Technický týdeník č. 06/2019

Komentář CECIMO k návrhu na udělení Všeobecné exportní autorizace pro Velkou Británii

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a příslušných strojírenských technologií předkládá několik poznámek k návrhu Evropské komise ze dne 12. prosince 2017, týkajícímu se udělení všeobecné autorizace exportu EU do Velké Británie.

CECIMO sdružuje 15 národních asociací výrobců výrobních strojů z 15 zemí: Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Zastupuje přibližně 1500 průmyslových firem v Evropě, z toho jde o více než z 80 % o malé a střední podniky. CECIMO pokrývá více jak 98 % celkové produkce obráběcích a tvářecích strojů v Evropě a 33 % jejich celosvětové výroby.

Tento sektor zaměstnává 136 tisíc pracovníků. Je však páteří průmyslu, který v EU28 reprezentuje 33 milionů zaměstnanců.

Výrobky tohoto sektoru spadají do skupin 8456 až 8463 Harmonizovaného standardu nomenklatur a do skupiny 2841 nomenklatury PRODCOM.

Skutečnosti a týkající se duálně použitelných obchodních komodit
V roce 2017 bylo 46 % strojů exportovaných našimi členskými firmami duálně použitelných. Kromě EU směřovaly hlavně do Číny, USA, Mexika, Ruska a Indie.

Z dnešních členů EU je Velká Británie šestým největším dovozcem duálně použitelných strojů produkovaných v rámci EU. V roce 2017 dovezla z ostatních zemí EU stroje duálního užití v hodnotě 243,1 milionů Euro, což by z ní v po-brexitovém světě učinilo důležitého obchodního partnera. Tato hodnota se ale od roku 2014 každoročně snižovala.

Až doposud Velká Británie profitovala ze členství v EU, což umožňovalo plynule pokračovat v obchodování. Doufáme, že jednání o brexitu povedou k dohodě o preferenčním postavení VB, abychom se vyhnuli narušení těchto obchodních toků. V případě Brexitu bez dohody očekáváme velice negativní důsledky pro výrobce, kteří exportují do VB.

Pohled CECIMO
CECIMO prohlašuje, že zaujímá pozici preferující návrh dohody o brexitu. Jde o nejlepší možnou volbu vzhledem k tomu, že:

1) VB je pro evropské producenty výrobních strojů nejdůležitějším exportním trhem. Drastický nárůst administrativních bariér by způsobil těmto výrobcům nevratné škody.

2) Export výrobních strojů z EU do VB vykazuje v posledních 4 letech klesající trend. Proto požadujeme, aby politici EU podpořili export výrobních strojů do VB a nezpůsobili jeho další poškozování.

3) VB je, kromě režimu EU, členem dalších čtyř mezinárodních exportních řídicích režimů a splňuje z nich vyplývající závazky. Z toho důvodu je riziko odchylek nízké.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je CECIMO přesvědčeno, že, v případě brexitu bez dohody, výhody plynoucí z garantování Všeobecné exportní autorizace Evropské unie pro Velkou Británii daleko převáží nad případnými riziky.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.