Technický týdeník č. 03/2017

Nový člen SST – firma PRATO, spol. s r.o.


Společnost PRATO, která se od 1. ledna 2017 stala členem Svazu strojírenské technologie, je významným dodavatelem modernizovaných strojů a zařízení pro výrobu zápustkových výkovků. Hlavním předmětem činnosti společnosti PRATO jsou kompletní generální opravy, repase a modernizace strojů pro kovárenský průmysl, kovacích mechanických lisů, ostřihovacích lisů, kalibrovacích lisů, kovacích válců, kovacích bucharů a dodávky kovacích linek včetně linek plně robotizovaných.

Společnost byla založena v roce 1991 a zahájila svou činnost obchodováním s použitými stroji. Od samého počátku se specializovala na oblast tvářecích strojů pro zápustkové kovárny. Nejprve vykupovala použité tvářecí stroje v České republice a dodávala je zákazníkům v Itálii, později rozšířila své nákupní aktivity na země bývalého Sovětského svazu a postupně získávala zákazníky nejen v celé západní Evropě, ale i na zámořských trzích.

Požadavky zahraničních zákazníků a získané zkušenosti vedly k zásadnímu rozhodnutí změnit pouhé obchodování s použitými stroji na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Použité stroje byly před jejich novým nasazením do výroby revitalizovány a nabídnuty pak kovárnám jako funkčně plnohodnotná alternativa kvalitního výrobního zařízení s atraktivnější cenou ve srovnání s novými stroji. Společnost PRATO tak začala realizovat kompletní generální opravy a modernizace včetně demontáží a montáží, uvádět kovací stroje zpět do provozu a poskytovat konečným zákazníkům odpovídající garance.

Při generálních opravách kovacích strojů a jejich modernizaci jsou nyní společností PRATO využívány nejmodernější poznatky v oboru tvářecích strojů. Po provedení generální opravy a modernizace procházejí stroje vždy náročnými zkouškami, jsou testovány a kontrolovány v chodu pod energiemi, a provedené zkoušky tak potvrzují přesnost strojů a dosažení parametrů dle CE. Společnost zaručuje bezpečný provoz strojů a poskytuje kompletní záruční i pozáruční servis včetně kvalifikované technické podpory. Společnost PRATO provádí i celkové opravy nástrojů a vyrábí speciální kovací nástroje dle vlastní dokumentace.

Kvalita, způsob a rozsah prováděných modernizací kovacích strojů vyžaduje od výrobní společnosti vlastní projekční činnost a zpracování strojní i elektro konstrukční dokumentace pro renovaci součástí strojů, výrobu náhradních dílů a dílů dle specifických požadavků zákazníků, a to pro všechny typy mechanických kovacích lisů všech výrobců. Počítačové simulace s využitím nejmodernějších softwarových prostředků jsou využívány při návrhu řešení plně automatizovaných kovacích linek s integrací manipulačních robotů a transferů světových výrobců. Vlastní vývoj PLC řízení kovacích strojů, včetně nadřazených řídicích systémů, umožňuje realizovat formou generálního dodavatele vysoce specializovaná řešení automatizovaných zápustkových kovacích linek na klíč, od návrhu a simulace k instalaci a zprovoznění linky až po zaškolení pracovníků a jejich podporu při náběhu výroby.

Společnost PRATO uskutečňuje kvalifikované opravy a modernizace na těžkých kovacích strojích ve vlastních výrobních a montážních prostorách v Praze. Haly společnosti byly zrekonstruovány a upraveny pro specifické potřeby vyžadující manipulaci s těžkými strojními součástmi. Prostory pro obrábění dílů, výrobu součástí a pro montáž jsou vybaveny mostovými jeřáby s nosností až 110.000 kg, montážní pole pro testování strojů s upínacími deskami má celkovou nosnost až 450.000 kg. Strojní park společnosti PRATO je průběžně rozšiřován a v současné době jej tvoří moderní, převážně CNC řízené stroje, pro obrábění soustružením na soustruzích do průměru 2200 mm v délkách do 6000 mm a do průměru 5200 mm na vertikálních soustruzích, frézování a vyvrtávání dílců do rozměru až 9000x2500x4000 mm, obrábění dílců na CNC obráběcích centrech až do velikosti 2500x2000x1500 mm. Hmotnost obráběných dílců je limitována pouze nosností mostových jeřábů.

Významného světového postavení společnosti v oboru modernizovaných tvářecích strojů pro zápustkové kování bylo možno dosáhnout především soustavnou kvalitou práce, mimořádným nasazením s osobním zanícením pro věc, které nezřídka sahá za hranice specializace každého ze spolupracovníků podílejících se na pětadvacetiletém rozvoji společnosti PRATO. Budoucnost společnosti a její úspěšný rozvoj bude tak i nadále výsledkem každodenní práce kolektivu zaměstnanců, na které je možno se trvale spolehnout a kteří pro svůj obor doslova žijí, ať už jde o pracovníky přímo ve výrobě nebo ty, kdož vytvářejí její administrativní zázemí, připravují výrobní a projektovou dokumentaci, zajišťují nákup, prodej či poprodejní servis. V současné době pracuje ve firmě celkem 55 profesionálů, kteří se podílejí na vytváření dobrého jména společnosti PRATO a jsou zárukou jejího úspěšného působení na trhu i v dalších letech.

Činnost společnosti PRATO, je prověřena již pětadvaceti lety úspěšných realizací dodávek strojů, modernizací a renovací kovacích strojů renomovaných světových výrobců, jako jsou např. ŠMERAL, ŽĎAS, TMP Voroněž, ERFURT, Weingarten, EUMUCO, Hasenclever, Huta Zygmund, Pensotti a dalších.

Stroje renovované a modernizované společností PRATO pracují u zákazníků v Německu, Švédsku, Norsku, Španělsku, Itálii, Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Rusku, Thajsku, Japonsku, Indii, Indonésii, Kanadě, USA, Číně, Mexiku a v neposlední řadě samozřejmě i v České republice.

Společnost PRATO je od roku 1993 přidruženým členem Svazu kováren České republiky. V roce 2015 tento svaz udělil společnosti PRATO, spol. s r.o., ocenění I. Stupně - pamětní medaili Prof. Františka Drastíka, jako ocenění za přínos pro obor kovárenství přispívající velkou měrou k prosperitě oboru.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.