Technický týdeník č. 14/2017

Výstava LAMIERA v Miláně zaznamenala mimořádný úspěch

Veletrh LAMIERA, mezinárodní přehlídka zaměřená na obor tvářecích strojů a s tímto sektorem spojené inovativní technologie, se konala na výstavišti Fieramilano Rho od 17. do 20. května 2017.

Výstavní plocha dvou pavilonů, určených pro konání výstavy (haly 13 a 15), byla o 21 % větší, než v roce 2016. Celková plocha činila 40 tisíc metrů čtverečních a zaregistrovalo se mnohem více vystavovatelů, než se očekávalo, takže bylo zcela vyprodáno.

Na výstavě LAMIERA se prezentovalo 480 firem, tj. o 25 % více než na předchozím ročníku. Mezi zúčastněnými firmami bylo 27 % zahraničních. Středem pozornosti zde byly především: tvářecí stroje na zpracování plechu, dělící stroje, stroje na výrobu trubek, lisy, stroje na výrobu těsnění, děrovací stroje, lasery, roboty, automatické linky, stroje na výrobu forem a zápustek, stroje pro tepelné zpracování, pro úpravu povrchů a finalizaci, na výrobu drátů a sekání kovu. Pro pracovníky asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE se výstava LAMIERA stala jedním z referenčních bodů kampaně Průmysl 4.0, protože zde byly prezentovány klíčové inovace tohoto strojírenského sektoru.

Celkový počet návštěvníků dosáhl čísla 23 579, což je o 15 % víc než na předchozí výstavě. Počet zahraničních návštěvníků představoval 9 %, tedy téměř dvojnásobek oproti výstavě v roce 2016. Početní vystavovatelé přijeli ze Švýcarska, Německa, Španělska, Francie, Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Ruska, Japonska, Indie a z Velké Británie.

Výstavy se navíc zúčastnilo 13 delegací zahraničních podnikatelů z Alžírska, Brazílie, Kanady, Číny, Německa, Indie, Iránu, Maroka, Mexika, Polska, Ruska, Srbska a Turecka, které byly pozvány na základě inciativy italského strojírenské asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ve spolupráci s Ministerstvem hospodářského rozvoje a Italskou obchodní komorou. Členové těchto delegací zrealizovali více než 1 600 jednání, která proběhla přímo v prostorách výstavních stánků.

O celkovém odborném zaměření výstavy se diskutovalo na úvodní konferenci, kde vystoupili Massimo Carboniero, prezident UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Vincenzo Boccia, prezident Confindustria (Italská federace zaměstnavatelů v průmyslu - obdoba českého Svazu průmyslu a dopravy), Stefano Firpo, Generální direktoriát pro Průmyslovou politiku, konkurencechopnost a malé a střední podniky, ministr ekonomického rozvoje Marco Taisch, který současně působí jako profesor Operačního managementu a Pokročilé a udržitelné výroby na Polytechnice v Miláně. Diskuse probíhala za účasti cca 150 hostů. Devět odborných konferencí uskutečněných v rámci programu Lambda Academy přivítalo celkem 400 účastníků.

Výstavu LAMIERA navštívilo též kolem tisíce studentů. Jejich účast byla organizována podle rozvrhu tak, aby nebránila podnikatelům v jejich programu obchodních jednání a zároveň poskytla mladým možnost zaměřit se na reálné kariérní příležitosti, jež v tomto oboru existují. K tomuto účelu vymezila Pianeta Giovani Lavoro (Pracovní planeta mladých) areál určený k propojení poptávky a nabídky pracovních příležitostí. Ve speciálním středisku se soustředilo 300 studentů z deseti vysokých technických škol, kteří se zúčastnili asistovaných prohlídek vybraných výstavních expozic. Tato iniciativa je součástí širšího projektu „Alternanza Scuola-Lavoro“ (Vyučování propojené s prací), který realizuje asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ve spolupráci s Ministerstvem pro vzdělávání, univerzity a výzkum.

Velký zájem vyvolala také iniciativa LAMIERALIVING, prezentující více než 40 designových předmětů, které získaly prestižní mezinárodní ocenění „ADI Zlatý kompas“ a byly zcela nebo zčásti vyrobeny s využitím tvářecích strojů a technologií. Výběr finalistů byl uskutečněn zástupci asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE spolu s Lombardskou delegací ADI a Italskou asociací pro průmyslový design.

Massimo Carboniero, prezident asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, říká:

„Statistické údaje o výstavě potvrzují správnost rozhodnutí organizátorů změnit místo a termín jejího konání, zdůraznit její mezinárodní charakter a posílit její italskou základnu.“ A dále dodává:

„Výsledky, kterých jsme letos dosáhli, jsou dobrým základem pro příští LAMIERU, která se bude konat od 15. do 18. května 2019 opět na výstavišti Fiera Rho Milano. Našim cílem je další posílení mezinárodního charakteru výstavy prostřednictvím propagačního programu adresovaného zahraničním vystavovatelům. Skutečnost, že LAMIERA se bude znovu konat pravidelně každé dva roky, pomůže zajistit vyšší podíl inovací. Značná část z nich by měla být v roce 2019 již plně konsolidována ve vztahu k principům Průmyslu 4.0.“

V květnu 2019 se tedy odborníci i zájemci z řad laické veřejnosti sejdou v Miláně na příští výstavě LAMIERA věnované tvářecím strojům, robotům a technologiím Průmyslu 4.0, a to v prostorách rozšířených ještě o celý jeden pavilon.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.