Technický týdeník č. 11/2016

Tchajwanská obchodní mise v České republice 2016

Tchajwanská Rada pro rozvoj zahraničního obchodu (External Trade Development Council, TAITRA) je přední tchajwanskou neziskovou organizací propagující obchod. Pod její gescí proběhla koncem dubna v Praze návštěva obchodní delegace 22 významných tchajwanských podniků a také obchodní setkání ve formátu B2B v konferenční místnosti pražského hotelu Diplomat.

Tchajwan je v celosvětovém měřítku uznáván jako kolébka technických a technologických inovací, stejně jako pro vynikající kvalitu výrobků a služeb. Špičkové know-how, odborné znalosti, profesionální zkušenosti a tradiční „umění obchodovat,“ založené na citlivém přístupu k zákazníkovi, se stávají hlavní zbraní tchajwanských výrobců v konkurenčním boji na světových trzích.

To všechno jsou důvody, proč Tchajwan vytrvale postupuje na světových žebříčcích, v nichž jsou hodnocena nejrůznější kritéria. Tak například ve zprávě o globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (World Economic Forum – WEF) 2015 – 2016 zaujal Tchajwan 15. místo ze 140 hodnocených zemí světa. Dále je 6. mezi 130 zeměmi v hodnocení Globálního podnikatelského a rozvojového indexu (Global Entrepreneurship and Development Index) a 5. v porovnání kvality investičního prostředí podle Business Environment Risk Intelligence (BERI). V Ročence světové konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook), kterou vydává Světové centrum pro konkurenceschopnost (World Competitiveness Center) prestižního Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu (International Institute for Management Development) se sídlem ve švýcarském Lausanne je Tchajwan uváděn na jedenácté příčce a současně je Světovou bankou hodnocen jako 11. ekonomika na světě, která učinila největší pokrok v oblasti zlepšování regulačního prostředí napomáhajícího zakládání a provozování soukromě podnikatelských aktivit.

Setkání českých a tchajwanských podnikatelů organizačně zajišťovalo Tajpejské hospodářské a kulturní zastoupení v Praze, respektive jeho ekonomická divize. Svaz strojírenské technologie zastupoval při jednáních B2B Ing. Bedřich Musil, pracovník expertního útvaru a specialista na Čínu a další asijské země, který se sešel s představiteli následujících strojírenských firem: Ligenn Technical Corporation, TAIEAG Corporation a Tung Pei Industrial Co., LTD.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.