Technický týdeník č. 08/2017

Stanovisko CECIMO k Nové evropské průmyslové strategii

Pan Luigi Galdabini, prezident CECIMO a výkonný ředitel Galdabini SPA, byl jedním z renomovaných panelistů prvního Evropského průmyslového dne. Podpořil nároky malých a středních podniků a informoval o výzvách, kterým průmysl čelí v souvislosti s přístupem k novým technologiím. Jeho vystoupení bylo v souladu se „Společnou výzvou k ambiciózní evropské průmyslové strategii“, kterou podepsalo 125 evropských průmyslových asociací a jež vyzývá evropské instituce, aby definovaly a implementovaly ambiciózní Evropskou průmyslovou strategii.

CECIMO vyjadřuje požadavky malých a středních podniků podnikajících
v průmyslu na prvním Evropském průmyslovém dni
CECIMO vítá první Evropský průmyslový den zorganizovaný Evropskou komisí za účasti předních tvůrců politiky, včetně viceprezidenta Komise Jurki Katainena, komisařky Elżbiety Bieńkovské a Carlose Moedase. Tato událost přivedla ke společnému jednacímu stolu stovky podnikatelů napříč celou Evropou, aby mohli prodiskutovat nanejvýš důležité otázky evropského průmyslu.

Evropské strojírenství bylo na Evropském průmyslovém dni zastoupeno panem Luigim Galdabinim, prezidentem CECIMO a výkonným ředitelem společnosti Galdabini SPA. Během diskuse v panelu věnovaném přístupu SME k technologiím zdůraznil pan Galdabini, že podstatná je přeshraniční spolupráce mezi výrobci výrobních strojů a technologickými centry. Ale existují různé překážky bránící konkurenceschopnosti průmyslu.

„Pokud evropští výrobci výrobních strojů chtějí udržet kontakt s trendy na trhu, potřebují být mnohem aktivnější, vyvíjet nová řešení, jež budou přizpůsobena uživatelům výrobních strojů, a zaměřit se na postupnou inovaci, nabídku stále vylepšovaných výrobků a služeb zákazníkům. Proto musí technologická centra napříč Evropou spojit síly s malými a středními výrobními podniky a pomoci jim odpovědět na rozšiřující se poptávku. Na strategické úrovni potřebují výrobci MT více politických nástrojů, které by podporovaly řetězec mezi výzkumem a byznysem, a též dávaly podněty k navázání přeshraniční spolupráce v Evropě a internacionalizaci malých a středních výrobních podniků“ dodává pan Galdabini.

Společná deklarace o ambiciózní průmyslové strategii EU
CECIMO a dalších 124 evropských asociací výrobců přijaly před Společnou deklaraci, která vyzývá Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu pro konkurenceschopnost, aby definovaly a implementovaly ambiciózní a koordinovanou Evropskou průmyslovou strategii.

„CECIMO shledává jako velmi pozitivní skutečnost, že Evropská komise zorganizovala první Evropský průmyslový den. Aby bylo zajištěno čelné postavení evropských výrobců a pracovníků v oboru ve světě, je třeba, aby se Evropská komise zabývala názory podnikatelů a přišla s komplexním akčním plánem, zaměřeným na posílení našich podniků“ tvrdí pan Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.

Společná deklarace o ambiciózní průmyslové strategii EU zdůrazňuje, že zatímco konkurenti z celého světa poskytují průmyslové a inovační strategii přední místo ve své politické agendě, EU zaostává za svými cíli.

„Nastal čas pro opětovné zdůraznění evropského závazku, pokud jde o výrobce, inovace a pracovní místa. Evropské asociace reprezentující 125 průmyslových sektorů jsou připraveny nabídnout spolupráci evropským institucím“ uzavírá pan Geerts.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.