Technický týdeník č. 04/2018

Italská asociace UCIMU bilancuje

Objednávky obráběcích strojů zaznamenaly ve 4. kvartálu roku 2017 zásadní nárůst o 21,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2016. Dařilo se vývozu (nárůst objemu o 6,2 %) a skvěle si vedla především výroba pro vnitřní trh (nárůst objemu o 86,2 %). Prezident UCIMU, pan Massimo Carboniero, komentuje tato statistická data následovně:

„Nárůst zakázek v roce 2017 prokazuje účinnost opatření uskutečněných v souvislosti s konceptem Průmysl 4.0. Super – a hyper - amortizace, aplikace nového Sabatiniho zákona a možnost daňových odpisů v souvislosti s investicemi do výzkumu a vývoje podpořily investice v italském průmyslu. Nyní bude ještě nezbytně třeba posílit ty součásti konceptu Průmysl 4.0, které vedou k implementaci novací do výroby.“

V rámci celoroční bilance došlo ve srovnání s rokem 2016 k nárůstu o 13,7 %. Nárůst zahraničních zakázek o 4,7 % dokázal vyrovnat ztrátu z minulého roku. Pozoruhodný je pak nárůst interních objednávek o 45,9 %, který jen potvrzuje rostoucí chuť výrobců ve strojírenství investovat do modernizace svých provozů.

„Mám-li komentovat statistická data za rok 2017“, pokračuje Massimo Carboniero, „pak musím zdůraznit především dvě základní pozitivní charakteristiky ekonomického vývoje v našem oboru: jednak se podařilo zvrátit nepříznivý stav v oblasti vývozu z loňského roku a pak, což je obzvláště potěšitelné, byli jsme v průběhu roku 2017 svědky rostoucího a poměrně masivního zájmu italských výrobců o nákup strojů nejnovější generace a také progresivních technologií.“

„Musím na tomto místě pozitivně hodnotit skutečnost, že italská vláda prostřednictvím vládního programu zahrnujícího praktické kroky vedoucí k účinné podpoře podstatných bodů konceptu Průmyslu 4.0 a zvláště pak prostřednictvím opatření super- a hyper- odpisů s koeficienty dosahujícími až 140 % pořizovací ceny strojevýrazným způsobem přispěla k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí v oblasti strojírenství a návazných průmyslových odvětví. Na druhou stranu je nutno říci, že proces stárnutí strojního vybavení našich továren není ještě zdaleka odvrácen a zvláště v oblasti digitalizace a interkonektivity nás čeká velký kus práce.

„V souvislosti s těmito procesy je nutno připomenout neopominutelnou úlohu reformy systému technického vzdělávání, a to na úrovni technických univerzit, ale i institutů středního technického vzdělávání, protože pouze kvalitní teoretická i praktická příprava mladé generace zajistí budoucnost našim výrobním podnikům a mladým současně poskytne možnost kariérního růstu. Tady bych rád připomněl vládním autoritám, že zmíněný proces reformy technického školství bude vyžadovat vyčlenění vyšších investic v rámci státního rozpočtu a současně i využití všech možností, které nabízejí evropské projekty určené na vzdělávání.“

„A je zde ještě jedna oblast, na kterou je třeba klást mimořádný důraz v rámci kampaně Made in Italy. Tou je technická, finanční a organizační podpora výstavby technických a technologických center, show roomů vybavených italskými stroji a technologiemi v tzv. rozvojových zemích. V tomto smyslu už UCIMU učinilo spolu s Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky řadu kroků, jež vedou ve střednědobém horizontu k významné podpoře technického vzdělání v těchto zemích a k přípravě lokálního technického personálu budoucích výrobních podniků.“

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.