Technický týdeník č. 11/2016

Členství v Exportním klubu agentury CzechTrade – nová příležitost pro exportéry z řad strojírenských firem

V současné době je v agentuře CzechTrade pod heslem Více kontaktů a exportních informací na váš stůl připravován nový projekt Exportního klubu CzechTrade. Významnou revizi a aktualizací projde rovněž existující Adresář Exportérů.

Exportní klub CzechTrade si klade za cíl zviditelnit své členy v zahraničí a poskytnout jim nadstandardní informační servis. Vytváří rovněž jedinečný prostor pro výměnu zkušeností a kontaktů svých členů.
Členství v Exportním klubu CzechTrade nabízí čtyři hlavní výhody neboli 4 PLUS:

- nové informace ve formě analýz vybraných exportních trhů nabízených výhradně členům klubu, čtvrtletně vydávaný E-bulletin Exportního klubu CzechTrade, obsahující zajímavosti ze světa zahraničního obchodu, a komentované výsledky anket a průzkumů

- poradenství – zástupce členské firmy bude mít možnost se dvakrát ročně účastnit setkání s vybranými reprezentanty zahraničních firem na akci nazvané Meeting Point, a to v prioritním čase; odborný specialista agentury CzechTrade poskytne konzultaci na zvolené odborné téma přímo v prostorách členské firmy; samozřejmostí je volný vstup člena do Klientské zóny agentury CzechTrade

- prezentace – členská firma bude zapsána do Adresáře exportérů; zápis obsahuje podrobné informace o firmě, její profesionální překlad do 6 jazyků podle výběru člena, který bude každý měsíc dostávat statistické přehledy o návštěvnosti svého profilu; firma a především její exportní aktivity a úspěchy na zahraničních trzích budou propagovány v odborných ekonomických médiích

- vzdělávání – dvakrát ročně proběhne tzv. exportní videokonference, teritorium si volí sami členové klubu; v rámci programu klubu je členům zajištěna účast na jednodenním kurzu dle vlastního výběru;

Exportní klub CzechTrade pro své členy pravidelně pořádá kontaktní a diskuzní akce zaměřené mimo jiné na možnost vyjádřit se k systému podpory exportu a prezentovat návrhy na rozšíření a zkvalitnění služeb státu exportérům.

Do Exportního klubu je možné vstoupit na základě vyplněné přihlášky: prihlaska-exportni-klub-czechtrade.pdf (49 kB) nebo přímo v Klientské zóně CzechTrade.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.