Technický týdeník č. 04/2018

METAV 2018 předvedl inovace v broušení

Seminář věnovaný problematice broušení se stal příležitostí pro odborný dialog a získání kontaktů

Při příležitosti letošní 20. Mezinárodní výstavy METAV v Düsseldorfu se ve dnech 22. – 23. února uskutečnil 7. Dortmundský seminář „METAV – Special 2018“. Uspořádal jej Institut strojírenské technologie (ISF) Dortmundské univerzity aplikované vědy spolu s VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů). Poskytl zajímavý pohled na nejnovější vývoj, potenciál a praktickou implementaci novinek v oblasti brousicích technologií a přesného obrábění.

Brousicí procesy jsou využívány pro přesné a vysoce přesné obrábění a většinou představují závěrečnou fázi procesu opracování. Garantují dokonalý povrch a kvalitu komponentů. Požadavky na tyto procesy se postupně stále zpřísňují, především, pokud jde o obrábění nových materiálů a kompozitů nebo maximalizaci rychlosti obrábění.

„Zvyšování produktivity těchto procesů bude nezbytně vyžadovat nové nástroje, stroje a postupy“ zdůrazňuje prof. Dirk Biermann, ředitel ISF v Dortmundu. Takže to jsou také tři oblasti, jimž se Seminář o broušení věnoval.

Vývoj v oblasti technologií broušení rychle pokračuje
Součástí Semináře byla rovněž prezentace implementace robotů do výrobních operací směřujících k docílení nejmodernějších povrchových úprav. Ústředním tématem letošního ročníku byly nové dokončovací technologie, jako například kompletní obrobení s využitím laseru k nanášení materiálu, frézování a broušení. Vysoce kvalifikovaní experti zabývali též závěrečnými povrchovými úpravami pomocí nanášení vrstev, redukcí otěru a trhlin v průběhu broušení a procesy konstrukce a vývoje.

Letošní ročník veletrhu METAV 2018 tedy zprostředkoval i řadu odpovědí na aktuální témata týkající se broušení. Tradiční dortmundský seminář o broušení umožnil dialog mezi průmyslovým sektorem a výzkumnou komunitou. Jeho účastníci mohli nejen rozšířit své speciální znalosti, ale získali i nové kontakty.

„Je patrné, že veletrh nabídl ideální platformu pro početné vystavovatele a diverzifikované podpůrné programy související se strojírenskou výrobou“ řekl prof. Biermann.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.