Technický týdeník č. 13/2017

Mezinárodní strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA Moskva 2017

18. mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření METALLOOBRABOTKA 2017 se konala ve dnech 15. – 19. května 2017 v komplexu EXPOCENTRE, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh byl zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje s příslušenstvím, včetně nástrojového vybavení, dále na slévárenská a svařovací zařízení, tepelné úpravy, měřicí zařízení, materiály, atd.

Organizátory veletrhu jsou a.s. EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů „STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se konal za podpory Horní komory Federální vlády Ruské federace, Ministerstva průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství RF. Patronátu nad veletrhem se ujala Obchodně-průmyslová komora RF.

Největší ruský veletrh v oboru výrobních strojů získal za dobu své existence mezinárodní ohlas a reputaci a stal se pro světové výrobce obráběcích a tvářecích strojů velmi atraktivním. V letošním roce byla silná účast vystavovatelů především z Německa, Švýcarska, Číny a Itálie, nezanedbatelná byla i účast například z Korejské republiky či Tajwanu.

Veletrh METALLOOBRABOTKA 2017 zaujímal čistou výstavní plochu o velikosti 39 540 m2 a zúčastnilo se ho 1 042 vystavovatelů z 30 zemí světa. Národní expozice vytvořilo osm zemí, a sice Bělorusko, Česká republika, Čína, Itálie, Německo, Švýcarsko, Korejská republika a Tajwan. Celkem letošní ročník zhlédlo přes 31 000 návštěvníků. Pro úplnost ještě můžeme uvést, že celková výměra výstaviště EXPOCENTRE je 94 500 m2.

Veletrh byl slavnostně zahájen 15.5.2017 bohatým programem „Opening Ceremony“, v rámci kterého pronesly svůj projev významné osobnosti Ruské federace a ruského průmyslu.

Ministr průmyslu a obchodu Ruské federace pan Denis Manturov pozdravil účastníky a organizátory veletrhu. Ve svém zahajovacím projevu řekl, že METALLOOBRABOTKA je velmi významnou mezinárodní událostí a že věří, že ruský průmysl nadále poroste. Rusko si je vědomo významu strojírenství a průmyslu výrobních strojů, takže v rámci státních programů věnuje tomuto odvětví náležitou pozornost a podporu.

Pan Vladimír Vladimírovič Gutěňov, místopředseda Svazu strojírenství Ruska a poslanec Státní dumy RF, ve svém slavnostním projevu zmínil, že navzdory současným problémům ruské ekonomiky se obor obráběcích strojů těší nejen kvalitativnímu, ale i kvantitativnímu růstu. Významně se mění struktura výrobního portfolia a roste podíl „high tech“ zařízení. Během několika posledních let sektor CNC strojů narostl o 60 %.

Profesor Gutěňov doprovázený pracovníky administrativního aparátu Svazu strojírenství RF navštívil stánky členských podniků SST. Zástupci jednotlivých firem SST ho informovali o aktuálním dění, o novinkách v jejich výrobním programu a též o problémech spojených s exportem do Ruska. Na stánku firmy KOVOSVIT MAS jednal pan Gutěňov panem Ing. Liborem Kuchařem, předsedou představenstva a generálním ředitelem. Ten pana Gutěňova informoval o současných problémech, které jsou nuceni ve firmě řešit.

Na stánku společnosti TOS VARNSDORF pana Gutěňova informoval pan Ing. Viktor Sochalský o velkém úspěchu manažmentu jejich firmy. Po dvouletém úsilí se totiž podařilo získat pro dceřinou společnost GRS Ural licenci od Ministerstva průmyslu Ruské federace. Stolové horizontky z produkce GRS Ural splňují podmínky pro označení „ruský výrobek“. Domácí zákazníci z řad státních podniků nyní tedy už mohou tyto stroje bez problémů nakupovat. Pan Sochalský tlumočil poděkování pana Ing. Jana Rýdla, MBA, statutárního ředitele společnosti TOS VARNSDORF, za podporu a pomoc při řešení problémů kolem licence, která jim byla ze strany pana V.V. Gutěňova poskytnuta.

V závěru své návštěvy v české expozici vyznamenal pan Gutěňov, při příležitosti výročí 10 let založení Svazu strojírenství RF, Ing. Oldřicha Paclíka, CSc. medailí za mimořádný přínos pro rozvoj spolupráce mezi oběma svazy.

Podle prezidenta Ruské asociace výrobců obráběcích strojů STANKOINSTRUMENT pana Georgije Samodurova „Celosvětová komunita výrobců obráběcích strojů prokázala, že je moudřejší a rozumnější než strůjci politických řešení uchylující se k různým formám sankcí a restrikcí“.

Řekl, že veletrhu se zúčastnili nejvýznamnější lídři oboru obráběcích strojů, tzn. nejvýznamnější světoví výrobci i největší oborové asociace. Vysoce vyzdvihl skutečnost, že o zakládání společných podniků s ruskými výrobci obráběcích strojů se zajímají špičkoví světoví výrobci těch nejzvučnějších jmen.

Rozhovory s panem Samodurovem se týkaly především strategických plánů ruského strojírenského průmyslu v příštích letech. Hovořilo se o problémech s financováním a otázkách spojených s lokalizací zahraničních firem na území Ruska.

Pan Samodurov ujistil české partnery, že očekává oživení investic do strojírenského průmyslu, což poskytne příležitosti i pro české výrobce a exportéry.

Velvyslanec České republiky v Ruské federaci, J.E. pan Ing. Vladimír Remek, společně se svým doprovodem, který tvořili pánové Mgr. Martin Bašta, MBA, obchodní rada velvyslanectví ČR v Moskvě, a Ing. Jiří Mašata, zástupce kanceláře Czech-Trade v Moskvě, navštívil českou expozici hned v den zahájení veletrhu. Společně s panem Ing. Miroslavem Šabartem, prezidentem SST, a Ing. Oldřichem Paclíkem, ředitelem SST, navštívil všechny stánky české expozice, kde pohovořil se zástupci českých firem a ujistil je o podpoře jejich obchodních zájmů v Ruské federaci.

- Jednání se zástupci společnosti EXPOCENTRE Moskva paní Irinou Levyakovou, projektovou manažerkou, a panem Andrejem Andrejevem, vedoucím technické divize proběhlo ve velmi přátelské atmosféře Byla zhodnocena úroveň spolupráce při přípravě letošního 18. ročníku veletrhu Metalloobrabotka. V závěru bylo konstatováno, že SST i nadále zůstává pro EXPOCENTRE jediným obchodním partnerem v České republice. Vedení EXPOCENTRA vyjádřilo přání, aby byl prodej výstavní plochy pro rok 2018 maximálně urychlen, aby bylo možno českým vystavovatelům nabídnout opět tu nejžádanější výstavní plochu celého areálu, která se nalézá v pavilonu Fórum.

Letošního ročníku veletrhu METALLOOBRABOTKA se z členských firem SST zúčastnili následující vystavovatelé:

ALTA, a.s., Škoda Machine Tool, a.s. KOVOSVIT MAS, a.s. HESTEGO, a.s. KSK Precise Motion, a.s. Šmeral Brno, a.s., TOS VARNSDORF, a.s., ŽĎAS, a.s., Slovácké strojírny (TOS Čelákovice), akciová společnost, TOSHULIN, a.s., DORMER PRAMET - Pramet Tools, s.r.o., NAREX Ždánice, spol. s r.o., PILOUS–pásové pily spol. s r.o. a TRENS SK, a.s. Z nečlenských subjektů se pak na veletrhu prezentovaly firmy HYDROMA, spol. s r.o., Trimill, a.s., SVAH a Anaj Czech, s.r.o.

Největší počet českých firem se prezentoval v pavilonu FORUM a některé z nich vystavovaly ve spolupráci se svými ruskými obchodními partnery.

Svaz strojírenské technologie propagoval letošní MSV 2017 velmi aktivně na svém stánku v české expozici, a to formou plakátů umístěných na stěnách stánku, jakož i distribucí brožur BVV. Zájem o letošní brněnský veletrh projevilo mnoho návštěvníků moskevského veletrhu, kteří chtěli znát podrobnosti své případné účasti.

Během společných jednání byly pozvánky na Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2017 předány zástupcům Svazu strojírenství RF a asociace Stankoinstrument . Pan Gutěňov, stejně jako pan Samodurov pozvání s potěšením přijali a přislíbili svou osobní účast. Současně se české straně se dostalo ujištění, že zájem o tento veletrh je u ruských firem značný. Potěšující bylo rovněž sdělení, že vedení společnosti EXPOCENTRE si už návštěvu MSV 2017 předem naplánovalo.

Veletrh METALLOOBRABOTKA 2017 a vystoupení českých strojírenských firem na něm je možno zhodnotit velmi pozitivně. České strojírenské podniky se snaží být na ruském trhu velmi aktivní, protože i nadále věří, že ruský trh pro ně bude znamenat, i přes současné komplikace způsobené dočasnými politickými rozhodnutími, značný přínos v oblasti byznysu.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.