Technický týdeník č. 03/2019

EMO Hannover 2019 ve startovních blocích!

Přední světový strojírenský veletrhu bude ve znamení inovací
Startovní výstřel určený výstavě EMO Hannover 2019 zazněl vlastně už v polovině loňského roku, kdy byly do přibližně šedesáti zemí světa rozeslány zvací a registrační dokumenty.

„Kontaktovali jsme skoro všechny společnosti, které se věnují nadnárodnímu podnikání a mají kontakty s výrobci výrobních strojů, nástrojů, komponent, softwaru a automatizace průmyslu“ konstatoval Carl Martin Welcker, generální komisař EMO Hannover 2019. EMO Hannover poskytne ve dnech od 16. do 21. září 2019 platformu pro inovační řešení, průmyslové aplikace a technologie budoucnosti v oblasti strojírenství. „Co dělá veletrh tak atraktivním je, že zahrnuje celý technologický řetězec tvorby hodnot“ říká Welcker.

Mezinárodní producenti výrobních technologií představí na veletrhu EMO Hannover především chytré technologie. Pod heslem „Smart technologies driving tomorrow’s production“ bude tento přední světový veletrh prezentovat celou paletu moderní techniky obrábění kovů, která je srdcem každé průmyslové výroby.

Budou zde představeny nejnovější stroje a efektivní technická řešení, služby doprovázející finální produkt, udržitelnost ve výrobě a mnoho dalšího. V popředí zájmu vystavovatelů na veletrhu EMO jsou tradičně obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizovaný tok materiálu, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství. Odborní návštěvníci veletrhu EMO přicházejí ze všech významných průmyslových odvětví, jako je výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl a jeho subdodavatelé, technika určená pro letectví a kosmonautiku, jemná mechanika a optika, loďařský průmysl, medicínská technika, výroba nástrojů a forem, ocelové a lehké stavby.

EMO Hannover je – a každý nový ročník této výstavy tuto skutečnost znovu potvrzuje - nejvýznamnější světové mezinárodní setkání výrobní techniky a technologie. Minulého veletrhu EMO Hannover 2017 se zúčastnilo téměř 2.230 vystavovatelů ze 44 zemí a kolem 130.000 odborných návštěvníků ze 160 zemí. EMO je registrovaná značka Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO.

Podle dosavadního vyhodnocení přihlášek se letos očekává zhruba stejný počet vystavovatelů, z toho více než polovina ze zemí mimo Německo.

Chytré technologie pohánějí výrobu
Motto letošního ročníku výstavy obrací pozornost k problematice vývoje a implementace prvků Průmyslu 4.0. Specializované firmy zde například předvedou širokou škálu řešení využití IoT (Internet of Things, internetu věcí) ve výrobě, od jednotlivých strojů až po cloudové systémy. Toto téma bude představeno v novém areálu pro vystavovatele technologií individuální kontroly, softwaru a automatizovaných technologií.

EMO Hannover – tradičně největší platforma průmyslových inovací – bude rovněž prezentovat nejnovější výsledky inovací ve sféře strojních procesů, od aditivní výroby po řezání kovů.

“Kromě síťového propojení a softwaru určeného ke kontrole výrobních procesů je průmysl stále ještě soustředěn na hardware opracování kovů. Díl musí být nejprve opracován konvenčním způsobem, aby vznikl konečný produkt. EMO Hannover předvede celé spektrum příslušných zařízení” vysvětluje Welcker.

Výstava je tradičně zaměřena na mezinárodní zákazníky z celé oblasti strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Kromě nejnovější produkce široké škály vystavovatelů nabídne EMO Hannover svým návštěvníkům také řadu speciálních akcí, fór a konferencí pořádaných VDW (Verein Deutscher Wekzeugmaschinenfabrik – Německá asociace výrobců výrobních strojů), samotnými vystavovateli a jejich obchodními partnery. Připravovaný kalendář EMO Hannover zahrnuje už nyní více jak 600 doprovodných akcí. Tento program činí z veletrhu důležitého zprostředkovatele transferu znalostí pro výrobní experty z celého světa.

“Jsme potěšeni, že budeme moci v září 2019 uspořádat největší světovou výstavu výrobních technologií. Předpokládáme, že tato mega-akce povzbudí byznys a že se o ní bude v průmyslových kruzích ještě dlouho hovořit” uzavírá své předveletržní úvahy generální komisař Welcker.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.