Technický týdeník č. 04/2017

Výsledky hodnocení členských podniků Svazu strojírenské technologie

Na základě rozhodnutí představenstva Svazu strojírenské technologie, vycházejícího ze schválené strategie rozvoje svazu, byla vypracována metodika a v souladu s ní pak bylo uskutečněno statistické šetření mezi členskými subjekty svazu zaměřené na vyhodnocení členského podniku s největším meziročním růstem objemu výroby.

Statistická informace vycházela z veřejně dostupných účetních výkazů a reflektuje index růstu a absolutní přírůstek tržeb v roce 2015 oproti roku předchozímu.

Na první pozici žebříčku, co se týče indexu růstu objemu tržeb, se umístila firma

STROJÍRNA TYC, s.r.o.

V hodnocení podle absolutního přírůstku náleží pomyslná první příčka firmě

Walter, s.r.o.

Společnost STROJÍRNA TYC s.r.o. se sídlem v Mýtě byla založena v roce 1992 a v současné době se specializuje na výrobu portálových obráběcích center s pojízdným stolem - řady FVC a FVP, obráběcích center s pojízdným příčníkem - řady FPPC a portálových brusek na plocho řady BPP. Od roku 2013 firma nabízí pětiosá centra s rozměrem stolu do průměru 800 mm. V roce 2014 firma přichází s portálovým centrem s konstrukcí spodní gantry. Mezi další činnosti firmy patří realizace generálních oprav a modernizace kovoobráběcích strojů.

www.tyc.cz

Český výrobce WALTER s.r.o. je součástí německé společnosti WALTER Maschinenbau GmbH se sídlem v Tübingenu. Ve výrobním programu firmy dominují CNC nástrojové brusky pro broušení různých typů nástrojů a rotačně symetrických dílů i brusek pro ostření okružních pil s tvrdokovovými plátky. Výrobní program také obsahuje CNC měřicí stroje pro komplexní bezkontaktní měření přesných nástrojů a rotačně symetrických dílů při jednom ustavení a s dokumentovanou kvalitou. Jméno strojů „Helitronic“ je světovou značkou a synonymem pro produktivitu, přesnost a univerzálnost použití.

www.walter-machines.de

• Nové byznys modely v produkci výrobních strojů

Podle průzkumu uskutečněného mezi generálními řediteli a majiteli firem vyrábějících výrobní stroje budou datově orientované byznys modely v příštích deseti letech nejvyšší prioritou (další byznys modely jsou orientovány na služby, in-house znalosti, product-as-a-service nebo na platformy). Zhruba polovina oslovených výrobců pak říká, že pro podporu nových byznys modelů je nejdůležitějším předpokladem rozběh nových studijních programů v Evropě, spojujících ICT a výrobní technologie, a též nadčasová a technologicky neutrální regulace. Většina producentů si uvědomuje, že pochopení digitálních potřeb zákazníků a kooperace s nimi jsou základem pro vývoj nových byznys modelů.

Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, říká: „Výrobci výrobních strojů v rostoucí míře čelí problémům při hledání pracovníků, kteří by disponovali znalostmi a dovednostmi potřebnými pro aplikaci digitálních řešení v oblasti vyspělé výroby. Aby se vyrovnaly s tlakem těchto změn, měly by veřejné autority na národní a regionální úrovni, stejně jako poskytovatelé vzdělání spolu s průmyslem, více investovat do koncipování a realizace nových vzdělávacích přístupů, spojujících různé disciplíny včetně softwarového programování a výrobních technologií. Pozorujeme také, že členské státy rozbíhají a implementují ambiciózní investiční programy zaměřené na modernizaci výrobních a na službách založených byznys modelů. EU si nicméně udržuje důležitou úlohu při koordinaci a akceleraci těchto investičních programů. S konkurenčními tlaky, které vznikají ve světě, se můžeme vyrovnat jen za předpokladu, že budeme sdílet své zdroje v Evropě a koordinovat své aktivity“.

Příprava cesty pro datově orientovaný výrobní sektor v Evropě
V Evropě existující regulace dat se zaměřuje hlavně na ochranu osobních údajů a nevěnuje se komplikovaným výrobním B2B sektorům. V současnosti je přístup k datům generovaným stroji obecně definován ve smlouvách mezi dodavateli a uživateli. Práce s bilaterálními kontrakty se nicméně může v budoucnu změnit, protože množství a typy shromažďovaných dat porostou a datově orientované byznys modely budou pravděpodobně též narůstat spolu s průmyslovými platformami a sítěmi.

Pro průmyslové hráče, kteří hodlají proniknout k novým podnikatelským příležitostem, je nezbytné nadčasové a technologicky neutrální zabezpečení přístupu k různým typům dat, které generují stroje ve zhodnocovacích řetězcích. Luigi Galdabini, prezident CECIMO, říká: „Pokud chce Evropa disponovat konkurenceschopnou a datově orientovanou průmyslovou základnou, potřebují mít výrobci výrobních strojů přístup k datům od strojů, které používají různí zákazníci podél zhodnocovacích řetězců. Efekty tohoto přístupu znamenají zvýšení produktivity, bezpečnosti, energetické a zdrojové efektivnosti pro celý evropský průmysl, bereme-li v úvahu, že výrobní stroje jsou klíčové pro různé sektory vyrábějící stroje a průmyslová zařízení.“

Ekonomická situace a výhled
Navzdory oslabujícímu globálnímu ekonomickému růstu a vysoké nejistotě v mezinárodních obchodních vztazích vykazuje evropský průmysl výrobních strojů jasné známky posilování. Evropská produkce výrobních strojů v roce 2016 zvýšila svůj podíl na globálním trhu na více než 40 %.

Investice do moderního výrobního zařízení zůstávají relativně nízké, ale ozdravení ekonomické aktivity je znatelné a důvěra podnikatelů v Evropě může podpořit další růst investic. Všechny ekonomické indikátory z obchodních destinací vykazují stabilní růstový moment.

V roce 2015 globální produkce výrobních strojů lehce poklesla (o 2 – 3%), z 61,5 mld. euro v roce 2015 na 60 mld. euro. Brazílie a Čína hlásí negativní vývoj spotřeby a výroby MT strojů s dvoučíselným procentním poklesem. CECIMO odhaduje, že evropský průmysl výrobních strojů tento trend překoná a v roce 2016 potvrdí dobré výsledky roku 2015, kdy vyvezl stroje za 18,7 mld. euro. Exporty do Asie klesají, v souladu s tamním ekonomickým vývojem. Export do Ruska zaznamenal výrazný pokles (-30 %) a je nadále těžce zasažen obchodními sankcemi EU. Exporty do Ameriky rostou v důsledku investic do nových nebo upgradovaných automobilových kapacit v USA a Mexiku. Domácí evropská spotřeba je podporována setrvalým investováním do vybavení firem efektivnějším výrobním zařízením, které současně respektuje potřeby ochrany životního prostředí.

Rostoucí snaha o digitalizaci ve výrobním sektoru navíc způsobuje, že evropské výrobní stroje se stávají na zahraničních trzích stále atraktivnějšími. Spotřeba a dříve uzavřené objednávky dynamizují na domácím trhu prodej výrobních strojů. Navzdory pokulhávajícímu globálnímu trendu ve spotřebě MT strojů jsou země CECIMO dobře připraveny udržet svou produkci nad 24 mld. euro a dále zvyšovat svůj podíl na globálním trhu.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.