Technický týdeník č. 10/2016

Veletrh CCMT Šanghaj 2016

Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA pořádal ve dnech 11. - 15. dubna 2016 v areálu výstaviště Shanghai New International Expo Centre - Pudong devátý ročník výstavy CCMT 2016 (The 9th China CNC Machine Tool Fair, Shanghai 2016).

Oproti poslední výstavě CCMT 2014, která proběhla na tomto výstavišti v únoru 2014, byly tentokrát využity navíc tři další haly, takže celkový počet výstavních hal dosáhl počtu deseti. Mezinárodní výstaviště v Pudongu disponuje celkem sedmnácti velkými halami a v době výstavy CCMT se v sedmi halách areálu souběžně konala výstava sklářských strojů. Z dosavadních devíti ročníků výstavy CCMT se šest výstav konalo v Šanghaji, jedna v Pekingu a dvě v Nanjingu. Česká expozice byla realizována v Nanjingu v roce 2012.

Na výstavě byly zastoupeny všechny významné zahraniční firmy z celého světa. Nejvíce výrobců pocházelo z kontinentální Číny a Tchajwanu. Oficiální národní expozice měly mimo České republiky také Německo, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Tchaiwan a USA.

Podle oficiálních údajů organizátora byla výstava realizována na celkové ploše 120.000 m². Účastníků bylo 145.666, z toho 59.101 návštěvníků.

České firmy vystavovaly ve společné oficiální expozici, kterou zajišťovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem akce bylo BVV Brno. V pavilonu E4 vystavovali čeští výrobci na celkové ploše 240 m². Společnost KOVOSVIT-MAS vystavovala pětiosé obráběcí centrum MCU 700V-5X. Výrobce TOS VARNSDORF předváděl 3D virtuální prezentaci a model horizontálního vyvrtávacího pracoviště. Informační stánky měly firmy ŠKODA MT, ŠMERAL, HESTEGO, KŠ Kuřim, HOL-MONTA, TOSHULIN, WEILER, STROJÍRNA TYC a FERMAT. Mimo českou oficiální účast se ještě v hale E4 prezentovala firma NAREX Ždánice. Stánek SST byl součástí sekce světových oborových svazů.
V průběhu slavnostního zahájení celé výstavy, kterou organizoval Čínský svaz výrobců obráběcích strojů CMTBA, byla přítomna česká senátní delegace v doprovodu zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, vládních agentur CzechTrade a CzechInvest v teritoriu. Místopředseda Senátu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedkyně Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR senátorka Veronika Vrecionová a členové téhož výboru, senátoři Pavel Štohl a Jan Veleba, si prohlédli českou oficiální expozici a vyslechli si komentář ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka nejen k účasti českých strojírenských firem na šanghajském veletrhu, ale i k otázkám exportu českých obráběcích strojů do Číny, k možným dopadům udělení statusu tržní ekonomiky Číně na obor obráběcích a tvářecích strojů a v neposlední řadě i k investičním aktivitám čínských firem v České republice.

Význam veletrhu podtrhla i účast mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Čínské lidové republice J. E. Bedřicha Kopeckého a generálního konzula ČR v Šanghaji Richarda Krpače.

Druhý den výstavy se v prostorách české expozice uskutečnila tisková konference pod názvem Czech Business Day. V rámci jejího programu vystoupili zástupci MPO, MZV a vládních agentur CzechTrade a CzechInvest. Hovořilo se především na téma aktuálního stavu obchodně politických vztahů mezi Českou republikou a Čínou a vývojových trendů do budoucna, o konkrétních formách podpory exportu a navazování nových obchodních kontaktů a o specifických rysech českého podnikatelského prostředí a nových zásadách investiční politiky ve vztahu k zahraničním investorům. Viceprezident CMTBA pan profesor Wang Liming nastínil řadu nových obchodních a investičních možností pro české firmy v Číně. Ing. Oldřich Paclík se ve svém vystoupení zmínil o dlouholeté tradici vývozu obráběcích strojů z České republiky do Číny a uvedl i náměty pro nové formy spolupráce mezi čínskými a českými strojírenskými podniky. Ing. Bedřich Musil, pracovník expertního týmu SST a teritorialista specializovaný na obchodní vztahy s Čínou, představil přítomným české strojírenské podniky vystavující v Šanghaji a jejich výrobní portfolio.

V průběhu výstavy jednali Ing. Paclík a Ing. Musil především s prezidentem CMTBA panem Chen Huirenem, odbornými řediteli a projektovými manažery čínského svazu. Hlavními tématy rozhovorů byla vzájemná spolupráce obou národních svazů a účast na stávající výstavě. Dále byla projednávána účast českých vystavovatelů na připravované výstavě CIMT 2017, která se bude konat v dubnu 2017 v Pekingu. Současně byly nastíněny výhledové možnosti pro zahraniční vystavovatele na veletrhu CCMT 2018 v Šanghaji. Jako netradiční možnost prezentace oboru strojírenská výrobní technika byla představena výstava China Chongqing International Machine Tool Show (CCIMT), která se bude konat 13. - 16. listopadu 2017 na výstavišti Chongqing International Expo Center. Tato výstava byla prezentována jako výsledek spolupráce čínského svazu CMTBA a amerického svazu AMT. Prezentaci výstavy CCIMT 2017 byla věnována samostatná společná tisková konference svazů AMT a CMTBA a byla podle znalců místních poměrů demonstrativně pojata jako protiakce k dřívějším snahám CECIMO o prezentaci evropské strojní produkce na asijském kontinentu.

Při všech jednáních s představiteli čínského svazu CMTBA byla zvláštní pozornost věnována propagaci výstavy MSV+IMT 2016. Pracovníci vedení čínského svazu se v minulosti výstav MSV v Brně několikrát zúčastnili a při přípravě účasti podpoří čínské firmy z oboru obráběcích a tvářecích strojů v jejich účasti na brněnském veletrhu už proto, že Čína se v letošním roce stala partnerem tohoto nejvýznamnějšího strojírenského veletrhu ve střední Evropě.

Expozice SST i stánek oficiální české prezentace se rovněž staly místem propagace výstavy MSV a IMT Brno 2016. Na stánku byly umístěny oficiální plakáty MSV 2016, IMT 2016 a propagační materiály k této výstavě, které byly nabízeny návštěvníkům. V celém průběhu výstavy byly předávány informace o možnosti účasti na výstavě jak z pohledu účastníka-vystavovatele, tak návštěvníka odborníka i laika. MSV je ostatně mezi čínskými vystavovateli i odbornou veřejností už velmi dobře znám.

Výstava CCMT Šanghaj je největším veletrhem oboru strojírenská výrobní technika v letošním roce na světě. V roce, kdy se nekoná EMO (Hannover nebo Milano), nemůže ani jeden z dalších velkých oborových veletrhů, kterými bude IMTS Chicago a JIMTOF Tokio, tuto výstavu co do velikosti a významu překonat.

Skutečností zůstává, že velikostí výstavní plochy nepřekonala letošní akce loňskou výstavu CIMT 2015, která měla rozlohu 125.000 m². V Pekingu je ovšem na výstavišti méně hal o menší rozloze a výstavní plocha je doplněna stany na volné ploše.

Pokud srovnáme obě výstavy, je na veletrhu CIMT prezentováno mnohem více velkých strojů. Na výstavě CCMT byly zastoupeni i někteří čínští výrobci, kteří by na CIMT nikdy nebyli připuštěni, protože je tato výstava prezentována jako prostor pro hight tech technology. Jasným příkladem byla firma CFHI Shaoxing Heavy Machinery Tool Co. Na druhou stranu je nutné uznat, že i čínští výrobci tzv. „třetí ligy“ měli letos své prezentace na velmi dobré úrovni.

Na výstavě byla rovněž patrna stopa kampaně Industry 4.0, i když japonské, čínské, korejské a tchajwanské firmy její logo nepřevzaly a kompaktní propojení strojů, řídicích systémů a robotů nazývají „inteligentní výrobou“, „výrobou 21. století“ a podobně.

Výstava CCMT se postupně zařazuje mezi nejvýznamnější výstavy v Číně, s celostátním dopadem a s přesahem na všechny východoasijské země a regiony. Dá se předpokládat, že její význam bude v celosvětovém měřítku nadále stoupat. Velmi zajímavým momentem je propagace výstavy CCIMT v Chongqingu. Spojení čínského svazu CMTBA s americkým AMT na propagaci této výstavy je v opozici ke snaze CECIMO hledat alternativu k výstavě CIMT na výstavách CIMES s konkurenčním čínským organizátorem CNMTC.

Pokud bychom měli doporučit českým vystavovatelům vhodné výstavy v Čínské lidové republice, pak do budoucna jimi rozhodně budou CIMT v lichém a CCMT v sudém roce.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.