Technický týdeník č. 06/2016

Vychází 3. vydání katalogu „MADE IN CZ INDUSTRY“

Hlavním problémem českého strojírenského exportu je v současné době konkurenceschopnost produkce. Ta je založena na zvyšování podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, rychlé implementaci výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do výroby, schopnosti pružně reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídce dokonalého servisu. V neposlední řadě je zde naléhavá otázka nedostatku kvalifikované pracovní síly, která souvisí s často diskutovanou reformou středního a učňovského technického školství.

Na základě analýzy současné ekonomické situace se ve strojírenském sektoru v roce 2016 očekává mírný růst, odhadovaný na cca 2,7 procenta. V souvislosti s tím plánuje přes 70 % českých strojírenských firem rozšíření svých exportních aktivit, a to zejména o další vývozní teritoria. Diverzifikace vývozních destinací je v dnešním obchodním světě nezbytností a stává se rozhodně jedním ze zdrojů nárůstu celkového objemu českého exportu, který tradičně významným způsobem ovlivňuje celkovou výkonnost otevřené české ekonomiky.

Z hlediska teritoriálního rozdělení strojírenského vývozu - vezmeme-li za základ vývoz výrobních strojů, které představují technickou základnu pro téměř všechna návazná strojírenská odvětví – zůstává v posledních létech jeho základní struktura v zásadě nezměněna. Největší podíl strojírenského exportu tvoří tradičně vývoz do Německa a na dalších příčkách pomyslného žebříčku se umisťuje Rusko, Čína, Slovensko a Polsko. Vývoz na čínský a ruský trh podléhá výkyvům souvisejícím s geopolitickou a následně ekonomickou situací v daných regionech. Export do Ruské federace byl ovlivněn druhotnými efekty vyhlášených sankcí, kterými jsou pokles hodnoty rublu a platební neschopnost některých ruských obchodních partnerů. Čína, i přes určité hospodářské zpomalení, zůstává z hlediska exportu stále atraktivní, stejně jako další, dnes už poměrně prověřené, asijské destinace. Předpokládá se, že obchodní zájmy našich exportérů se zřejmě začnou v budoucnu více rozvíjet i v oblasti Blízkého a Středního východu, což hodně záleží na politickém vývoji v regionu, a oživení nastává i v rámci obchodních styků s USA. V centru zájmu exportérů zůstává i přes obtíže celního charakteru a značné zpomalení hospodářského růstu také Latinská Amerika.

3. vydání publikace Made in Czech Industry hodlá být kvalitním aktualizovaným zdrojem informací o současné podobě základny českého strojírenství. Katalog by se měl stát vítanou pomůckou pro naše „ekonomické diplomaty“, ať již působí na českých zastupitelských úřadech nebo v kancelářích vládní agentury CzechTrade v zahraničí, při zprostředkovávání exportních příležitostí. Je schopna poskytnout zájemcům o obchodní spolupráci validní informace a základní kontakty na konkrétní české výrobce.

Katalog, který zahrnuje maximum výrobců z České republiky v oboru strojírenství:

• představuje důležitý marketingový nástroj na podporu prodeje v zahraničí i České republice
• je hlavním informačním zdrojem pro zahraniční prezentaci českého strojírenského průmyslu
• podrobně dokumentuje české výrobní firmy včetně detailního zaměření a nabídky
• je vydáván v anglické a ruské mutaci, v tištěné i elektronické podobě
• nabízí možnost odběru publikace jako reklamní tiskoviny
• je každoročně pravidelně aktualizován
• v tomto vydání byly výrazně rozšířeny obory pro zápis
• nabízí možnost uvedení základních kontaktních údajů zdarma

Katalog je primárně určen pro prezentaci českých výrobních firem v zahraničí a bude:

• distribuován přes zahraniční zástupce agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest a agentury na podporu exportu CzechTrade
• využíván jako oficiální tiskovina pro prezentaci strojírenského průmyslu České republiky v zahraničí
• k dispozici pracovníkům oficiálních zastoupení České republiky v zahraničí
• využíván Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro oficiální prezentaci a podporu exportu
• součástí podkladových materiálů při prezentacích Svazu strojírenské technologie, Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších oborových asociací
• prezentován na webových portálech jednotlivých asociací
• do budoucna doplněn také o nevýrobní společnosti, které budou v katalogu uveřejněny odlišnou formou zápisu než společnosti výrobní.

Partnerské svazy:
• Svaz průmyslu a dopravy ČR
• Národní strojírenský klastr
• Svaz strojírenské technologie
• Českomoravská elektrotechnická asociace
• Komora pro hospodářský styk se zeměmi Společenství nezávislých států
• Asociace exportérů a řada dalších
Obsah katalogu:
• Strojírenská výroba v České republice
• Představení odborných svazů včetně seznamu členů
• Abecední rejstřík výrobních firem
• Firmy dle oborových členění
• Firmy včetně číselníku NACE

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.