Technický týdeník č. 11/2017

Odhad střednědobých trendů v oboru obráběcích a tvářecích strojů

Hlavním hnacím motorem světového růstu v uplynulém desetiletí byl vzestup Číny-a to, jak pokud jde o výrobu, tak i o spotřebu obyvatel – a její rostoucí integrace do světového obchodu. Růst reálného HDP v Číně po dobu deseti let až do roku 2012 činil v průměru 10,5 % ročně, přičemž výdaje za fixní investice ve všech odvětvích ekonomiky se ve stejném období každoročně zvyšovaly o téměř 14 %. To znamená, že čínský podíl na celosvětových investicích byl větší než její podíl na HDP.

Během příštích let by měly čínský HDP i investice do fixního kapitálu růst pomaleji, protože čínská ekonomika hledá novou rovnováhu na cestě od extenzivního investování jako hlavního motoru růstu. Výsledkem je, že průměrný roční růst HDP se čeká v období 2016–2020 ve výši 5,9 % a růst fixních investic 4,1 %. Trend k nižšímu investování ukazuje na mírnější růst spotřeby MT strojů ve střednědobém období ve srovnání s typickými hodnotami růstu do roku 2011. Současně bude proces vyvažování ekonomiky podněcovat poměrně rychlý růst spotřebitelských výdajů – o 6,8 % ročně v období 2016–2020 oproti předešlým 5,9 % - a přesun spotřebitelské poptávky k rychlejšímu růstu nákupů průmyslových výrobků a služeb ve srovnání s růstem důchodů na hlavu. I přes slabší růst HDP a investic nebude proces expanze zdaleka završen a Čína zůstane důležitým motorem světového obchodu s MT stroji ještě po řadu dalších let.

Proces expanze je evidentní také v mnoha nově se rozvíjejících zemích a ve střednědobém horizontu bude klíčovým motorem světového růstu. Devět sektorů, které jsou hlavními odběrateli MT strojů, bude z tohoto procesu profitovat. Například v příštích pěti letech má poptávka po motorových vozidlech i po high-tech spotřebitelském zboží růst dle očekávání v rozvíjejících se zemích rychleji než důchody na hlavu. Třebaže pronikání těchto zbytných produktů do domácností rostlo v uplynulém desetiletí, je zde ještě velký prostor pro další růst, protože střední třída v těchto zemích expanduje.

To bude zpětně pohánět růst nákupů MT strojů ve střednědobé periodě. Sektor výrobních strojů vykazuje tendenci k cykličnosti, dokonce více než celkové výdaje za fixní kapitál, a je jedním z nejvíce cyklických složek tvorby HDP. Střednědobé trendy by měly podporovat robustní růst spotřeby výrobních strojů. Čína, trvale největší spotřebitel a výrobce výrobních strojů, by si měla své vedoucí postavení udržet, protože její domácí poptávka expanduje, stejně jako pokračuje její přitažlivost jako výrobní základny pro export do zbytku světa. A to i přes přetrvávající pokles čínské konkurenceschopnosti z důvodu růstu mezd.

Pro Evropu je naproti tomu očekáván na léta 2016–2020 daleko mírnější růst spotřeby MT strojů, v průměru jen o 1,6 % ročně, při růstu fixních investic o 2,4 %. Během tohoto období budou zřejmě evropské vlády v době recese dále produkovat deficit a hromadit dluhy veřejného sektoru.

Ještě zásadnější význam má skutečnost, že populace všeobecně stárne a tento trend vede přinejlepším k velmi pomalému růstu nabídky pracovních sil, a to v době, kdy imigrace se stala politicky citlivou otázkou. V některých zemích bude v nadcházejících letech počet pracovních sil výrazně klesat. I když nezaměstnaní mohou být znovu začleněni, aby se zmírnil omezující faktor růstu, bude slabá nabídka pracovních sil limitovat potenciál růstu v tomto regionu. Větší intenzita využití fixního kapitálu ve výrobním sektoru může sice vyvážit omezující vliv nabídky pracovních sil, ale většinou bude atraktivnějším řešením přesun produkce do rozvíjejících se zemí, kde nedostatek pracovníků není všeobecným jevem a náklady jsou stále ještě nižší.

V sektorech, které jsou pro spotřebu výrobních strojů klíčové (například automobilový průmysl), je poptávka po těchto strojích v Evropě méně dynamická, protože úroveň jejich nasazení ve výrobě je již hodně vysoká. Trhy jsou zde velké, takže poptávka po strojích nahrazujících starší zařízení trvale stimuluje výrobu a investiční výdaje. Větší dynamika se ale očekává z rozvíjejících se států.

Kromě toho se ve střednědobé perspektivě očekává menší stimul odložené poptávky, protože tato již byla převážně realizována v uplynulých dvou letech, kdy evropská spotřeba MT se v letech 2014 a 2015 zvýšila o 13 %.

Americký region se pohybuje mezi těmito dvěma extrémy. Jako celek má výhodnější demografické trendy než Evropa, ale revidovaná projekce dlouhodobého růstu počítá s průměrným růstem HDP pouze kolem 2 % ročně, přičemž strukturální překážky v Brazílii dále omezují dlouhodobý růst. Celkově očekáváme, že poptávka po MT strojích v Americe vzhledem k investičním trendům poroste spíše evropským nežli asijským tempem.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.