Technický týdeník č. 09/2019

Obráběcí stroje by měly být hlavním tématem při jednání o smlouvě o volném obchodu průmyslovým zbožím mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými


CECIMO vítá pozornost, jež je při jednáních věnována regulacím a mimocelním bariérám pro průmyslové výrobky, které jsou hlavní překážkou obchodu s obráběcími stroji. Nyní se nicméně hovoří o rozšíření jednání o další sektory. K tomu CECIMO upozorňuje, že pokrok je podmíněn omezením záběru těchto rozhovorů. Vycházíme z tzv. ´Průběžné zprávy ´ Výkonné pracovní skupiny složené ze zástupců USA a EU, která má na základě pověření Evropského parlamentu mandát k limitovaným rozhovorům mezi EU a USA.
Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a souvisejících strojírenských technologií CECIMO vitá úsilí Evropské komise v oblasti regulativní spolupráce a k odstranění mimocelních bariér při obchodních rozhovorech mezi EU a USA o dalším postupu v oblasti průmyslového zboží. Obráběcí stroje jsou klíčovou technologií, bez které by nebyl možný žádný návazný průmyslový výrobní proces. Protože obráběcí stroje jsou dováženy jak do EU, tak i do USA s velmi nízkými či dokonce nulovými celními tarify, zůstávají netarifní bariéry hlavní překážkou obchodu s USA. Nedostatek reciprocity při posuzování shody mezi certifikačními orgány a standardy USA a EU (úroveň federální, respektive celostátní) přináší značné administrativní a finanční náklady pro podniky, zejména pro ty malé a střední (SME). Ostatní témata, jako jsou víza pro servisní personál a příliš ochranářská pravidla odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku v USA, by měly být také řešeny, a to bez snížení požadavků na kvalitu produktu. Aby bylo dosaženo pokroku v obchodních rozhovorech, měly by se tyto zaměřit pouze na průmyslové produkty a vyhnout se sektorům, které Evropský parlament požadoval zahrnout při svém jednání dne 19. února 2019.


„Evropští tvůrci politiky musí zajistit, aby priorita byla dána zájmům evropských výrobců obráběcích strojů a aby si evropské výrobní technologie udržely konkurenceschopnost na světovém trhu“ říká Dr. Roland Feichtl, člen dozorčí rady společnosti KRAUSECO Werkzeugmaschinen a prezident CECIMO. Pan Marcus Burton, ředitel Yamazaki Mazak a předseda Ekonomického výboru CECIMO, vysvětluje, že „soustředění obchodních rozhovorů na průmyslové produkty a regulativní harmonizaci především u obráběcích strojů bude klíčové pro obnovu transatlantických obchodních vztahů mezi dvěma největšími světovými ekonomikami a obnovu důvěry mezi podnikateli v globálním měřítku“. V červenci 2018 se setkali americký prezident Donald Trump a prezident Evropské komise Jean-Cloude Juncker, aby posoudili možné transatlantické obchodní kontakty v podmínkách rostoucího obchodního napětí po zavedení vysokých amerických cel na dovoz oceli a hliníku a po hrozbě zavedení dovozních cel na evropské automobily. V září 2018 byla vytvořena ´Výkonná pracovní skupina´, které spolupředsedají obchodní komisařka EU Cecilia Malmstrőm a americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, s cílem stanovit konkrétní opatření ke spolupráci v regulativní oblasti. Koncem ledna 2019 pak byla zveřejněna Průběžná zpráva, která stanoví klíčové body jednání.

V připravované obchodní dohodě mezi EU a USA uvítalo CECIMO zaměření na aditivní výrobu

CECIMO schvaluje skutečnost, že se Evropská unie zavázala prosazovat aditivní výrobu (AM) jako jednu z prioritních oblastí při přípravě dohody o obchodu průmyslovým zbožím mezi EU a USA. Důraz na kooperaci mezi EU a USA v oblasti regulací a standardů má velký potenciál pro podporu zavádění technologie AM na obou stranách – zejména, vezmeme-li v úvahu pozici obou aktérů jako vedoucích hráčů v sektoru AM.

V současnosti existují mimocelní bariéry, vztahující se na obchod zařízeními pro AM, které znamenají pro exportéry finanční a administrativní zátěž. Příkladem je dlouhodobý proces stanovení původu výrobků, který způsobuje dodatečné náklady a zpožďování zakázek. Jejich řešení v rámci připravované obchodní dohody dále rozšíří možnosti transatlantického obchodu technologiemi AM. Kromě toho bude dohoda, která zaručí sbližování technických požadavků mezi americkými a evropskými standardy a regulativy týkajícími se postupů při posuzování shody, znamenat úsporu nákladů a zlepší jednoznačnost obchodních požadavků, přičemž zachová plnohodnotnou ochranu na současné úrovni.

Řešení překážek obchodu mezi EU a USA, jako je povinnost dvojí certifikace, by urychlilo rozšiřování AM v rámci obou ekonomik.

„Skutečnost, že téma AM bylo hned na začátku zařazeno na pořad jednání, je znamením důležitosti této technologie pro současný průmysl a obchod“ řekl Stewart Lane, předseda výboru CECIMO pro AM. „Jak Evropa, tak i USA jsou významnými hráči globálního trhu AM. CECIMO bude pokračovat ve spolupráci s vyjednávači obchodní dohody a bude vyjadřovat názory evropských exportérů AM na mimocelní bariéry, s nimiž se setkávají v obchodním styku mezi EU a USA. Naším cílem je zajistit pokrok v jednání a dospět ke konečné obchodní dohodě, která zlepší přístup evropských výrobců AM na americký trh“ říká Dr. Roland Feichtl, člen dozorčí rady KRAUSECO Werkzeugmaschinen a prezident CECIMO.

Tato jednání mezi EU a USA, probíhající od července 2018, mají za cíl dospět k ambiciózní bilaterální dohodě o průmyslových výrobcích. Doposud se jednání konala na půdě společné Výkonné pracovní skupiny, jejímiž členy jsou klíčoví představitelé obchodních kruhů obou zúčastněných stran. V novém kole jednání jsou počínaje lednem 2019 shrnuty dosavadní výsledky diskuse. Evropská komise přitom poukazuje na to, že AM musí být jakožto ´specifická technologie´ předmětem jednání s americkými partnery, aby bylo dosaženo hlubší transatlantické spolupráce v oblasti regulací.

Partnerem Svazu strojírenské technologie ve Spojených státech je Americká asociace pro průmysl výrobních strojů AMT, jejímž prezidentem je od dubna 2009 Douglas K. Woods. V rámci své funkce pomohl založit Digitální výrobní a designový inovační institut v Chicagu a obdobný inovační institut v Detroitu. Je rovněž jedním z otců platforem pro business intelligence a interoperabilitu MT Insight a MT Connect. Trvale zdůrazňuje potřebu stimulovat inovace, aplikovaný výzkum a vývoj nových výrobků a výrobních technologií s cílem dosáhnout globální konkurenceschopnosti americké produkce výrobních strojů.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.