Technický týdeník č. 18/2017

Evropský průmysl výrobních strojů

Evropský průmysl výrobních strojů se vyrovnává s problémy globální ekonomiky, která se vyznačuje vysokou úrovní politické nejistoty, stagnací mezinárodní obchodní výměny, útlumem investic a nárůstem politiky protekcionismu.

V roce 2016 vyvezly evropské země výrobní stroje za téměř 19 mld. Euro, přičemž převážná většina (96 %) pocházela ze zemí CECIMO. Vývoz CECIMO představoval téměř polovinu světového exportu oboru MT. Tyto výsledky, které se jen nepatrně rozcházejí s předpovědí, jsou lepší, než byl v roce 2016 globální trend: Mezinárodní obchod se v tomto sektoru snížil v roce 2016 o 8 %. Import do zemí CECIMO se snížil o 2,5 %, z 8,9 mld. Euro v roce 2015 na 8,5 mld. Euro v roce 2016. Vysoká úroveň globalizace, velká otevřenost trhu (123 % v roce 2016) a skutečnost, že CECIMO exportuje asi 36 % produkce mimo EU, činí sektor náchylným na oslabení na základě změn mezinárodních podmínek. Vnitroevropský obchod ale jasně zůstává pro členy CECIMO nejdůležitější. Více jak 4 z 10 strojů prodaných do zahraničí ze zemí CECIMO směřuje do Evropy a je to také jediný region, kam se v roce 2016 vyvezlo více než v roce 2015 (+ 0,3 %). Ostatní hlavní odbytiště pro země CECIMO zaznamenaly pokles, zejména pak Asie: Firmy sdružené prostřednictvím svých národních asociací v CECIMO tam vyvezly v roce 2016 stroje za 4,3 mld. Euro (-6,8 %). Největší byl meziroční pokles exportu do Číny o 10,5 %, přičemž tento představuje pro CECIMO 65 % celkového asijského trhu. Pro nejbližší budoucnost ale průzkumy nasvědčují solidnímu růstovém momentu pro export MT ze zemí CECIMO.

Výrobní data také potvrzují dobrou výkonnost sektoru v globálním kontextu: výroba ve firmách CECIMO dosáhla v roce 2016 24,2 mld. Euro, evropské firmy vyvezly stroje za 18,25 mld. Euro. Tento trend opět převyšuje mezinárodní tendenci, neboť globální výroba se v roce 2016 snížila o 2,7 %, z 68,7 mld. Euro v roce 2015 na 66,8 mld. Euro v roce 2016. Podíl CECIMO na globální produkci se ale zvýšil na 36 %. V zemích CECIMO zesílily investice firem do strojního zařízení a tok objednávek meziročně nabral na rychlosti, takže se za rok 2016 zvýšil o 4 %. Spotřeba obráběcích strojů v zemích CECIMO za rok 2016 dosáhla objemu 16,6 mld. Euro a zjevně nabírá na síle i v letošním roce, kdy čekáme růst o 3,5 – 4 %.

Evropské strojírenství je schopno udržet si svou konkurenční pozici. Zavádění nových technologií, jako je aditivní výroba (využívající kovových prášků) umožňuje urychlit inovace a zvyšuje konkurenceschopnost. Nástup digitalizace v evropském výrobním sektoru činí exportované obráběcí stroje atraktivnějšími. Některé dříve odsouvané investice působí nyní pozitivně na vnitřní odbyt strojů. V meziregionální analýze si zaslouží pozornost skutečnost, že CECIMO posiluje svou pozici v Asii, kde má tržní podíl nad 33 %, o dva procentní body víc než v roce 2015. Firmy sdružené v CECIMO vykazují na americkém trhu podobný, i když méně výrazný trend. Export ze zemí CECIMO do Ameriky se v roce 2016 snížil o 3 %, ale tržní podíl se zvýšil na 36 %.

I přes značnou nejistotu je obchodní klima příznivé a vyhlídky pro blízkou budoucnost vzbuzují optimismus. Dle nejnovějších ekonomických dat a průzkumů se globální ekonomický růst zrychluje, i když zotavování stále ještě nelze označit za všeobecné. Je předpovídáno zrychlení růstu světového hrubého domácího produktu, který by měl letos činit mezi 1,2 a 1,6 %. Relativně pozitivní výhled a expanze aktivit, které by i v roce 2018 měly činit 1 – 1,4 %, ovlivní poptávku po obráběcích strojích. Čeká se, že růst globální vážené produkce obráběcích strojů se zvýší na 2,5 – 3 % jak letos, tak i v roce příštím.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.