Technický týdeník č. 09/2016

Stanovisko Svazu strojírenské technologie k možným dopadům udělení Statutu tržní ekonomiky Číně na obor výrobních strojů v České republice

Výrobní podniky působící v oboru obráběcích a tvářecích strojů jsou výrazně exportně orientovány. Vývoz z České republiky do Číny dosáhl v roce 2015 celkové hodnoty 70 764 tis. Eur, což je cca 10 % z celkového oborového exportu. Zároveň dovoz obráběcích a tvářecích strojů z Číny do České republiky od roku 2010 výrazně narostl a v roce 2015 dosáhl hodnoty 22 234 tis. Eur.

Čínské stroje tak již nyní významně konkurují českým a dalším evropským výrobcům. Je možné, že je to také v důsledku nesprávně zadávaných výběrových řízení, kde je často rozhodujícím nebo i jediným kritériem cena. Za evropské peníze tak jsou často nakupovány čínské stroje, které již nyní konkurují výrobkům pocházejícím ze zemí Evropské unie v daném sektoru.

Přiznáním statutu tržní ekonomiky Číně by byla dále posílena konkurenceschopnost veškerého čínského zboží a bylo by tak podstatně obtížnější se bránit jeho dovozu. Důsledkem bude ohrožení konkurenceschopnosti českých a evropských výrobců se všemi negativními dopady. Pro obor obráběcích a tvářecích strojů, pro který je Evropa rozhodujícím trhem, by to znamenalo vážné ohrožení. Z těchto důvodů považujeme přiznání statutu tržní ekonomiky Číně nejen za nevýhodné, ale dokonce nebezpečné.

Ve vazbě na další politické, sociální a ekologické faktory musíme přiznání statutu tržní ekonomiky Číně za obor výrobních strojů odmítnout.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.