Technický týdeník č. 13/2018

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST poprvé na Slovensku

Dne 7. června 2018 se v Trenčíně sešlo 23 obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na půdě jednoho ze dvou slovenských členů svazu – společnosti TRENS SK, a.s. S profilem společnosti, která se stala v historii prvním zahraničním hostitelem setkání, seznámil účastníky generální ředitel TRENSu Ing. Vladimír Vrtel, který byl také jedním ze zasvěcených průvodců obchodních ředitelů při prohlídce výrobního provozu firmy.

TRENS SK, a.s. má ve výrobě obráběcích strojů dlouholetou tradici. Začátky náročné a přesné strojírenské výroby v akciové společnosti TRENS SK sahají až do roku 1937. Výroba samotných obráběcích strojů byla pak zahájena v roce 1951. TRENS SK, a.s. je dědicem tradic, dobrého jména a kvality výrobků nesoucích původní obchodní název TOS. Po dobu více než padesáti let dodává TRENS SK, a.s. na evropské a světové trhy stroje vysoké kvality.

Vlastní výroba je zaměřena na soustružnická obráběcí centra, CNC soustruhy a konvenční hrotové soustruhy. Obráběcí stroje firmy TRENS SK, a.s. jsou vyvíjeny s ohledem na nejmodernější vývojové trendy v oblasti obráběcích strojů a v souladu se specifickým zadáním ze strany zákazníků. V rámci pokračujícího výzkumu a vývoje nabízí společnost TRENS SK, a.s. světovému trhu inovativní řešení přizpůsobená náročným požadavkům dneška. Výsledkem jsou přesné a spolehlivé stroje schopné dlouhodobého bezproblémového fungování v nepřetržitých provozech. Technická řešení společnosti TRENS SK, a.s. garantují spolehlivost, přesnost, vysokou produktivitu a cenovou konkurenceschopnost obráběcích strojů své produkce počínaje stroji standardními, přes speciální provedení se širokým výběrem zvláštního příslušenství, až po komplexní, technologicky náročná pracoviště.

Obráběcí stroje společnosti TRENS SK, a.s. jsou prodávány prostřednictvím sítě obchodních zastoupení ve více než osmdesáti zemích celého světa. Úzká spolupráce s prodejci a přísné požadavky, které jsou na ně kladeny, jsou zárukou poskytování těch nejlepších služeb zákazníkům. Tým odborníků společnosti TRENS SK, a.s. garantuje kvalitní záruční i pozáruční servis strojů. Díky vývojově-technickým i výrobním kapacitním možnostem se TRENS SK, a.s. stává vyhledávaným partnerem mnohých renomovaných zahraničních firem. Společnost je rovněž držitelem Certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001.

Další část programu pokračovala v hotelu Grand, kam se účastníci přesunuli po krátkém občerstvení. Ing. Bedřich Musil zahájil první blok jednání. Ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc. v jeho rámci vystoupil jako první se zprávou o stavu oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2017 a pokračoval informací o průběhu významného mezinárodního strojírenského veletrhu METALLOOBRABOTKA v Moskvě, kterého se zúčastnilo celkem 18 svazových podniků včetně SST.

Dále byl dán prostor hostům ze společnosti SKF CZ, a.s. z Prahy, Ing. Antonínu Vlčkovi a Ing. Davidovi Fetterlemu.

Od roku 1919, kdy byla firma Kuličková ložiska SKF s.r.o. v Čechách založena jako prodejní zastoupení švédského koncernu, se v nabídce společnosti samozřejmě mnohé změnilo. Dnes SKF nabízí svým zákazníkům všechny druhy ložisek v mnoha variantách pro různé druhy aplikací, těsnění, maziva, nářadí pro montáž a demontáž ložisek, opravy ložisek, centrální mazací systémy, filtry, vibrační diagnostiku, optická a montážní měření, zabezpečovací a monitorovací systémy, inženýring, tribologické služby a v neposlední řadě školící činnosti. Dne 1.1.2014 došlo ke změně názvu českého zastoupení společnosti SKF z původního SKF ložiska, a.s. na SKF CZ, a.s.

Na velice zajímavou prezentaci světoznámého švédského koncernu a jeho českého zastoupení navázal odborný příspěvek pracovníků výzkumného centra RCMT Fakulty strojní ČVUT Praha Ing. Martina Mareše a Ing. Otakara Horejše na téma Industry 4.0 v oboru strojírenské výrobní techniky.

II. tematický blok byl zahájen promítáním nového videa, které připravili pracovníci SST pro potřeby tuzemské i zahraniční prezentace svazu. S aktuální problematikou, kterou v současné době řeší členové oborové Technologické platformy Strojírenská výrobní technika, seznámil účastníky setkání náměstek ředitele SST Ing. Leoš Mačák.

Marketingové aktivity svazu se v předcházejícím období soustředily na dva mezinárodní veletrhy, které se uskutečnily v průběhu letošního jara, a to veletrh IESS CHENNAI v Indii, o kterém referoval Ing. Pavel Čáp, a veletrh CCMT Šanghaj, o jehož průběhu hovořil Ing. Bedřich Musil, který také představil výběr plánovaných mezinárodních veletrhů na druhé pololetí roku 2018 a rok 2019.

Je potěšitelné, že po skončení oficiálního programu se rozvinula bohatá debata. Před společným posezením v restauraci hotelu GRAND vystoupili sportovně zdatní účastníci setkání v čele s ředitelem SST a jeho náměstkem na skálu, na níž se tyčí malebný trenčínský hrad. Někteří z nich si prohlédli i slavnou skálu, na níž je vytesán nápis z období Římského impéria oznamující pobyt II. římské legie při tažení proti Germánům v roce 179 n.l.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.