Technický týdeník č. 01/2018

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Vyškově

Přes třicet obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie se sešlo v závěru roku 2017 v pohostinných prostorách společnosti HESTEGO, a.s. ve Vyškově na tradičním setkání. Souběžně proběhl i Workshop Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

O přivítání účastníků porady se postarali obchodní ředitel společnosti HESTEGO, pan Ing. Ondřej Vintr a generální ředitelka paní Ing. Monika Šimánková, Ph.D., která se v červnu 2017 stala členkou představenstva SST.

Dalším bodem programu byla mimořádně zajímavá komentovaná prohlídka provozu společnosti HESTEGO, kterou účastníci absolvovali rozděleni do tří menších skupin.

Odpolední programový blok, moderovaný Ing. Bedřichem Musilem, byl zahájen zevrubnou zprávou o aktuálním stavu oboru obráběcích a tvářecích strojů, kterou v zastoupení ředitele SST přednesl náměstek Ing. Leoš Mačák, jenž také zasvěceně okomentoval hospodářské výsledky roku 2016 a 1. pololetí roku 2017 a uvedl je do souvislostí s evropskými i světovými trendy vývoje oboru Machine Tool.

Hosté z Brna, Ing. Martin Štiglic a Ing. László Iván, připravili prezentaci své společnosti SVS FEM, s. r. o., která je partnerskou firmou řetězce ANSYS pro Českou a Slovenskou republiku a zajišťuje prodej stejnojmenného softwaru, hardwaru, služeb, projekty a vývoj v oblasti náročných numerických simulací. V současnosti dominuje na poli aplikací tohoto typu a vyniká zejména v oblastech komplexních multifyzikálních analýz, automatizace a optimalizace konstrukcí. Jejím hlavním produktem je momentálně nové revolučním způsobem inovované prostředí ANSYS Discovery Live, určené pro konstruktéry.
Jeho předností je, že kombinuje možnosti profesionálního CAD, prostředí odvozeného z prostředí SpaceClaim s možností okamžité simulace. Nabízí interaktivní návrh a vývoj konstrukce pro zatížení v oblasti lineární mechaniky pevných těles a mechaniky tekutin. ANSYS představuje skutečně průlomovou aplikaci, která je snem asi každého konstruktéra. V novém prostředí ANSYS Discovery je nejen možné vytvářet CAD geometrii na profesionální úrovni, ale zároveň lze okamžitě sledovat, jak se taková geometrie bude chovat v prostředí, do kterého je umístěna, případně se deformovat v závislosti na silovém či teplotním zatížení. Stejně rychle, jako se vykreslují plochy geometrie, se vykresluje i pole rychlosti, tlaků, teplot a dalších sledovaných veličin přímo v režimu úprav CAD geometrie. To znamená kompletní změnu filozofie jednotlivých fází preprocessingu, řešení a postprocessingu. Model opracováváte téměř jako v reálném světě jen s tím rozdílem, že místo povrchového renderingu se uživateli okamžitě zobrazují veličiny fyzikálních polí, které potřebuje pro hodnocení své konstrukce. Práce v prostředí je velmi intuitivní a díky analýze v reálném čase také velmi dynamická. Uživatel může například zvolit řadu různých bodových pozic, které názorně v grafu zobrazí aktuální hodnoty i jejich dynamickou odezvu při změně geometrie. Samozřejmostí je vizualizace proudnic (včetně vývoje v čase), trasování částic, isoplochy atd. Díky okamžité změně výsledků je práce při návrhu nové konstrukce vysoce interaktivní a uživatel doslova prožívá každou změnu, kterou na svém modelu uskutečňuje.

Produkty firmy ANSYS nejsou pro členské firmy SST zcela neznámé. Používají se například při konstrukčních řešeních ve společnosti TOS VARNSDORF.

Další odbornou přednáškou v rámci programu setkání obchodních ředitelů bylo vystoupení pracovníka odborné skupiny Vývoj strojů Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ing. Martina Mareše, PhD., nazvané Postřehy z mezinárodního veletrhu EMO Hannover 2017. Ing. Mareš pracuje v rámci RCMT na několika projektech a zabývá se především teplotně mechanickými modely a hydrostatikou.

Podle něho firmy v současnosti usilují o zvládnutí lepší SW podpory uživatele a uplatnění inteligentních řídicích systémů pro lepší využití a monitoring strojů. Patrný je rovněž trend k multifunkčnosti strojů a jejich plné kustomizovatelnosti. Aktuální zůstává téma využití robotů, ale i otázky ekologie, spotřeby energie při výrobě i provozu stroje.

Kvalitní průmyslový design přestává být nadstavbovým prvkem, ale kvalitní řemeslné zpracování a dokonalý estetický vzhled stroje je samozřejmostí.
Z užitných vlastností stále platí základní parametry: výkon, spolehlivost a přesnost při odpovídající ceně.

Aditivní technologie nabývají na významu. Na výstavě EMO byly představeny stroje s navařováním pomocí elektrického oblouku a nikoli laseru.

Téma Industry 4.0 nyní v oblasti MachineTool směřuje k tvorbě, využívání a sdílení „velkých dat“ pro prediktivní údržbu a optimalizaci procesů.

Aktivity oborové Technologické platformy Strojírenská výrobní technika shrnul ve své prezentaci Ing. Leoš Mačák. TPSV je oborové seskupení 31 organizací, z toho 24 výrobních podniků, 3 vysokých škol s výzkumnými centry a 4 profesních sdružení, působících v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Hlavním cílem seskupení je účinně napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti oboru strojírenská výrobní technika v České republice a ve světě. Základními dokumenty TPST zůstává Strategická výzkumná agenda, která mapuje potřeby, bariéry rozvoje a priority na všech úrovních výzkumu a vývoje v oboru v časovém horizontu do roku 2020 a Implementační akční plán, který v několika desítkách témat definuje konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat a potenciál technologického vývoje.

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu OPPIK – spolupráce Technologická platforma III - obsahuje závazné aktivity zahrnující mimo jiné technologický forsight, zapojení českých subjektů do činnosti Evropské technologické platformy, platformy MANUFUTURE a specializovaných pracovních skupin CECIMO, jakož i koordinaci českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizon 2020 a do dalších evropských programů.

O marketingových aktivitách SST informoval účastníky setkání Ing. Pavel Čáp. Nejprve ve svém vystoupení zhodnotil účast SST a členských podniků na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 a výstavě EMO Hannover 2017 a posléze informoval shromážděné obchodní ředitele o konání nejdůležitějších mezinárodních strojírenských veletrhů v roce 2018: International Engineering Sourcing Show, který proběhne v březnu 2018 v indickém Chennai a veletrh Metalloobrabotka, jenž se bude konat v květnu 2018 v Moskvě.

Marketingové aktivity, o nichž hovořil ve své prezentaci Ing. Bedřich Musil, souvisí s konáním dalších pro obor obráběcích a tvářecích strojů důležitých veletrhů, které proběhly v roce 2017: IMTEX Bangalore v Indii, CIMT v Pekingu, Teheran Industry International Exhibition v Iráku, METALEX Bangkok a China Chongqing International Machine Tool Show. Na duben 2018 se připravuje další ročník pravidelné výstavy CCMT v Šanghaji, o kterou bývá mezi našimi podniky tradičně velký zájem. Mimochodem, v průběhu roku 2018, konkrétně od března do listopadu, proběhne v Číně celkem 7 významných strojírenských veletrhů. K nejprestižnějším strojírenským veletrhům ve světovém měřítku patří IMTS Chicago, který se koná každé dva roky vždy zhruba v polovině září. Přehlídku veletrhů naplánovaných na rok 2018 uzavře v listopadu tokijský JIMTOF. Již dnes jsou známy návrhy na strojírenské veletrhy, které by v roce 2019 mělo finančně podpořit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Byl vybrán veletrh IMTEX v Bangalore a CIMT v Pekingu.

Závěr setkání obchodních ředitelů obstaralo vystoupení Ing. Petra Sopouška a Ing. Milana Kořínka, kteří účastníkům představili mladou brněnskou společnost EXPODESIGN, s.r.o., která se zabývá výstavbou veletržních stánků a architektonickými návrhy veletržních expozic. Tým designerů a architektů využívá moderní postupy včetně 3D vizualizací a virtuální reality.
Program příjemně stráveného dne završilo večerní posezení doprovázené hudební produkcí v prostorách vyškovského hotelu ATRIUM.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.