Technický týdeník č. 03/2019

Asociace pro 3D tisk končí svou působnost v oblasti aditivní výroby. Její funkci přebírá CECIMO

V roce 2015 přemístila Asociace pro 3D tisk (3DPA) svou úřadovnu z Londýna do Haagu se záměrem vytvořit nezávislou profesionální platformu B2B pro obor aditivní výroby (AM) v Evropě. Z důvodu rychle se měnících podmínek podnikání, institucí a platforem zaměřených na rozvoj aditivní výroby rozhodla nyní 3DPA ukončit své působení dnem 1. února 2019. 3DPA vítá, že CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a příbuzných strojírenských technologií, se úspěšně etablovala ve vedoucí roli při obhajobě zájmů oboru aditivní výroby v Evropě.

Ředitel 3DPA, pan Jules Lejeune, který převzal vedení platformy v roce 2015 od jejího zakladatele Iana Fergusona, připomíná, že 3DPA byla založena v době, kdy technologie 3D tisku byla ve stadiu přerodu od mladé, nově vzniklé technologie, využívané především kreativními podnikatelskými start-upy, ke stadiu průmyslového byznys modelu, poháněného investicemi velkých nadnárodních korporací.

Jules Lejeune říká: „Cílem 3DPA, formulovaným počátkem roku 2015 na summitu podnikatelů, bylo vytvořit nezávislou B2B platformu pro standardizaci, výchovu a průmyslovou obhajobu. I když tu stále ještě zbývají některé důležité kroky, které musí být realizovány, aby tato technologie vstoupila do stadia plné dospělosti, prostředí se mezitím stalo méně roztříštěným a nestabilním a aditivní výroba je dnes přijímána jako strategický pilíř zavedenými střešními organizacemi takových sektorů, jako je zpracovatelský, automobilní nebo kosmický průmysl či výroba medicínských zařízení.

Například CECIMO je již po dlouhou dobu zavedenou asociací sektoru výrobních strojů a s nimi souvisejících strojírenských technologií. Reprezentuje kolem 350 předních firem zabývajících se AM, které hrají významnou úlohu v širokém spektru jednotlivých článků hodnotového řetězce aditivní výroby – počínaje dodavateli různých materiálů pro aditivní výrobu a vývoje softwaru až po výrobce strojů a poskytovatele postvýrobních služeb. V posledních letech se CECIMO úspěšně zhostilo vůdčí role přinášením relevantních námětů do regulativní agendy v Bruselu.“

Vzhledem k tomuto vývoji se 3DPA rozhodlo definitivně ukončit svou činnost.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.