Technický týdeník č. 16/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST

Tradiční jarní setkání proběhlo letos v režii společnosti WALTER, s.r.o. v Kuřimi a bylo spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.
Úvodní slovo k účastníkům setkání přednesl v angličtině předseda představenstva společnosti WALTER Dipl. Ing. Franz Dettling, který ve stručnosti shrnul historii firmy a předal slovo obchodnímu řediteli Ing. Georgi Žilevovi, který ve své prezentaci seznámil kolegy se současným výrobním programem a hospodářskými výsledky společnosti WALTER.
Historie firmy začíná vlastně už rokem 1919, kdy podnikatel Richard Walter založil v Düsseldorfu podnik Montanwerke Walter. V roce 1924 se sídlo firmy přesouvá do Tübingenu. V roce 1953 opouští brány továrny první automatická bruska a v roce 1977 přináší firma na trh první číslicově řízenou brusku na světě pod značkou Helitronic 20NC/LIP2. V roce 1981 následuje otevření první mimoevropské pobočky na území Spojených států a v roce 1996 zahájila výrobu dceřiná společnost v České republice, v Kuřimi. Od roku 1988 začal WALTER vyrábět CNC univerzální brusku s 8 osami. Od roku 2013 se společnost prezentuje, spolu se sesterským švýcarským podnikem EWAG v Etzikenu, s nímž vytvořila skupinu KÖRBER, pod společným názvem United Grinding Group. Tato skupina je 10. největším výrobcem obráběcích strojů v Evropě a 20. na světě.


Samotná skupina WALTER/EWAG dosáhla ve fiskálním roce 2015 obratu 2,3 miliardy Eur a v pobočkách v Číně, České republice, v Německu a ve Švýcarsku zaměstnávala 2 312 zaměstnanců.
Český výrobce WALTER s.r.o. je tedy součástí německé společnosti WALTER Maschinenbau GmbH se sídlem v Tübingenu. Po zahájení výroby v roce 1996 byla v roce 2001 otevřena nová montážní hala a v roce 2006 pak ultramoderní logistické centrum. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2016, kdy bylo po celkové modernizaci otevřeno nové distribuční centrum.
Ve výrobním programu firmy dominují CNC nástrojové brusky pro broušení různých typů nástrojů i pro broušení rotačně symetrických dílů a brusky pro ostření okružních pil s tvrdokovovými plátky. Výrobní program také obsahuje CNC měřicí stroje pro komplexní bezkontaktní měření přesných nástrojů a rotačně symetrických dílů při jednom ustavení a s dokumentovanou kvalitou. Jméno strojů „Helitronic“ je světovou značkou a synonymem pro produktivitu, přesnost a univerzálnost použití.
Pro účastníky setkání byla v rámci dalšího programu připravena velice zajímavá exkurze do kuřimského výrobního závodu.
Po polední přestávce zahájil Ing. Bedřich Musil (SST) vlastní program setkání a předal slovo řediteli SST Ing. Oldřichu Paclíkovi, který ve svém vystoupení hovořil o aktuálním stavu oboru obráběcích a tvářecích strojů, který ilustroval na nejnovějších statistických údajích. Zároveň informoval přítomné o průběhu mezinárodního strojírenského veletrhu Metalloobrabotka, který proběhl za účasti řady členských firem SST v květnu letošního roku.
Dalším bodem programu byla prezentace firmy FANUC - FACTORY AUTOMATION NUMERICAL CONTROL, v níž se její autoři – Ing. Jiří Bažata, Ing. Jan Loos a Ing. Jiří Vlach - soustředili na téma využití japonské řídicí techniky u českých výrobců obráběcích strojů.
Město FANUC, sídlo japonské mateřské firmy, se nachází na úpatí hory Fuji poblíž jezera Yamanaka. Rozkládá se na 1,5 milionech čtverečních metrů a najdete v něm všechny jedinečné výrobní závody společnosti FANUC. Kromě toho zde stojí 12 výzkumných a vývojových středisek, administrativní budovy, ubytovací kapacity pro zaměstnance, rekreační zařízení a dokonce i klinika pro zaměstnance a jejich rodiny.
Japonská společnost FANUC je průkopníkem v oblasti revolučních výrobních postupů po celém světě již od svého založení v roce 1956, kdy se její zakladatel Dr. Seiuemon Inaba stal spolutvůrcem technologie číslicového řízení (NC). Od té doby se firma stala významným aktérem oboru automatizace a robotizace, který má v současné době 259 poboček ve 45 zemích, mezi nimiž je také Česká republika.
S šedesátiletými zkušenostmi v oblasti vývoje CNC zařízení, více než 19,5 miliony produktů instalovanými na celém světě a více než 5200 zaměstnanci je FANUC předním světovým výrobcem průmyslové automatizace. Ať se jedná o průmyslové roboty, CNC systémy, elektrojiskrové řezání (EDM), vstřikovací stroje nebo vertikální obráběcí centra.

Hosté ze společnosti FANUC Czech, s.r.o., která se Svazem strojírenské technologie už několik let spolupracuje při organizaci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a na dalších projektech, zaujali obchodní ředitele členských firem SST přednáškou na téma Japonská řídicí technika u českých výrobců obráběcích strojů.

Posledním vystoupením odborného přednáškového bloku byla prezentace Ing. Pavla Zemana, Ph.D., odborného garanta pro oblast technologie, a Ing. Matěje Sulitky, Ph.D., odborného garanta pro oblast výpočtů a simulací a vedoucího pro projekty spolupráce. Oba jsou kmenovými pracovníky vědecko-výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze a přednesli prezentaci na téma Produktivita a jakost při frézování.

Druhý blok setkání obchodních ředitelů byl věnován projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Její aktivity komentoval v úvodním vystoupení náměstek ředitele SST a manažer projektu Ing. Leoš Mačák.

Vybrané marketingové aktivity SST představil Ing. Pavel Čáp. Konkrétně se jednalo o mezinárodní strojírenský veletrh IMTEX v indickém Bangalore a stav příprav na dvě nejvýznamnější letošní události z oblasti výstavnictví, a to veletrh EMO 2017 v Hannoveru a 59. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ing. Bedřich Musil následně hovořil o strojírenských veletrzích MACTECH v Káhiře a CIMT v Pekingu. Podal rovněž souhrnnou informaci o možnostech účasti na veletrzích plánovaných na druhé pololetí 2017 a léta 2018 a 2019.

Po diskusi nad vystoupeními následoval společenský večer v golfovém resortu Kaskáda v Kuřimi, který se tradičně stává neformální platformou pro výměnu informací, zkušeností a názorů na současný stav oboru obráběcích a tvářecích strojů

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.