Technický týdeník č. 03/2018

CECIMO hlásí pozitivní ekonomickou bilanci roku 2017 a vyjadřuje se k debatě o umělé inteligenci

Na posledním generálním shromáždění CECIMO bylo oznámeno, že výroba v oboru obráběcích strojů v zemích CECIMO za rok 2017 zaznamená 2% růst a dosáhne 24,4 mld. Euro, proti loňským necelým 24 mld. Euro. Zatímco se objem světové produkce snížil o 2,4 %, výrobní společnosti sdružené v CECIMO se vyhnuly dalšímu poklesu a zvrátily tak negativní trend roku 2016 (pokles o 1,7 %). Lépe se tak vyrovnaly s různými negativními fenomény ekonomického i geopolitického charakteru a udržely si 35,6% podíl na globálním trhu.

 Pokud jde o aktuální politiku, CECIMO je odhodláno zvýšit svůj tlak na administrativu EU a představitele evropského průmyslu, aby reagovali na výzvy spojené s problematikou umělé inteligence (Artificial Intelligence - AI) a společně vypracovali rámec pro aplikaci AI u výrobců MT už v následujících letech.

 Ekonomická situace a bezprostřední výhled

Hospodářství sektoru MT posiluje, hnáno nečekaným nárůstem obchodních aktivit. Vývoj globálního hrubého domácího produktu vykazuje silný růst o 2,9 % v roce 2017 a předpoklad pro rok 2018 jsou 3 %. Podle předběžných dat očekávají producenti obráběcích strojů výrobu v objemu 24,4 mld. Euro za rok 2017, což odpovídá růstu proti roku 2016 o 1,9 %. Výsledky uplynulého roku byly omezeny snížením produkce většiny zemí s významným podílem oboru MT na celkové průmyslové výrobě. V kontextu globálního poklesu ze 67,9 na 67,2 mld. Euro ale vykázaly země CECIMO jistou resistenci. Členské subjekty CECIMO navíc očekávají růst své produkce i v roce 2018. Německo si pevně drží vedoucí pozici mezi producenty MT s 46,4% podílem na produkci CECIMO, následováno Itálií s 21 % a Švýcarskem s 11 %.

V minulém roce společnosti CECIMO exportovaly obráběcí stroje v hodnotě 18,3 mld. Euro, hlavně do Číny (14,9 %) a USA (10,5 %), ale vzájemné dodávky mezi jednotlivými zeměmi zůstávají nejdůležitější – 41,5 % exportu CECIMO směřuje opět do zemí CECIMO. Za rok 2017 se předpokládá, že objem exportu dosáhne 19 mld. Euro, a to navzdory nejistotě způsobené protekcionistickou politikou USA. Rovněž indikace pro export v oboru obráběcích strojů v roce 2018 jsou pozitivní.

Evropská spotřeba obráběcích strojů v roce 2017 dosáhne pravděpodobně objemu 16,6 mld. Euro. To by znamenalo podstatný růst o 5,6 % ve srovnání s rokem 2016, což je v souladu se světovým trendem. Čínská spotřeba však rostla jen nepatrně, z 25 mld. Euro v roce 2016 na 25,3 mld. Euro v roce 2017, v důsledku toho, jak ochabuje celkový čínský hospodářský růst. Předpověď spotřeby pro rok 2018 též očekává růst poptávky po obráběcích strojích, a to zejména v Evropě o 4,1 % a i celosvětově o 3,6 %. Investice do moderního strojního vybavení provozů jsou ovlivněny investičními daňovými pobídkami v některých zemích a trendem k digitální výrobě, jež vyžaduje generaci strojů state-of-the-art.

Podle Dr. Franka Brinkena předsedy Ekonomického výboru CECIMO ze Starrag Group Holding AG, „by se tvůrci politiky EU měli zaměřit na tvorbu ambiciózní obchodní agendy a zintenzivnit snahu o udržení konkurenceschopnosti evropských výrobců obráběcích strojů v globalizované ekonomice“.

Politické priority

Potenciál umělé inteligence nesporně povede k nové vlně digitalizace.

 „Protože kontinuální zlepšování efektivnosti výroby je trvalou povinností jak pro průmysl, tak i pro naše zákazníky, nabízí umělá inteligence obrovskou perspektivu automatizace, růstu efektivnosti strojírenství a redukce nákladů“ říká Luigi Galdabini, bývalý prezident CECIMO.

 Ve shodě s ním tvrdí ekonom a poslanec Evropského parlamentu za Německo Reinhard Bütikofer, že „pokročilá výroba, digitalizace a efektivnost zdrojů jsou tři hlavní transformativní výzvy pro evropské strojírenství. Musíme se s nimi zabývat na základě komplexní integrované evropské strategie. To je kontext, v němž AI hraje klíčovou roli“.

 Paní Elzbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl a podnikání malých a středních podniků, která participuje na akcích s CECIMO, má na tuto problematiku jasný názor: „Zajištěním příznivého a stabilního podnikatelského prostředí může Evropa globálně soutěžit jak ve vývoji, tak v implementaci AI řešení“. Současně upozorňuje, že „se musíme vyvarovat obav z takových scénářů AI, které by pokřivily její vnímání veřejností.

 Tomas Hedenborg, člen managementu společnosti FASTEMS, který zastupuje zájmy oboru obráběcích strojů, tvrdí, že „evropští výrobci obráběcích strojů propojují digitální technologie a umělou inteligenci prostřednictvím sítí. Nicméně je současně potřeba vytvářet tlak na technické, etické, právní, regulativní a investiční bariéry“.

 CECIMO identifikovalo následující oblasti jako klíčové pro budoucí rozvoj oboru obráběcích strojů:

  • Soustava umělé inteligence

CECIMO prosazuje kooperaci mezi veřejnou a privátní sférou na evropské úrovni, zaměřenou na vývoj, rozmístění a využití umělé inteligence. Přijetí politiky Evropské unie v oblasti umělé inteligence by mohlo být krokem správným směrem a zajistilo by více jistoty, zejména pokud jde o finanční závazky. CECIMO také zdůrazňuje potřebu přijímání umělé inteligence průmyslem a vývoje evropských kapacit v tomto sektoru.

  • Evropská ekonomie dat

CECIMO dává přednost datově orientovaným řešením procesní optimalizace. Vítáme Druhý datový balík Evropské komise, který má za cíl odstranit bariéry ve sdílení dat a jejich mobilitě a navrhuje kodex samoregulace pro přenos dat. CECIMO výrazně podporuje přístup ke strojově generovaným datům, který by byl definován bilaterálními smlouvami mezi dodavateli a uživateli, a využití průmyslových iniciativ, jež mohou zajistit nutnou flexibilitu, otevřenost a vzájemnou důvěru.

  • Průmyslová bezpečnost a důvěra

Umělá inteligence by mohla být kritickým katalyzátorem pro hlavní průmyslové výzvy zaměřené na bezpečnost, zajišťujícím adekvátní kybernetickou bezpečnost v reálném čase. CECIMO věří, že dobrovolná evropská certifikace a systém nálepek, jak je vyvíjí ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), by mohly vytvořit vhodné rámcové podmínky pro posilování bezpečnosti v éře IT.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.