Technický týdeník č. 10/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO (pokračování)

Při poslední evropské debatě na toto téma, pořádané 9. března 2017, vyslovili zástupci politických autorit a reprezentanti soukromého sektoru otevřeně to, co si mnozí z nich zatím jen v tichosti myslili: nemáme zájem na tom, aby za čínské peníze byly v Evropě vykupovány „perly" z oblasti technologií a vysoce inovativního know-how, které byly navíc vytvořeny za přispění veřejných fondů (např. Horizon 2020).

Ze strany Evropy pokračuje expanze kapacit v automobilním sektoru, hnaná evropskými investicemi v Číně. Zpráva Evropské obchodní komory v Číně uvádí, že evropský zájem o Čínu v tomto směru trvá: 55 % respondentů by rádo navýšilo své investice v tomto regionu, protože došlo k jistému zlepšení podmínek pro vstup na tento trh. Čínská ekonomika přesto stále není pro zahraniční investice dostatečně otevřená. Jako příklad lze uvést iniciativu ´Buy China´, která jasně preferuje nákup domácích výrobků ze strany místních vládních orgánů.

O možnostech dosažení férovějších obchodních vztahů s Čínou diskutovali zástupci CECIMO i s dalšími subjekty. Hovořilo se především o disponibilních nástrojích řízení FDI, a o tom, co se může Evropa naučit a jaké metody převzít od amerického Výboru pro zahraniční investice (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Systém CFIUS se například zaměřuje na jednotlivé případy, které jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Má úzce specifický přístup, který pokrývá omezený počet sektorů, i když jejich seznam může být v budoucnu rozšířen. Čínské investice nejsou jediné, které jsou v hledáčku CFIUS. Existuje mnoho dalších zemí, jejichž investice musí projít jejich přísným filtrem. Americký systém v ničem neohrožuje svobodný obchod a je vysoce efektivní. Evropa by měla zavést svůj vlastní systém souběžně s novou průmyslovou strategií. Vyváženost mezi vztahy férového obchodování a volným vstupem zahraničních investic je v Evropě i v USA nanejvýš důležitá.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.