Technický týdeník č. 08/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce

V březnu proběhl v Bruselu sektorový seminář na téma Fondy vnější spolupráce – podpora privátního sektoru. Sektorové semináře se konají dvakrát do roka, a to zpravidla na jaře a na podzim. Tento seminář organizovala stálá zastoupení Nizozemska a Velké Británie. Semináře se zúčastnilo více než sto převážně konzultačních firem. Během dopolední části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé typy fondů, finančních nástrojů, způsoby implementace projektů včetně příkladů z praxe a další iniciativy na podporu privátního sektoru ve třetích zemích. Zúčastnění měli dále možnost seznámit se s novými pravidly pro zájemce o fondy vnější spolupráce a zapojit se do panelové diskuse s úspěšnými uchazeči o veřejné zakázky financované právě z těchto fondů. Odpolední část byla již tradičně věnována vzájemné výměně kontaktů mezi zástupci jednotlivých firem.

Seminář zahájil zástupce nizozemské konzultační společnosti MDF exkurzem do samotné struktury fondů vnější spolupráce. Seznámil účastníky se současnými fondy dle geografického a tematického rozdělení a způsoby implementace projektů. Zároveň vysvětlil hlavní rozdíly mezi zakázkami pro ziskový sektor a granty pro neziskové organizace. V souvislosti s veřejnými zakázkami byla rovněž zmíněna základní pravidla hodnocení jednotlivých uchazečů s důrazem na veřejné zakázky na služby, kde je hlavním kritériem cena.

Dále vystoupil Antti Karhunen z Direktoriátu pro rozvoj a spolupráci DEVCO, který se zabývá podporou privátního sektoru, obchodu a regionální integrace. Stručně představil roli tohoto direktoriátu a hlavní stanovené cíle v oblasti mezinárodního rozvoje a spolupráce. V současné době usiluje Evropská komise v rámci podpory privátního sektoru o vytvoření více než 400 milionů pracovních míst. Ta by měla vzniknout hlavně v Africe, která sice disponuje velkým nerostným bohatstvím, ale postrádá know-how k jeho zužitkování. Důležitou roli v rozvoji hrají malé a střední podniky, které je potřeba zapojit do globálních hodnotových řetězců. Aktivity většiny těchto podniků jsou do značné míry limitovány omezeným přístupem k finančním službám. Ke zlepšení situace by měly přispět blendingové mechanismy, zejména pak tematické nástroje jako jsou ElectriFI a AgriFI.

Na tuto prezentaci navázala Asari Efiong z Direktoriátu Sousedství, která nejprve představila blendingový rámec a následně se zaměřila na konkrétní blendingové aktivity v oblasti Jižní dimenze a Východního partnerství. Za klíčový přínos blendingových nástrojů považuje snížení investičního rizika v nestabilních regionech. Ke spolufinancování blendingových aktivit v rámci Direktoriátu Sousedství slouží investiční nástroj Neighbourhood Investment Facility (NIF), pro který bylo na období 2014 – 2020 vyčleněno 2,2 mld. EUR. Do konce roku 2015 byly již v rámci tohoto nástroje schváleny příspěvky z rozpočtu EU ve výši 1,4 mld. EUR, z kterých se realizovalo 112 projektů s celkovou investiční hodnotou 29 mld. EUR.

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.