Technický týdeník č. 07/2018

Dokument CECIMO o zprávě Evropské komise „Budování evropské ekonomiky dat“

CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů, uvítala zprávu Evropské komise „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předvídá dialog se zainteresovanými subjekty, zaměřený na zkoumání možností, jak v rámci EU řešit přístup ke strojově generovaným datům. Představitelé evropského průmyslu však zdůrazňují, že nelegislativní přístup, jako odborné vedení stimulující byznys ke sdílení dat pomocí sektorových reprezentantů, by měl mít přednost před jakoukoli legislativní iniciativou. CECIMO upozorňuje, že unáhlená legislativa může vytvořit různé bariéry vůči novým byznys modelům, protože průmyslový byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují v reakci na rychle se měnící poptávku zákazníků.

„Je pozitivní vidět, že zpráva o ekonomii dat v rámci diskusí na úrovni EU obrací pozornost na strojově generovaná data a zdůrazňuje velký potenciál evropského strojního inženýrství pro posílení ekonomie dat v EU“ tvrdí Filip Geerts, generální ředitel CECIMO. CECIMO již dlouho poukazuje na potenciál strojově generovaných dat pro vyspělý evropský průmysl a ekonomiku EU. Anketa CECIMO, uskutečněná během generálního shromáždění v Římě (listopad 2016) naznačila, že pro většinu firem zúčastněných na průzkumu budou datově orientované byznys modely představovat v příštích deseti letech nejvyšší prioritou.

I když poslední zpráva Evropské komise na téma ekonomie dat se odvolává na strojově generovaná data a obsahuje možné způsoby využití, evropský průmysl výrobních strojů zdůrazňuje, že striktně regulativní přístup by evropským výrobcům nepomohl k dlouhodobému růstu. Aby průmysl zůstal nadčasový a technologicky neutrální, potřebuje spíše celkový rámec, jakož i odborné vedení vytvářející povědomí o přístupu a opakovaném využití strojově generovaných dat, bez svazujících detailních opatření.

Jak uzavírá poslední zpráva, existující regulace EU se hlavně zaměřují na osobní data a nevěnují se komplexnosti pokročilých výrobců v sektorech B2B (Business to Business). CECIMO zdůrazňuje, že v současné době přístup k datům generovaným stroji je vymezen dvoustrannými kontrakty mezi dodavateli a uživateli, což se zdá být prozatím dostatečně praktické. Objem a typ dat sbíraných z výrobních strojů se navíc zvyšuje, což ztěžuje získání detailního obrazu budoucích byznys modelů. Proto by striktně legislativní přístup bránil výrobcům při osvojování si nových byznys modelů a vývoji inovativních řešení.

„Sektor výrobních strojů prochází rychlou digitální transformací. Průmysl vyvíjí nové byznys modely spolu se zákazníky a investuje do nich nemalé prostředky. Je v tomto ohledu jasné, že výrobní stroje jsou klíčové a umožňují ostatním výrobním sektorům získat obrovský potenciál v datově orientované ekonomice. Zachycení a analýza dat získaných z výrobních strojů by mělo pro evropskou strojírenskou základnu velké přednosti, vedle rostoucí produktivity a energetické a zdrojové efektivnosti“ uzavírá pan Geerts.

Evropská soustava strojově generovaných dat by také měla věnovat zvláštní pozornost malým a středním průmyslovým podnikům a zajistit, aby se předešlo jejich uzavírání. SME, které tvoří páteř evropského zpracovatelského průmyslu (80 % evropského průmyslu výrobních strojů se skládá z SME), vyžadují praktická vodítka, trénink a výměnu best practice, aby byly vytvořeny podmínky pro usnadnění jejich zapojení do nových byznys modelů. Identifikace a rozšiřování nejlepších praktik ze strany výrobců, kteří mají náskok před ostatními, by mělo být podpořeno veřejnými autoritami, při současném zapojení reprezentantů sektoru.

CECIMO oceňuje iniciativu usilující o volný tok dat a sílící odhodlání EU koordinovat regulativní a neregulativní aktivity členských států. EU by ale měla intenzivněji sehrávat vůdčí roli a stanovovat celoevropské principy ve vztahu k členským státům, spíše než vytvářet odlišné místní regulativní a politické nástroje, které mohou blokovat přeshraniční partnerství mezi průmyslovými hráči a vést k odlišným bezpečnostním procedurám v Evropě. Pro mnoho výrobců jsou okolní bezpečnostní procedury předpokladem pro investování do analýzy dat.

Vezmeme-li v úvahu fakt, že budoucí konkurenceschopnost Evropského zpracovatelského průmyslu bude odvozena od konektivity mezi systémy, EU by měla zajistit, aby kyberprostor pro využití výrobci byl zcela bezpečný a harmonizovaný. CECIMO také upozorňuje, že jakákoli iniciativa, pokud jde o volný tok dat, by měla být navrhována s jasnou globální vizí, protože každý druhý ve světě exportovaný výrobní stroj pochází z Evropy a stále více strojů je propojeno na nadnárodní úrovni.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.