Technický týdeník č. 15/2017

Tisková konference k veletrhu EMO Hannover 2017 v Praze

Dne 7. června 2017 se v reprezentativních prostorách hotelu Savoy v Praze na Hradčanech konala tisková konference, jejímž cílem bylo informovat odborné ekonomické novináře o stavu příprav a hlavním tematickém zaměření letošního ročníku veletrhu EMO, který proběhne v září v Hannoveru.

Tisková konference proběhla v režii Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pražského zastoupení společnosti Deutsche Messe, ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, jehož členské subjekty budou na veletrhu vystavovat, a se Společností pro obráběcí stroje, která je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které se podílejí na výrobě, rozvoji a užití obráběcích strojů.

Účastníky konference, jimiž byli především novináři z odborných, technicky zaměřených periodik, přivítala Ing. Eva Václavíková, která již dlouhá léta zastupuje společnost Deutsche Messe AG v České republice. Jako první pak před novináře předstoupil pan Christoph Miller, ředitel odboru veletrhů ve VDW. Ve svém vystoupení mimo jiné uvedl:

„Veletrh EMO je tradičně nejvýznamnějším místem setkávání všech aktérů z oboru kovoobrábění, a to jak výrobců, tak i uživatelů. Je také významným fórem inovací a platformou pro tvůrce trendů. Doprovodný program veletrhu bude věnován aktuálním ekonomickým a technickým aspektům, jimž dominuje spolehlivost komponentů, bezpečnost obsluhy strojů a inteligentní řízení procesů v souvislosti s kritérii kampaně Průmysl 4.0.“

Megatéma letošního ročníku veletrhu, kterým je digitální propojení výrobního procesu, bude doslova středem pozornosti. Akce soustředěné na výměnu zkušeností mezi odborníky v rámci mezinárodní komunity a na formy a možnosti propojení vědy a výrobní praxe naleznou zájemci na mimořádné přehlídce v tzv. Industrie 4.0 Area. Přehlídka bude doplněna přednáškovým fórem, na jehož koncepci spolupracovali odborníci z Německa s partnery z USA, Francie, Číny a Japonska.

Oproti minulému ročníku bude značně posíleno téma aditivních postupů ve výrobě. Takzvaný 3D tisk doznal razantního rozvoje a je hojně využíván nejen ve strojírenství a automobilovém průmyslu, ale i v medicínské technice, letectví a kosmonautice.

Jak dále Christoph Miller zdůraznil ve své prezentaci, bude se jednat především o problematiku inteligentního managementu nástrojů, offline využití naměřených dat pro řízení procesů, senzorové a softwarové systémy pro snadnější kontrolu zařízení, zajištění bezpečnosti dat, asistenční systémy pro vyšší produktivitu a vytváření obchodních platforem pro komplexní organizaci výroby a aplikaci pro efektivnější obsluhu obráběcích strojů.

Připravované konference v rámci tzv. Symposia Společnosti pro výrobní techniku (Wissenschftliche Gesellschaft für Produktiontechnik – WGP) budou věnovány nejen už zmíněným aditivním postupům ve výrobě, ale komplexní prezentaci aktuálního stavu výzkumu v oboru obráběcích strojů, jež bude hlavní náplní sympozia nazvaného Production for Tomorrow.

Pro cílovou skupinu mezinárodních výrobců a obchodníků je určen program INDIA DAY, který seznámí zájemce s hospodářskou situací a hlavně s aktuálními potřebami indického průmyslu a s požadavky na výrobní techniku. Spotřeba obráběcích strojů v roce 2016 činila v této obrovské zemi 1,7 miliard Eur a import v roce 2016 dosáhl objemu 1,2 miliard Euro. Na organizaci Indického dne budou spolupracovat mimo jiné i zástupci Indického svazu výrobců obráběcích strojů IATMA.

Celá řada akcí na veletrhu bude věnována mládeži. Proběhnou pod společným mottem Udělej něco pro svou budoucnost. Studenti se při nich seznámí s profesními vyhlídkami ve strojírenství a s možnostmi, které současný trh nabízí mladým firmám a začínajícím podnikatelům. Tuto marketingovou platformu, kterou organizuje Nadace pro dorost ve strojírenství VDW (Nachwuchsstiftung Machinenbau) naleznou návštěvníci veletrhu pod názvem START-UPS for Intelligent Production.

Mnoho zájemců jistě přiláká specializovaná přehlídka letecké a kosmické techniky, která představí procesové řetězce třískového obrábění. Dialog mezi výrobci obráběcích strojů, provozovateli a organizacemi bezpečnosti práce proběhne pod taktovkou VDW v rámci EMO SAFETY DAY pro obráběcí stroje.

Uvedený stručný přehled zdaleka nezachycuje tematickou šíři akcí, které během veletržního týdne v Hannoveru proběhnou. Jak zdůraznil další z řečníků, kteří na pražské tiskové konferenci vystoupili, Hartwig von Saß, dosavadní „veletržní statistika“ je pro německé organizátory více než pozitivní: v Hannoveru bude vystavovat přes 1.400 vystavovatelů jenom z Evropy. Přes 2.000 firem celkem ze 44 zemí návštěvníkům představí svůj výrobní program na ploše přesahující 175 000 m². Většina vystavovatelů přiváží na EMO inovace, které si po skončení veletrhu začnou razit vítěznou cestu na světové trhy. Předpokládá se rovněž, že počet návštěvníků veletrhu přesáhne magické číslo 150 000. Hannoverský veletrh je už po léta akcí, která vykazuje dvaačtyřicetiprocentní návštěvnost ze zahraničí, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná akce z oboru výrobních technologií ve světě. Závěr roku, v němž probíhá veletrh EMO, pak tradičně znamená výrazný nárůst mezinárodních zakázek – tak například v roce 2013 to bylo až o 6 %.

Velké pozornosti odborníků se jistě bude těšit například také seminář nazvaný Metalworking Growth. Program semináře bude moderovat Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW, a se svými příspěvky zaměřenými na nejnovější trendy v oblasti kovoobrábění ve Spojených státech amerických a v Mexiku vystoupí pracovníci renomované společnosti Gardner Business Media.

Světový trh s obráběcími stroji dosáhl v roce 2016 podle globálních statistik objemu 67,7 miliardy EUR, což odpovídá zhruba tříprocentnímu poklesu. Christoph Miller se odvolává na výsledky uveřejněné britským institutem pro statistický výzkum v oblasti hospodářství Oxford Economics, které vyznívají optimisticky a podle nichž lze v roce 2017 očekávat nárůst celosvětového produktu o 2,6 %, průmyslová výroba by měla stoupnout o 3,1 % a spotřeba obráběcích strojů pak o 3,2 %. Evropa by se měla se čtyřprocentním nárůstem dostat opět na vrchol. Německo, Švýcarsko, Itálie, ale také Španělsko a Francie by měly představovat hlavní motory růstu. Asie by měla v roce 2017 zvýšit svou spotřebu obráběcích strojů o 3,5 %, Samotná Čína pak o 3,9 %. Spotřeba v Americe se stabilizuje a i tam dojde v roce 2017 k jejímu mírnému nárůstu (0,5 %).

Veletrh EMO je považován doslova za výkladní skříň výrobních technologií. Přestože hlavními tématy veletrhu, jak bylo řečeno, bude digitalizace a digitální propojení, zůstávají klasické obráběcí stroje a výrobní systémy stále v centru pozornosti. Základem kvality, produktivity a nákladově efektivní výroby bude i nadále robustnost mechanických částí, spolehlivé komponenty, bezpečné řízení strojů a k nim přistupují tzv. „chytré procesy“ a jejich inteligentní řízení.

„Na některých trzích jsou stále oceňovány standardní stroje s dobrým poměrem mezi kvalitou a cenou, univerzální i specializované stroje, které při velkosériové výrobě uspokojí ty nejvyšší nároky na kvalitu. Spolu s nimi jsou dnes uživatelům nabízena rozmanitá automatizační řešení zahrnující i plně automatizované skladovací a manipulační systémy. Na uvedené výkonnostní znaky pak navazují nové možnosti digitálního světa, které umožňují realizovat dosud nevídanou přidanou hodnotu v optimalizaci výrobních i kontrolních procesů, monitoringu a servisu“.

Veletrh EMO Hannover 2017 je připraven přinést celou řadu konkrétních inovačních impulzů. Uveďme zde jen některé:

• Nové metody inteligentního managementu nástrojů s přímým přenosem dat od nástrojů na zařízení se snížením náročnosti přípravy.
• Zpětné přivádění naměřených dat offline pro samoregulační optimální řízení procesů broušení nástrojů.
• Senzorové a softwarové systémy pro snadnější kontrolu zařízení, nezávislou na řízení – od úrovně komponentů až po celou továrnu.
• Řešení ovládání přenosu dat a zajištění jejich bezpečnosti.
• Asistenční systémy pro zvyšování produktivity prostřednictvím kooperativního propojení zařízení a systémů ERP.
• Obchodní platformy pro komplexní organizaci výroby na bázi dat v reálném čase.
• Komunikační prostředí pro transparentní, nezávislou, otevřenou a současně bezpečnou výměnu dat podél celého řetězce tvorby hodnot.
• Aplikace pro individuálně konfigurovatelná zařízení pro lepší obsluhu a rozšířenou konektivitu, atd.

Postavení českých výrobců obráběcích strojů na evropském i světovém trhu je tradičně velmi dobré, přičemž nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky zůstává už po řadu let Německo.

„Česká republika patří objemem výroby mezi největší světové producenty obráběcích strojů a mezi přední vývozce konkurenceschopných strojů. Mezi Německem a Českou republikou existuje velice silné propojení. Přestože celkový objem českého exportu v roce 2016 o 11 % poklesl, vývoz do Německa o 8 % stoupl, a to především díky bruskám, dílům a příslušenství. Proto máme eminentní zájem, aby se kromě tradičních vystavovatelů, jimiž jsou velké české podniky, přijeli na EMO Hannover podívat i zástupci středních a malých podniků, neboť zde budou mít skutečně ideální možnost informovat se o tom, co nového momentálně svět kovoobrábění nabízí,“ zdůraznil Christoph Miller.

SST zastupoval na konferenci jeho ředitel, Ing. Oldřich Paclík, který ve své prezentaci představil svaz jako sdružení zastřešující přední české výrobce obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů a poskytl účastníkům nejnovější statistické údaje o výkonnosti oboru výrobních strojů v České republice.

Ing. Jan Smolík, Ph.D., předseda společnosti pro obráběcí stroje, pak nabídl zajímavý pohled na EMO z hlediska specifického návštěvníka, jehož hlavní pracovní náplní je spolupráce s výrobci při zavádění vědecko-technických a technologických inovací do výrobní praxe.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.