Technický týdeník č. 05/2018

Výuka prostřednictvím Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže a kariéra ve strojírenství

Veletrh METAV 2018 zdůraznil význam mladých talentů pro průmysl výrobních strojů, jeho zákazníky a dodavatele komponentů

„Udělejte něco pro svou budoucnost. Vaše šance je ve výrobě strojů“ – takové bylo motto Speciálního programu pro mládež v rámci výstavy METAV 2018, konané ve dnech 20. – 24. února v Düsseldorfu. Nikdy nebyla tak příznivá situace pro to, vybudovat si vzrušující a současně velmi dobře honorovanou kariéru ve strojírenství.

„Sektor výrobních strojů zažívá nyní velký rozkvět“ říká Peter Bole, ředitel Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže z Bielefeldu, který měl na METAVu zvláštní stánek pro studenty, učitele a instruktory. „Společnosti musí mobilizovat veškeré své kapacity, aby dokázaly vyřídit velký počet zakázek,“ pokračuje Petr Bole. Nicméně v určitých profesích, jako jsou například inženýři z oboru mechatronika nebo IT specialisté, se podle informací Federální agentury pro zaměstnání (BfA) ukazuje, že na počet volných míst se hlásí sotva poloviční počet uchazečů. To se vztahuje i na sektor výrobních strojů, jeho zákazníky a dodavatele komponent. Fond pro vývoj a vzdělávání mládeže chce na to reagoval tím, že ukazuje mladým lidem výhody tréninku pro práci ve strojírenské výrobě.

13 známých firem a institucí také z těchto důvodů propagovalo v hale 17 na stánku A 89 výhody kariéry v oboru konstrukce strojů. „Koncept Šance pro mladé sleduje hlavně nábor nových pracovníků“ vysvětluje Bole, „musíme získat mládež pro profesní průpravu. A pak je nutno s kandidáty optimálním způsobem komunikovat“. Stále ještě je nezbytné, aby získávali základní znalosti z oblasti zpracování kovů, ale i CAD/CAM technologií, digitalizace výrobních operací, síťových technologií a softwarového programování v kontextu Průmyslu 4.0.

Učitelé a instruktoři musí být též velmi zdatní ve znalostech spadajících do konceptu Průmyslu 4.0
Z toho důvodu je high-tech strategie německé federální vlády zacílena na těsnější propojení průmyslových procesů s moderními IT technologiemi, zejména s konceptem Průmysl 4.0. Spolu s maximálním stupněm chytré výroby je strategie ve stavbě strojů zaměřena na IT propojení, sebe-organizaci a inteligentní komponenty ve sféře výrobních strojů. Budoucí vývoj se musí zakládat na sebe-řídicí interakci mezi strojem a obrobkem, které se tak stávají kyber-fyzikálním systémem. V ideálním případě obrobek vyhledá sám svůj stroj a je opracován v nejlepší a nejefektivnější době. Aby se to podařilo, je celá výroba a logistika modelována virtuálně v souladu s reálným systémem.

Fond pro vývoj a vzdělávání mládeže vyvíjí mobilní výukovou platformu pro Trénink 4.0
„Lidé jsou pro Průmysl 4.0 rovněž důležití. V tomto kontextu však musí držet krok s vývojem a být schopni dostát novým požadavkům“ říká Peter Bole. „Aby toho bylo dosaženo, potřebujeme učitele a instruktory, kteří jsou na výši současného vývoje.“ Fond pro vývoj a vzdělávání mládeže pracuje intenzivně na vývoji nástrojů pro další vzdělávání a průpravu na tomto poli.

Jedním z takových prostředků je Mobilní výuková platforma, MLS. Je zaměřena na možnost aplikace na mobilním zařízení prostřednictvím internetu, což může být využito jak při práci, tak i při učení. Pomocí této platformy mohou být tvořeny úlohy a ty pak přidělovány jednotlivým kursistům. Jedná se o experimentální standardizované úlohy, ale stejně mohou být velmi snadno vytvářeny též individuální úlohy.

MLS tvoří systém hotových akčních pravidel. Účastník výcviku s nimi může pracovat za pomoci úloh, které jsou mu zadávány. V tomto procesu je individuálně podporován PDF soubory, obrázky, videem, e-learningem, výpisky z technické literatury a 3D modely.

Při takové nabídce se papírový záznamník stává věcí minulosti. Objednavatel školení může přímo z centra kdykoli a velmi pohodlně zjistit, jak se učí a jaké dělá pokroky jeho chráněnec, zhodnotit jeho výsledky a stanovit zpětnou vazbu.

Na veletrhu METAV 2018 měli návštěvníci možnost diskutovat ze zvláštní kóje s experty Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže o zkušenostech s mobilní platformou.

Všichni experti se shodli na tom, že v budoucnu se budou muset šikovní pracovníci rozhodnout, jak se dále zdokonalovat například v optimalizačních procesech, při zabezpečování kvality nebo preventivní údržby. Budou muset řešit komunikační úlohy a ujmout se kontrolní funkce, protože objem koordinačních prací poroste.

„Proto musí být frekventanti školení schopni, vzhledem k novým technologickým požadavkům, vyvíjet a dokumentovat řešení problémů ve vlastní organizaci“ říká Bole na závěr. To je pro další vývoj tréninku důležitý úkol. MLS, s jejími možnostmi společné práce a výuky, je tudíž užitečná pro přípravu budoucích schopných pracovníků v síti výrobních systémů Továrny 4.0.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.