Technický týdeník č. 14/2018

Další výrazný pokrok v efektivnosti spalovacích motorů bude nezbytný

Studie ukazují, že v roce 2025 bude celosvětově vyrobeno přibližně 100 milionů aut oproti současným 80 milionům. Odhadujeme, že 90 milionů z nich bude mít spalovací motor. Celkově bude tedy vyrobeno více spalovacích motorů než dnes. To znamená, že, pokud jde o snižování CO2, je důležité dosáhnout plného potenciálu spalovacích motorů, namísto hledání možností v oblasti elektrifikace. Doporučujeme EU, kromě inovativních řešení mobility a zvýšeného využití elektrifikace, podporovat též další zvyšování efektivnosti konvenčních motorů.

Evropský průmysl MT k tomu přispívá nabídkou takových řešení, jež zlepší energetickou efektivnost spalovacích motorů.

Ve světě se vyrábí, prodává, nakupuje, provozuje a následně likviduje velké množství aut a tento trend bude nepochybně pokračovat i nadále. Současný objem prodeje osobních aut se do roku 2030 zvýší na 110 – 125 milionů – v závislosti na vývoji konceptů mobility, jako je sdílení aut atd. To znamená růst o 40-50 %, neboli o 3 % ročně. Pro rok 2040 experti predikují celosvětově přibližně dvojnásobný počet aut oproti dnešku.

Spalovací motory budou stále na trhu dominovat.
Motory s vnitřním spalováním budou nadále dominovat hnacím technologiím u většiny vozidel prodaných v roce 2030. Je to způsobeno potřebou diverzity v mobilitě a dopravě, energetickou kapacitní hustotou tekutých paliv, preferencí zákazníků, pomalou obnovou a nákladovou efektivností konvenčních technologií. Všeobecně se čeká, že v energetickém mixu budou v dopravním sektoru fosilní paliva v silniční dopravě do roku 2030 dominovat, a že mix dodávek energií pro silniční dopravu bude kolem roku 2030 tvořen fosilními palivy, zemním plynem, obnovitelnými tekutými palivy a elektřinou.

Experti a manažeři německého automobilového průmyslu téměř jednomyslně očekávají, že 25 – 30 % vozů dodaných v roce 2030 bude vybaveno elektrickým hnacím ústrojím. Z toho pouze třetina, 25 – 30 %, bude mít plně elektrický hnací systém (vozy na baterie), zatímco dvě třetiny budou opatřeny hybridním nebo plug-in hybridním systémem. Tedy pouze 10 % bude čistě elektrických vozů a 90 % bude stále mít spalovací motor. Tato prognóza znamená, že celosvětově bude 100 – 112 milionů vozů v roce 2030 vybaveno spalovacím motorem, místo dnešních 80 milionů.

Auta přispívají k emisím CO2.
Na dopravní sektor připadá kolem 14 % globálních člověkem produkovaných skleníkových plynů. Kolem 10 % z nich produkuje silniční doprava.

Toto množství může být redukováno, a proto potřebujeme environmentální strategii, která vezme v úvahu budoucí poptávku po mobilitě. Tomu přispějí inovativní řešení mobility a další zvyšování efektivnosti konvenčních hnacích systémů, jakož i vyšší nasazení elektrifikace. Úkolem je významně redukovat skleníkové emise.

Spalovací motor stále ještě disponuje řadou možností, pokud jde o snížení množství produkovaného CO2 při využití alternativních paliv, jako je zemní plyn, petrolejový plyn nebo vodík. Spalovací motor má velký potenciál, počínaje různým objemem, využitím setrvačníkové technologie nebo hydraulického skladování, až po Dieselův vznětový naftový motor. Lze předpokládat, že bude technicky možné produkovat prakticky bezemisní spalovací motory se spotřebou jen 1 litr na 100 km.

Prognózy počítají se spalovacími motory na vodík nebo syntetické plyny, jakož i s elektromotory na palivové články, které produkují elektřinu z vodíku. Růst efektivnosti bude docílen zlepšením konvenčního motoru, jakož i kombinací motoru s vnitřním spalováním s různými formami elektrifikace. Dalšího snížení CO2 bude dosaženo pokrokem v topném a chladicím systému, teplotním řízením, vylehčením, aerodynamikou, přídavnými eko-inovacemi a využitím pokročilých alternativních paliv.

Evropský průmysl MT se přímo podílí na redukci CO2.
Prezident CECIMO Dr. Roland Feichtl říká: „Evropský průmysl MT je světově nejvyspělejší a nejinovativnější. Dodává řešení pro zlepšování energetické efektivnosti spalovacích motorů a řešení nových hnacích systémů.“

Evropské společnosti MT jsou leadry v technologii výroby konvenčních hnacích systémů a podporují tím evropský automobilový průmysl a zaměstnanost. Tyto firmy jsou na špici v technologiích, jež umožňují vyrábět efektivní, nízkoemisní motory i různá další řešení redukující emise CO2.

Potřebujeme správnou podpůrnou politiku ze strany EU.
Při budování evropské průmyslové síly mají tvůrci politiky prosazovat nízkouhlíkovou mobilitu udržitelnou a kompetitivní cestou, vyhovující náročným environmentálním cílům, posilující technologické vedení EU a zaměstnanost v Evropě.

Evropská komise by měla usilovat o technologicky neutrální politiku redukce CO2.
Pan Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, tvrdí: „Další zlepšování motorů s vnitřním spalováním zůstává nezbytnou cestou k dekarbonizaci a k dosažení ´Pařížského´ cíle ve zmírnění klimatických změn. Evropští výrobci MT strojů počítají s podporou veřejných autorit a žádají větší podporu výzkumu a vývoji zaměřenému na tyto cíle.“

EU má za úkol udělat v globálních závodech vše pro konkurenceschopnost a vůdčí úlohu naší výrobní základny. Vytvořením silné základny může EU naplnit své environmentální cíle a podpořit silný, inovativní automobilní výrobní sektor, jakož i posílit další dodavatele ve zhodnocovacích řetězcích.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.