Technický týdeník č. 02/2019

Mezinárodní výstava strojírenské techniky a technologie v New Delhi, Indie

Ve dnech 3. – 5. února 2019 se na výstavišti Pragati Maidan v indickém New Delhi uskuteční 23. Mezinárodní veletrh strojírenské techniky a technologie (International Engineering & Technology Fair, IETF).

Podle Mezinárodního měnového fondu je Indie nyní nejrychleji se rozvíjející světovou ekonomikou. Očekává se, že v příštích 10 – 15 letech se zařadí vedle USA a Číny mezi tři nejsilnější světové ekonomiky, opírajíce se o své demokratické zřízení a silné mezinárodní partnerské vazby. Hrubý domácí produkt Indie rostl v letech 2017 – 2018 ročně o 6,6 % a předpokládá se, že za období 2018 – 2019 dosáhne meziročního růstu 7,5 %.

K tomuto vývoji dochází zásluhou reforem zahájených již v roce 1992, které byly v posledních čtyřech letech, pod dynamickým vedením ministerského předsedy pana Narendra Modiho, provázeny rovněž rychlou liberalizací.

Příležitosti
Jako rozvíjející se země se Indie stává střediskem globálního obchodu. Disponuje rychle se rozvíjejícími technologiemi spolu s relativně levnou pracovní sílou. Do Indie přichází mnoho mezinárodních gigantů, aby zde budovali své výrobní i výzkumné základny. Výkony výzkumných a vývojových kapacit činily ve finančním roce 2018 4,3 mld. USD a v roce 2020 dosáhnou 5 mld. USD.

Za přispění kampaně „Make in India“ se tato země stává centrem hi-tech výrob a globální giganti zde zřizují výrobní podniky, přitahováni rostoucí koupěschopností více jak miliardy spotřebitelů. Podporou rostoucích průmyslových koridorů a „chytrých“měst se vláda zaměřuje na zajištění všestranného rozvoje národa. Koridory by měly přispívat k integraci, monitorování a rozvoji prostředí příznivého pro rozkvět průmyslu a podporujícího pokročilé výrobní metody. Vzhledem k intenzivní integraci s ostatními průmyslovými segmenty má indický strojírenský sektor strategický význam pro ekonomiku. Poté, co se zbavil výhradní závislosti na licencích, přitahuje přímé zahraniční investice. S cílem urychlit růst zpracovatelského průmyslu snížila vláda zdanění továren, investičního zboží, předmětů dlouhodobé spotřeby a automobilů. Obchodní podmínky pro indický zpracovatelský průmysl jsou tudíž velmi příznivé.

Veletrh IETF je pořádán s dvouletou periodicitou od roku 1975 – má tudíž za sebou už dlouhou cestu, během níž získal status vrcholné komplexní mezinárodní B2B události v této oblasti světa. Je segmentován do dobře definovaných technologických sekcí strojírenského a zpracovatelského průmyslu a služeb a v průběhu roku jej bude provázet celá řada specificky zaměřených akcí.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.