Technický týdeník č. 03/2016

Přesvědčivé výsledky evropského sektoru výrobních strojů za rok 2015

Ekonomická situace a výhled
Evropský průmysl výrobních strojů, který exportuje více jak 40 % své produkce mimo EU, je silně závislý na světové ekonomické perspektivě. Zhoršení globálních vyhlídek, zejména, co se týče rozvíjejících se trhů, má tudíž restriktivní účinek na očekávaný růst tohoto sektoru. Na druhé straně, příznivá podnikatelská nálada v Evropě napomáhá investování a uzavírání kontraktů. V důsledku toho zaznamenala produkce výrobních strojů v Evropě podle předběžných odhadů za rok 2015 růst o 2 % a dosáhla hodnoty 23,6 mld. Euro, přičemž silná domácí poptávka podporuje příznivá očekávání i pro rok 2016.

Po desetiprocentním růstu v roce 2014 byl tedy růst za rok 2015 nižší. Odbyt výrobních strojů v Evropě se zvýšil o 4 % na 14,2 mld. Euro. Tok objednávek nasvědčuje stálému růstu poptávky po výrobních strojích, třebaže se dynamika ve třetím čtvrtletí 2015 oproti druhému čtvrtletí snížila, kdy index domácích objednávek CECIMO dosáhl 6 % proti stejnému kvartálu 2014. Předpokládáme, že spotřeba evropských výrobních strojů v příštích čtyřech letech každoročně vzroste o 3,5 %. Domácí odbyt pohání i dovoz do zemí CECIMO. Slabé euro sice dovozy zdražuje, ale přesto import za celý rok 2015 vzrostl díky rostoucí poptávce evropského průmyslu. CECIMO odhaduje růst dovozu výrobních strojů za rok 2015 o 4 % na celkových 9,2 mld. Euro.

Snížení růstu v Číně spolu s recesí klíčových rozvíjejících se ekonomik zatěžuje globální ekonomiku, která v důsledku toho trpí značnými výkyvy. Přesto CECIMO odhaduje, že export za rok 2015 vzrostl o 3 % na 18,7 mld. euro. Dr. Frank Brinken, předseda Ekonomické komise CECIMO a viceprezident Starrag Holding AG, říká: „CECIMO exportuje do téměř 200 zemí. Na klíčových trzích jsou země CECIMO vedoucím dodavatelem strojních systémů, které prokazují, že naše stroje nejsou jen konkurenceschopné, ale velmi často nezastupitelné. Potřebujeme nicméně srovnatelné podmínky a efektivní obchodní politiku EU.“

Politické priority
Globální image evropského průmyslu výrobních strojů je založen na efektivnosti, to znamená na dosahování nejvyšší produktivity při minimální spotřebě energie a dalších vstupů. Stálé zvyšování efektivnosti výroby se stává každodenní povinností jak pro průmysl, tak pro uživatele našich výrobků.

Z toho důvodu průmysl výrobních strojů podporuje úsilí převést cíle směrnice Ecodesign Directive (2009/125/EC) do praxe. Direktiva Ecodesign se nicméně doposud zaměřovala především na sériové výrobky a na spotřební zboží. V praxi to vyvolává mnoho otázek a ukazuje na četné protimluvy a potenciální problémy, protože většina našich výrobků je unikátních, přizpůsobených specifickým potřebám a podmínkám zákazníka.

Proto navrhujeme pro evropský MT průmysl samoregulaci, jak to ostatně Direktiva Ecodesign umožňuje. Musíme se nicméně zaměřit na implementaci těchto opatření v našem sektoru. Pan Jean Camille Uring, bývalý prezident CECIMO a člen výkonného výboru Fives Group, zdůrazňuje: „Problémem zůstává, jak dosáhnout pokrytí těch trhů, kde se předpokládá začlenění mimoevropských výrobců a dovozců. Protože se nepočítá s žádnými sankcemi vůči výrobcům, kteří se k principu samoregulace nepřipojí, jsou tyto okolnosti vážnou překážkou každé podobné iniciativy“. A uzavírá: „Sofistikované průmyslové výrobky prostě vyžadují specifický přístup“.

CECIMO zastřešuje proces rozšíření aditivní výroby (AM) a její integraci do průmyslových struktur. Za tímto účelem byla vytvořena specifická sekce, která má prosazovat AM a podporovat tvorbu příznivého rámce pro její rozšiřování. Sekce bude vyvíjet aktivity v těchto oblastech: technologie, trhy, regulativy a podpora. CECIMO bude iniciovat dialog mezi průmyslem a tvůrci politických rozhodnutí EU s cílem vysvětlit výzvy, které AM klade před regulatorní a politické činitele. AM vyžaduje meziodvětvovou a interdisciplinární kooperaci. Proto sekce AM ponechává platformu otevřenu pro všechny relevantní a zainteresované subjekty. Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, vysvětluje: „Evropští představitelé výkonné moci musí formulovat evropskou strategii AM, která by zajistila financování výzkumu, urychlila absorpci jeho výsledků a řešila i standardizaci, otázky financování, popularizaci AM, specifikaci příslušných dovedností, problematiku intelektuálního vlastnictví, jakož i kvalifikační a certifikační procedury.“

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.