Technický týdeník č. 24/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST v Liberci

Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci se dne 26. října 2017 stal hostitelem podzimního setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie, které proběhlo spolu s workshopem a zasedáním Řídicího výboru Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

Setkání zahájil Ing. Bedřich Musil, který předal slovo náměstkovi ředitele SST Ing. Leoši Mačákovi. Ten ve své obsáhlé prezentaci komentoval současný stav oboru obráběcích a tvářecích strojů, jenž uvedl do souvislosti s aktuální ekonomickou situací u nás i s vývojovými tendencemi oboru ve světě.

Dalším bodem programu byla prezentace aplikací italské společnosti CAMOZZI, kterou přednesli pánové Petr Brabenec a Petr Novák. Camozzi s. r. o. je nová pobočka skupiny Camozzi založená v České republice pro české a slovenské zákazníky. Kancelář sídlí v Praze-Hostivaři, kde disponuje 200 m2 kancelářských ploch a 600 m2 skladových prostor. Generálním ředitelem české pobočky společnosti Camozzi je Ing. Fabio Giacobbi, který před časem navštívil vedení SST a se zástupci některých členských firem svazu se kontaktoval rovněž v průběhu mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Díky přítomnosti ve více než 75 zemích celého světa je společnost Camozzi už více než padesát let jednou z hlavních firem působících v odvětví pneumatických součástek pro průmyslovou automatizaci. Firemní strategií je vytváření skutečného partnerského vztahu i umístění a dostupnost technického týmu pro každého zákazníka.

Camozzi Group, firma sídlící v Lumezzane v italských Alpách, v provincii Brescia, založená bratry Camozziovými v roce 1964, má dnes více než 2 300 zaměstnanců a obrat 350 milionů eur, nicméně rodinný duch firmy byl zachován dodnes. Skupinu nadále řídí rodina Camozziů s respektem k tradicím a s dodržováním hodnot a zásad stanovených zakladateli firmy.

Firma má pět divizí: automatizace, obráběcí stroje, textilní stroje, CSP (Camozzi Solution Provider) a inovace.

V oblasti automatizace se Camozzi specializuje na navrhování a výrobu pneumatických komponent a systémů pro průmyslovou automatizaci. Nabízí kompletní systémy, včetně snímačů a diagnostické techniky. Možnost využít standardizované komunikační protokoly a dálkové ovládání v kombinaci s nejpokrokovější pneumatickou technikou dovolují vytěžit z každého systému nebo pracovní jednotky maximální efektivitu.

Proporcionální regulátory Camozzi umožňují velmi rychle a přesně řídit tlak a průtok vzduchu, čímž se zkracuje doba výrobních cyklů strojů a optimalizuje se tak využití stlačeného vzduchu. V důsledku je přínosem významné snížení spotřeby elektrické energie.

Camozzi nabízí kompletní řadu akčních členů, řídicích prvků a veškerého příslušenství zahrnující pohony, manipulátory, solenoidové, mechanické, manuálně ovládané a automatické ventily, proporcionální regulátory, vakuové komponenty, filtry, regulátory a mazací zařízení, armatury, spojovací a montážní prvky, operátorské panely a řídicí systémy.

Camozzi v oblasti automatizace nabízí řešení úloh mimo jiné pro tyto obory: potravinářství, balicí stroje, farmacie, biotechnologie, doprava (autobusová, železniční, automobilová, automobilový průmysl), stroje na zpracování dřeva, obráběcí stroje, plasty a kaučuk, montáž a robotizace.

Společně se součástkami pro průmyslovou automatizaci Camozzi využívá své zkušenosti a zdroje k rozvoji techniky pro přesnou regulaci proudění kapalin. Společnost Camozzi se stala světově proslulou zejména díky vývoji miniaturizovaných elektroventilů pro vysoce přesné řízení plynných i kapalných médií se zvláštním zřetelem na systémy určené pro vědecké úlohy, zdravotnickou techniku, analytická zařízení a automatizaci. V předváděcí místnosti nově otevřeného sídla firmy v Praze-Hostivaři mohou návštěvníci vidět například miniaturní solenoidový ventil vhodný pro dávkování při výrobě radiofarmak.

Divize obráběcích strojů vyrábí velmi přesné obráběcí stroje, specifické frézky a soustruhy a stroje na zpracování kompozitů na bázi uhlíkových vláken. Divize textilních strojů dodává kompletní řadu strojů na zpracování bavlny. Patří k ní značky Marzoli a Vouk. Divize CPS zahrnuje strojní podniky zabývající se zejména zpracováním neželezných kovů a plastů (lisovny, slévárny, dílny pro těžké i přesné obrábění). Firma Camozzi má též vlastní rozsáhlé výzkumné středisko, obsluhující všech pět divizí.

Společnost Camozzi klade velký důraz nejen na kvalitu produktů a vztahů se zákazníky, ale také na společenskou odpovědnost firmy.

V rámci dalšího programu setkání byl dán prostor hostitelskému ústavu VÚTS, který účastníkům představil jeho generální ředitel Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., který pak přítomné technické a výrobní ředitele provázel při prohlídce provozů. VÚTS, a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. VÚTS, a.s. se dále zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. Činnost VÚTS, a.s. se vyznačuje nabídkou komplexního souboru služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku. Ústav disponuje vlastními výrobními kapacitami pro zajištění prototypové a malosériové výroby strojních dílů, strojů a zařízení.

Odpolední blok vystoupení byl zahájen prezentací nového člena SST – slovenské společnosti RÖHM, s.r.o. Ing. Peter Trnka, vedoucí prodeje, seznámil účastníky setkání s profilem společnosti a jejím výrobním portfoliem. Röhm Slovakia s.r.o., jako jeden z pěti výrobních závodů Röhm GmbH, zajišťuje výrobu kompletního sortimentu otočných hrotů, čelistí, montáž přesných vrtačkových sklíčidel, prodej produktů mateřské firmy a technickou podporu zákazníkům v České a Slovenské republice. Mateřská společnost Röhm GmbH je více než 100 let dodavatelem upínacího nářadí nejvyšší kvality od nejmenšího vrtačkového sklíčidla až po vyspělé upínací zařízení. Na celém světě více než 1400 zaměstnanců vyrábí kromě vrtačkových sklíčidel také ruční sklíčidla, svěráky, automatická sklíčidla, upínací válce, rozpěrné trny a mnoho jiného. Katalogový sortiment čítá více než 8000 položek, ale téměř polovina výrobků jsou speciální upínače na zakázku, zejména pro automobilový průmysl. Prodejní síť po celém světě tvoří 15 dceřiných společností a 60 obchodních zastoupení. K zákazníkům patří přední německé a světové firmy napříč průmyslem – od výrobců obráběcích strojů, přes automobilový průmysl až po výrobu hodinek.

Blok odborných přednášek uvedlo vystoupení Ing. Leoše Mačáka na téma aktivit projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Pak už následovaly odborné přednášky pracovníků VÚTS Liberec a Výzkumného centra pro strojírenskou techniku a technologii RCMT při Fakultě strojní Vysokého učení technického v Praze v následujícím pořadí:

Ing. Petr Jirásko, PhD., VÚTS – Problematika konstrukce a řízení NC os jednoúčelových obráběcích strojů

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., RCMT – Návrhy a optimalizace hydrostatických uložení pohybových os

Ing. Pavel Klouček, Ph.D., VÚTS - Vývojová měření na strojích a mechanismech

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., RCMT – Komplexní podpora a optimalizace obrábění s využitím virtuálních modelů

Ing. Jan Kolář, Ph.D., RCMT – Propojení sofistikovaných metod ve vývojovém procesu

V rámci setkání proběhlo rovněž zasedání 11 členů Řídicího výboru sdružení Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.