Technický týdeník č. 19/2017

Přípravy na 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně vrcholí

V pondělí, 9. října 2017, se otevřou brány brněnského výstaviště a bude slavnostně zahájen 59. mezinárodní strojírenský veletrh. MSV 2017 akcentuje některá atraktivní témata jako automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslové výroby, zavádění technologií pro ochranu životního prostředí nebo moderní řešení pro dopravu a logistiku. Průmysl 4.0 s sebou přináší inteligentní komunikaci průmyslových zařízení napříč dodavatelskými a výrobními řetězci, což úzce souvisí také se zefektivněním dopravy a logistiky.

Struktura samotného MSV zůstává zachována a veletrh se opět člení do osmi oborů zastupujících všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavním tématem bude průřezový projekt Automatizace – prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky napříč všemi obory. Chystají se také specializované výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci nebo spolupráci průmyslu a vysokých škol (Transfer technologií a inovací). Součástí veletrhu bude opět soutěž o Zlaté medaile MSV za nejlepší inovativní exponáty a rozsáhlý odborný doprovodný program.

Dlouhodobě rostoucí česká ekonomika láká k prezentaci na klíčovém průmyslovém veletrhu domácí i zahraniční výrobce. Nejvíce zahraničních přihlášek letos opět dorazilo z Německa a zajímavé je, že téměř pětina německých vystavovatelů se MSV zúčastní poprvé. Celková zahraniční účast pravděpodobně dosáhne stejně jako loni 50 procent, což MSV řadí k nejvýznamnějším průmyslovým veletrhům.

Velmi početně bude zastoupena Indie, která se stala oficiální partnerskou zemí MSV 2017. Centrální expozice Indie, jejíž prezentace bude obdobně velkolepá jako loni čínská, obsadí téměř celý pavilon A1.

Indie patří mezi klíčové hospodářské velmoci a dnes už je po Číně druhým nejdůležitějším obchodním partnerem ČR ze skupiny zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). Indie má potenciál stát se ve střednědobém horizontu třetí největší ekonomikou světa. Modernizace a rozvoj vytvářejí zajímavé příležitosti i pro české firmy. Podle Global Finance Magazine se jedná o ekonomiku s největším růstovým potenciálem na světě.

Účast indických firem v Brně bude zajišťovat agentura EEPC (Engineering Export Promotion Council), která sdružuje více než 14 000 indických, převážně malých a středních firem. Indičtí organizátoři plánují společnou expozici s účastí více než stovky vystavovatelů z oblasti plastikářského a automobilového průmyslu, těžkého strojírenství, výroby oceli, automatizace, ale i informačních technologií. Prezentace bude zaměřena také na podporu získávání investic v rámci kampaně „Make In India“ a cestovního ruchu v rámci propagační kampaně „Incredible India“.

Ohlášeny jsou ještě další oficiální expozice, a to z Číny, Slovenska, Francie, Itálie, Rakouska, Koreje, Thajska a Polska. Oficiální účast připravuje také Bavorsko a na společném stánku “Mitteldeutschland” budou vystavovat tři spolkové země středního Německa: Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko.

Až třetina účastníků veletrhu se představí v rámci oboru obráběcí a tvářecí stroje, nástroje, nářadí, svařování a povrchové úpravy. Tradiční velké vystavovatele obráběcích strojů najdou návštěvníci na obvyklých místech, jde o lídry oboru jako TAJMAC-ZPS, KOVOSVIT MAS, Yamazaki Mazak, Misan, TOS KUŘIM-OS, Alfleth a další. Nástroje pro obrábění představí firmy jako Gühring, Hoffmann, Schunk Intec nebo Neskan. V branži průmyslových pil nebudou chybět společnosti Pilous, Kaltenbach či Pegas-Gonda.

Technologie pro tváření tradičně obsazují pavilon B, který je opět kompletně zaplněn. Oproti loňskému roku rozšířili plochu lídři oboru Trumpf a Bystronic. Italská firma Prima Power, která se doposud účastnila pouze v zastoupení, bude letos mít vlastní expozici. Velkou plochu obsadí také nováček, korejská firma Simpac, která bude vystavovat svůj tvářecí stroj. Další nové firmy se hlásí z Turecka a Polska a vracejí se také vystavovatelé, kteří se několik let neúčastnili.

Obor materiály a komponenty pro strojírenství je tradičně druhým největším a letos se zde hlásí i významní noví vystavovatelé, mj. firmy Aurubis Slovakia, Berardi Bullonerie, Clamason Slovakia, Euniké nebo Golpretech Czech Republic. Jde o společnosti z oblasti hutních materiálů a zpracování železa a neželezných kovů a výrobce či dodavatele ložisek, spojek, převodů, brzd apod. V Brně budou také vystavovat významné firmy, které pravidelně vystavují na velkých plochách, např. ArcelorMittal Ostrava, Bibus, Italinox, ISD Dunaferr, Národní strojírenský klastr, Vítkovice Holding, ZKL a další.

Hlavní expozice SST bude umístěna opět v nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště, tzn. v pavilonu „P“. Patrová expozice bude umístěna na ploše 120 m2 a bude členěna na několik částí, které se stanou po celý veletržní týden domovskou základnou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz strojírenské technologie, vládní agentury CzechTrade a CzechInvest, Agenturu pro podnikání a inovace, Strojírenský zkušební ústav, Český metrologický institut a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Součástí veletrhu bude i letos špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Ani Svaz strojírenské technologie nezůstává pozadu a připravuje bohatý doprovodný program. Stěžejním doprovodným programem SST bude opět „Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“. Soutěž je jako v minulých letech určena pro žáky středních technických škol a učilišť. Věříme, že si zhlédnutí soutěže nenecháte ujít a přijdete soutěžící žáky povzbudit i letos do pavilonu Z.

Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný tomu loňskému. Žáci si budou moci opět vybrat ze tří řídicích systémů, a to buď HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Mediálním partnerem soutěže bude již tradičně Technický týdeník. Součástí „Výukového centra“ bude stejně jako loni i demonstrační pracoviště společnosti Festo, které bude sice nesoutěžní, ale svou atraktivitou určitě upoutá mnoho návštěvníků veletrhu. Obráběcí stroje do Výukového centra zapůjčí společnosti KOVOSVIT MAS a FANUC Czech. Obráběcí nástroje již tradičně poskytne společnost DORMER & PRAMET.

Členské podniky Svazu strojírenské technologie se letošního ročníku MSV zúčastní ve velkém počtu a o jejich zájmu o tento tradiční strojírenský veletrh svědčí především skutečnost, že si letos pro své expozice objednaly celkem 2956 m2 výstavní plochy. Z této výměry patří svazu 435 m2 plochy.

Členské podniky SST budou mít své expozice umístěné ve většině pavilonů brněnského výstaviště i na volných plochách. V pavilonu B se návštěvníkům veletrhu představí společnosti Dieffenbacher-CZ a Šmeral Brno. V pavilonu „V“ najde své zázemí ŽĎAS. V pavilonu F budete moci navštívit expozice společností PILOUS-pásové pily, NAREX Ždánice a RÖHM Slovakia. V hale G2 se představí společnost Vanad 2000 a na volných plochách budou letos vystavovat společnosti AXA CNC stroje a LAPP KABEL. Nejvíce svazových podniků bude ovšem vystavovat své produkty v pavilonu „P“. Naleznete tam společnosti ALTA, HESTEGO, KOVOSVIT MAS, KSK Precise Motion, Mikronex, Renishaw, RETOS Varnsdorf, Schneeberger Mineralgusstechnik, Slovácké strojírny, Strojírna TYC, Škoda Machine Tool, TAJMAC-ZPS, TDZ Turn, TOS KUŘIM-OS, TOS Olomouc, TOSHULIN, TRENS SK, WALTER a Yamazaki Mazak Central Europe.

Nepřehlédnutelnou expozicí se letos pochlubí například společnost TAJMAC-ZPS, která bude na ploše 384 m² vystavovat čtyři stroje a z toho jednu novinku. Tou bude multifunkční portálové obráběcí centrum MCG 1000 5XT. Dalšími stroji v expozici budou vertikální obráběcí centrum MCFV 1680, dlouhotočný CNC automat MANURHIN K´MX 916 a dlouhotočný CNC automat MANURHIN K´MX 732 EVO.

Celkem sedm strojů představí v Brně společnost KOVOSVIT MAS. Ve své expozici na ploše 265 m2 bude ve světové premiéře vystavovat nové vertikální obráběcí centrum MCV 800. Další vývojovou novinkou bude stroj WELDPRINT MCV 5X, který návštěvníkům veletrhu předvede 3D tisk z kovu. Třetím strojem v expozici bude vertikální obráběcí centrum MCV 1270 s robotem. Tento stroj bude vystavován v rámci programu Automatizace-Robotizace-Industry 4.0. Čtvrtý stroj, pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 450V-5X, se představí na stánku společnosti SIEMENS v pavilonu „P“. Rovněž pro tento stroj bude MSV 2017 světovou premiérou. Pátý stroj, univerzální hrotový soustruh MASTURN 550i, bude vystaven na stánku společnosti Mitsubishi Electric v pavilonu „P“. Vertikální obráběcí centra MCV 754 QUICK a MCV 750 budou umístěna ve Výukovém centru Svazu strojírenské technologie v pavilonu „Z“.

Společnost AXA CNC stroje se ve své expozici, umístěné na volné ploše o výměře 170 m2 u pavilonu P, pochlubí novým strojem VCC 50-V2. Tento stroj doplnil řadu robustních výkonných vertikálních frézovacích center VCC 50, určených pro těžké hrubovací a dokončovací operace. Centrum VCC 50-V2 je vybaveno plynule řízeným naklápěcím vřetenem v rozsahu +/- 100°. Stroj je možné doplnit plynulým NC-stolem o volitelném průměru 300–800 mm, postaveným na pevném upínacím stole, nebo integrovaným do pevného stolu 2050 x 850 mm. V této kombinaci stroj představuje velice výkonné a tuhé řešení pro vícestranné nebo plynulé pětiosé obrábění.

Kvalitní expozicí se bude prezentovat také společnost WALTER, která představí svou brusku Helitronic Minipower s horním zakladačem a s automatickým výměníkem brusných kotoučů. Druhým exponátem bude měřicí stroj na nástroje Helicheck Plus. Součástí expozice bude také Stanoviště virtuální reality představující laserovou technologii při výrobě nástrojů pomocí stroje Laser Line Ultra s piko laserovým zdrojem.

Zajímavou expozici připravuje společnost Šmeral Brno, která bude letos vystavovat stroj pro příčné klínové válcování ULS 100 RB. Stroj bude předváděn v částečném chodu, při kterém se budou točit pracovní válce a bude prováděna částečná rychlovýměna bez kompletního vysunutí pracovních válců ze stroje. Vystavovaný stroj bude návštěvníkům veletrhu představen se dvěma inovacemi, a sice zakládacím mechanismem polotovarů, který je nově řešen servomechanismy a novým hydraulickým upínáním pracovních válců.

Společnost ŽĎAS se se svými dceřinými společnostmi TS Plzeň a ŽĎAS SGS GmbH představí již podruhé ve společné expozici pod hlavičkou společného vlastníka CEFC Group (Europe) Company. ŽĎAS na veletrhu vystaví model inovované pily na dělení trubek na tažné stolici 400 kN, který bude současně přihlášen do soutěže o Zlatou medaili MSV. Inovované technické řešení spočívá v novém způsobu dělení, jehož přínosem je zejména odstranění těžké manuální práce operátora, snížení počtu pracovišť při dělení trubek a malé zástavbové rozměry.

Pila na dělení trubek na tažné stolici 400 kN je určena pro dělení až tří trubek současně v plně automatickém režimu. Součástí zařízení je tažný vozík včetně pneumatického ovládání a stolice je doplněna pokrytím se zachycovacími pákami, brzdou a zaváděcím zařízením. Pomocí 4 dělicích jednotek s pilovými kotouči může zařízení rozdělit trubky na 3 délky včetně odříznutí hrotu a zadního konce trubky. Pojezdová pila sestává z rámu, který je upevněn přímo na tažné stolici, po němž pojíždějí celkem 4 dělicí jednotky. Na podlaze je ukotveno kolejiště, po kterém jezdí 4 upínací vozíky a jeden podpěrný vozík. Nedílnou součástí pily jsou sběrné kapsy na ukládání trubek, bedny na odřezky a třísky, hydraulická stanice včetně ovládacího bloku, potrubní rozvody, ovládací pult a elektrozařízení. K výhodám tohoto řešení patří, že pila je umístěna přímo na tažných stolicích, zarovnání hrotů probíhá přímo na tažné stolici a ukládání trubek do upínačů a do zásobníků trubek je gravitační.

K vidění toho letos bude na veletrhu opravdu hodně. Každý návštěvník si jistě prožije atmosféru veletrhu po svém a dá se předpokládat, že ani ročník 2017 své návštěvníky nezklame.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.