které nabízí aditivní výroba z kovů. Tvarově složité chladicí kanálky přivádějí procesní kapalinu přesně do místa řezu a zaručují efektivní chlazení čela i hřbetu nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami.

 

Toto konstrukční řešení ovšem poskytuje i řadu dalších výhod, např. výrazné materiálové úspory (o 60 % nižší hmotnost oproti standardním nástrojům) při zachování celkové tuhosti a pevnosti, univerzální použití, vyšší produktivitu obrábění, optimalizované chlazení, zvýšení trvanlivosti nástroje, zkrácení výrobních časů nebo snížení celkových nákladů na obrábění. Při výrobě bylo využito topologické optimalizace, která je pro aditivní výrobu typická.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně získal tento nově vyvinutý řezný nástroj Zlatou medaili MSV 2018 jako nejlepší exponát veletrhu v kategorii Inovace komponent ve strojírenství. KRAKEN (fréza s rozpěrami) – jeho konstrukce a technologie výroby - byl již patentován Úřadem průmyslového vlastnictví a je registrován u Evropského patentového úřadu.

Na závěr dopoledního programu prezentoval Ing. Pavel Žlábek pracoviště Regionálního technologického institutu Fakulty strojní (RTI) formou komentované prohlídky.

Po společném obědě se účastníci setkání přesunuli do prostor společnosti COMTES FHT, a.s. a vyslechli prezentaci této výzkumné organizace zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů a technologií jejich tepelného zpracování u úst Ing. Pavla Šuchmanna, vedoucího oddělení metalurgických technologií.

Společnost COMTES FHT, a.s. je výzkumnou organizací evropského formátu zajišťující výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech, jakými je strojírenství, automobilový průmysl a energetika.

Posláním této společnosti, založené už v roce 2000, je posílit konkurenceschopnost evropských výrobních firem tím, že bude podporovat své zákazníky ve vývoji, inovacích a při zavádění špičkových technologií a výrobků. COMTES FHT a.s., zaměstnávající v současné době více než sedmdesát výzkumných pracovníků a techniků, představuje nový model spolupráce mezi výrobci a výzkumem. Toto výzkumné centrum bylo založeno na předpokladu, že úspěch spolupráce vývoje s výrobní praxí bude záviset na schopnosti vyrábět špičkové výrobky a využívat nové technologie na evropské úrovní.

Za Svaz strojírenské technologie se této akce účastnil ředitel Ing. Oldřich Paclík, CSc., náměstek ředitele Ing. Leoš Mačák a Ing. Bedřich Musil, který byl spoluorganizátorem tohoto velmi pozitivně hodnoceného setkání.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.