Technický týdeník č. 22

Setkání obchodních ředitelů Svazu strojírenské technologie ve společnosti Yamazaki-Mazak

Účastníky pravidelného setkání obchodních ředitelů členských firem SST přivítal 3. listopadu 2023 na půdě hostitelské společnosti Yamazaki-Mazak, Central Europe s.r.o., Branch Manager Ing. Petr Šimáček, který stojí v čele této společnosti od května 2018 a je zodpovědný za její působení na českém a slovenském trhu.

Ve svém úvodním slově seznámil přítomné s profilem společnosti Yamazaki Mazak Corporation, do jejíhož výrobkového portfolia patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren. Korporace je rovněž lídrem ve výrobě pokročilých technologických řešení včetně Multi-Tasking, Hybrid Multi-Tasking, pětiosého obrábění, frézování, soustružení, CNC řízení, strojů na laserové opracování a automatizaci.

Společnost byla založena v roce 1919 ve městě Nagoja v Japonsku. Nyní má po celém světě více než 8 300 zaměstnanců v 10 výrobních závodech v Japonsku, Evropě, Severní Americe, Singapuru a Číně a celosvětově disponuje sítí 83 technologických a technických center. Jen v Evropě funguje 14 technologických a 5 technických center s centrálou v britském Worcesteru.

Petr Šimáček uvedl, že prezident Yamazaki Mazak Corporation, pan Tomohisa Yamazaki, vždy hovoří o obráběcích strojích jako o „strojích mateřských“, tedy strojích, u nichž jakákoli další výroba začíná, a filozofii firmy zakládá na třech hlavních pilířích, kterými jsou vysoká kvalita, modernost a mezinárodní charakter výroby.

Po tomto úvodním vystoupení následovala prezentace strojů, technologií a dálkové diagnostiky společnosti Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. a prohlídka showroomu v sídle společnosti v Jažlovicích u Prahy.

Odpolední blok programu zahájil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc., prezentací statistických údajů ilustrujících současný stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice, který zařadil do kontextu celoevropského vývoje oboru na základě poznatků ze zasedání Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO, jichž se s dalšími delegáty SST pravidelně účastní.

V rámci komerční prezentace vystoupil Ing. Jiří Jakubec z oddělení Kontrolních a informačních systémů brněnské společnosti UNIS a.s.

Společnost UNIS byla založena v květnu 1990, jako ryze česká soukromá společnost s ručením omezeným bez účasti zahraničního kapitálu. V roce 2008 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost. Těžištěm činností společnosti se od počátku stalo řízení technologických procesů a oblast měření a regulace. Řešení rozsáhlých projektů, převážně v oblastech zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky, si vynutilo v roce 2012 vznik strojně - technologické sekce. Její náplní byly zejména projekční práce včetně 3D modelování. V roce 2015 došlo k rozdělení této sekce na část technologickou, strojní a stavební. Za třicet let své existence zrealizovala společnost více než 270 projektů v investiční sféře v dodavatelské formě „na klíč“, včetně servisních služeb a inženýrsko-technické poradenské činnosti.

K pravidelným vystoupením na setkáních obchodních ředitelů patří odborné přednášky pracovníků Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze. S Aktuální strategií oboru seznámil tentokrát účastníky setkání vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a zároveň celého RCMT Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

 

Závěr druhého bloku programu patřil pracovníkům SST. Ing. Bedřich Musil podal informaci o výstavách a veletrzích, které proběhly v roce 2022 a které se připravují na příští léta, některé z nich i s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ing. Pavel Čáp pak podrobněji hovořil o průběhu letošního 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu IMT v Brně, především pak o podílu SST na veletržním doprovodném programu, a o zahájení příprav na účast českých firem na veletrhu EMO Hannover, který proběhne od 18. do 23. září 2023.

 

Na závěr setkání se rozproudila bohatá diskuse zaměřená především na otázky financování účasti výrobních firem na veletrzích. Vysoké náklady spojené s veletržní prezentací vedou v současné obtížné ekonomické situaci k tomu, že informační technologie, zvláště pak možnosti, které nabízí virtuální realita, do značné míry nahrazují přítomnost exponátů v expozicích. Firmy by se však nerady účasti na veletrzích vzdávaly, protože jedním z hlavních přínosů veletrhů jsou přímé osobní kontakty s návštěvníky a obchodními partnery.

it.

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.