Technický týdeník č. 03/2016

Luigi Galdabini se stal prezidentem Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO

Delegáti CECIMO zvolili na svém valném shromáždění prezidentem CECIMO na dobu příštích dvou let pana Luigiho Galdabiniho. Vystřídá v této funkci pana Jean-Camille Uringa, člena výkonné rady akciové společnosti FIVES CINETIC a prezidenta francouzské asociace výrobních technologií SYMOP. Pan Galdabini byl na základě této volby pověřen vedením evropské asociace CECIMO, která reprezentuje 39 % celosvětové produkce výrobních strojů.

Předchozí prezident CECIMO, pan Uring, vždy zdůrazňoval, že klíčové pro zlepšení produktivity, efektivnosti a využití zdrojů jsou investice do moderního výrobního zařízení a technologií. Zavádění pokročilých výrobních technologií je předpokladem urychlení posunu evropského průmyslu směrem k inteligentní, digitalizované a vnitřně propojené výrobě. Pan Uring prosazoval názor, že pro malé a střední podniky musí být vyčleněn větší objem záruk a garancí úvěrů s cílem pomoci jim v překonávání nedostatku kapitálu, který brzdí jejich investiční aktivity. Rovněž vyzýval k adekvátnímu financování infrastruktury potřebné pro oblast výzkumu a inovací výrobních technologií. Kladl důraz na investice do vzdělání a pracovní průpravy, jež jsou třeba k překonání narůstající mezery mezi potřebou a nabídkou dovedností a k tomu, aby se kvalifikace pracovních sil přizpůsobila technologickým změnám.

Nový prezident CECIMO, pan Galdabini, prohlásil: „Evropský sektor výrobních strojů (MT) čeká přijetí tak převratných technologií, jako je inteligentní a aditivní výroba. Sektor urychluje integraci nových technologií, jako jsou například big data a průmyslový internet, do výrobních struktur a do oblasti servisu, čímž buduje základy inteligentní a propojené výroby. CECIMO rovněž reflektuje tento vývoj ve svých aktivitách.“

CECIMO vyzývá tvůrce evropské politiky k vybudování podpůrného rámce pro digitalizaci průmyslu a rozvoj technologií aditivní výroby s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu jako celku.

Tyto nové industriální trendy a technologie zásadním způsobem mění pravidla globální soutěže. Digitalizace výroby a pronikání převratných technologií do průmyslové základny vede k významnému růstu produktivity a efektivnosti. Průlom ve výrobní technice rozšiřuje hranice designu a inovace výrobků, přičemž nabízí i řešení sociálních výzev. Trend masového přizpůsobení reálným potřebám otevírá cestu k reindustrializaci Evropy. Evropa však musí rychleji než konkurenti využívat příležitostí, které pokročilá výroba nabízí.

Podle pana Galdabiniho je zřejmé, že inovace jsou a budou silným motorem růstu MT průmyslu, a že nedostatek investic do výroby představuje hlavní bariéru jeho rozvoje. Evropští tvůrci politiky zodpovědní za rozhodování musí využívat Evropský fond strategických investic k financování programů, které napomohou akceleraci „technologického transferu“ a vyřešení problému podinvestování.

„Evropa si nemůže dovolit luxus zaostávat za svými konkurenty v převratných technologiích, které transformují ekonomiku,“ dodává pan Galdabini. „Naším cílem je globální řízení. Doufáme, že nový Akční plán průmyslové politiky EU a Strategie jednotného digitálního trhu budou aditivní výrobě věnovat potřebnou pozornost“.

Těsná spolupráce mezi hráči na multidisciplinárním poli je dnes zejména důležitá, neboť měřítkem je „integrace technologií“. Protože inovační cykly nových technologií se zrychlují, spolupráce napříč zhodnocovacími řetězci a disciplínami se stává důležitým faktorem ovlivňujícím rychlost technologického vývoje a jeho šíření.
Pan Galdabini uzavírá: „Jsem přesvědčen, že výroba a reindustrializace zůstanou hlavní ekonomickou a politickou prioritou EU. Potřebujeme podnikatelské prostředí přátelské vůči růstu evropského MT průmyslu, a to v celosvětovém měřítku.“

Kdo je Luigi Galdabini?
Narodil se v roce 1958, je držitelem diplomu strojního inženýra Milánské polytechniky.

Od roku 1990 byl výkonným ředitelem Cesare Galdabini S.p.A., firmy se sídlem v Cardanu al Campo (VARESE), jež je předním výrobcem strojů na výrobu forem a zkušebního vybavení. Firma je nyní řízena již čtvrtou generací rodiny Galdabini, a od roku 1948 je tato společnost také členem národní asociace UCIMU- Sistemi per produrre. V červnu 2012 byl pan Galdabini zvolen předsedou představenstva italské asociace.

Kromě dalších funkcí je Luigi Galdabini také předsedou AITA (Associazione Italiana Tecnologie Additive), která působí v oblasti aditivní výroby, viceprezidentem UNIVA, Asociace průmyslu provincie Varese, a členem správní rady Confindustrie.
Před svým zvolením prezidentem byl Luigi Galdabini členem Výkonné rady CECIMO. Asistovat mu zde nadále budou Dr. Frank Brinken (Švýcarsko), předseda Ekonomické komise, pan Juha Mäkitalo (Finsko), předseda Technické komise a nově také pan George Blaha (Česká republika), předseda Komise pro komunikaci a podporu. Dr. Frank Brinken je viceprezidentem společnosti Starrag Holding AG, pan Juha Mäkitalo pak prezidentem Finn Power OY (Primapower) a pan George Blaha generálním ředitelem Schneeberger Mineralgusstechnik, s.r.o.

PhDr. Blanka Markovičová, tisková mluvčí SST s využitím zdrojů CECIMO

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.