Technický týdeník č. 04/2018

Objednávky pro německý průmysl výrobních strojů rostou

Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 zaznamenal německý průmysl výrobních strojů růst objednávek o 24 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Domácí objednávky byly vyšší dokonce o 48 %, objednávky z ciziny vzrostly o 13 %. Pro rok 2017 to znamená osmiprocentní nárůst: domácí zakázky stouply o 10 %, zatímco zahraniční o 7 %. Země eurozóny byly hnací sílou.

„Ve druhé polovině roku 2017 jsme byli svědky výrazného posunu na domácím trhu,“ tak situaci komentuje Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel profesní asociace VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů) z Frankfurtu nad Mohanem, která je jedním z nejsilnějších členů Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích a tvářecích strojů CECIMO. A dodává:

„Zatímco domácí objednávky v první polovině roku padaly o dvouciferné hodnoty, ve druhé polovině roku německý průmyslový sektor odložil opatrnost a vydal se na cestu masivního investování.“ Zejména v září, po skončení výstavy EMO Hannover 2017, zakázky prudce stouply: o 41 % v říjnu, o 67 % v listopadu a o 37 % v prosinci.

Příliv zakázek lze přičítat v neposlední řadě i dobré výkonnosti globální ekonomiky. Rostou kapitálové investice v nejdůležitějších sektorech využívajících obráběcí stroje. Dr. Schäfer říká: „Zákaznické sektory jsou přesvědčeny o lukrativnosti svého podnikání a zvyšují vlastní kapacity. To je výhodné pro výrobce různých technologií obráběcích strojů.“ Též výrobci tvářecích technologií získávají mnoho zakázek, na rozdíl od předchozích měsíců.

Investiční boom dále urychluje růst v sektoru výrobních strojů. Jeho produkce v Německu dosáhla v roce 2017 nového rekordu, když vzrostla o 4 % na celkových 15,7 mld. Euro.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.