Technický týdeník č. 15 - 16/2022

Pravidelná setkání ředitelů členských subjektů Svazu strojírenské technologie

Hostitelem setkání technických a výrobních ředitelů, které bylo spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika (TPSVT), byla dne 9. června 2022 akciová společnost HESTEGO ve Vyškově.

Shromážděné výrobní a technické ředitele přivítal za Svaz strojírenské technologie náměstek ředitele Ing. Leoš Mačák a za hostitelskou společnost pak výkonný ředitel a člen představenstva Ondřej Vintr, IEn, který účastníky setkání pozdravil i v zastoupení předsedkyně představenstva Ing. Moniky Šimánkové, Ph.D., která je rovněž delegátkou SST v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO. Ondřej Vintr následně přednesl prezentaci společnosti HESTEGO.

Společnost HESTEGO byla založena v roce 1995 jako menší podnik vyrábějící v pronajatých prostorách ochranné komponenty pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. V té době měla asi 30 zaměstnanců. V témže roce zahájila firma výrobu teleskopických krytů určených pro český trh. V roce 1997 se sortiment rozšířil o výrobu ocelových kabelových nosičů, které byly současně s teleskopickými kryty určeny i pro vývoz do Německa. V rámci zvýšení výrobních kapacit byla v roce 2001 vybudována vlastní výrobní hala o rozloze 3000 m². V roce 2005 byla dokončena druhá etapa výstavby a výrobní plochy se rozšířily o dalších 3200 m². Souběžně s tím byly výrobní technologie doplněny o špičkové stroje na dělení, ohýbání a svařování materiálu. Pro povrchovou úpravu výrobků byla pořízena automatická lakovací linka. Díky těmto aktivitám došlo k prudkému nárůstu obratu i počtu zaměstnanců. Od roku 2007 se výrobní program zaměřil na úpravu a optimalizaci výrobních procesů, rozšíření softwarových možností a další navýšení kapacit společnosti. Během roku bylo také dokončeno zavádění nových výrobních linek, které umožnilo zvýšení produktivity a zkrácení výrobního cyklu. V roce 2011 došlo k dalšímu rozšíření výrobních hal na 8000 m² a v roce 2014 byla dostavěna zatím poslední výrobní hala, a tím bylo dosaženo 12000 m² výrobní plochy.

Výrobní portfolio se rozdělilo do tří základních výrobních divizí a dvou obslužných středisek s vlastními výrobními halami. V současné době patří HESTEGO k nejvýznamnějším dodavatelům chytrých technických řešení na trhu a cílem firmy je rozšířit své působení na vzdálenější destinace jako je USA či Asie. V červnu letošního roku získala společnost HESTEGO již podruhé titul Nejlépe řízená firma v oblasti Strojírenství.

Komentář k ekonomickým výsledkům oboru výrobních strojů a statistickým údajům ve vztahu k ostatním členským asociacím CECIMO poskytl ve svém vystoupení Ing. Leoš Mačák a informace k současné etapě projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika přednesl Ing. Bedřich Musil.

 Jedna z divizí společnosti HESTEGO – divize kapotáží strojů – se zabývá vývojem a výrobou vnějšího krytování strojů. Ve společném vystoupení se Ing. Jiří Švéda, Ph.D., z výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Ing. Tomáš Habarta ze společnosti HESTEGO zabývali tématem Krytování se sníženými pasivními odpory, vlivem krytů na kvalitu řízení pohonů a přesnost, energetickou efektivitu stroje a digitalizaci provozu pohybových os. Zdůraznili skutečnost, že výrazný růst cen energií a proměnlivost legislativního prostředí související s hlavními tématy Zelené dohody pro Evropu a udržitelným rozvojem technologií vracejí výrobcům strojírenské techniky do každodenní výrobní praxe téma energetické efektivity strojů.

Ve spolupráci společnosti HESTEGO, výzkumného centra RCMT FS ČVUT Praha a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky byl realizován výzkumný program zaměřený na trvanlivost a spolehlivost inovovaných komponent teleskopických krytů. Podpora akademických pracovišť spočívala především ve vytváření simulačních modelů, měření, zkouškách a analýzách, jež směřovaly k vytvoření technických řešení a funkčních SW pro monitoring a predikci chování teleskopických krytů. Snížení hmotnosti těchto krytů, vyrobených z vysokopevnostní oceli, a silového zatížení nosné struktury stroje se stalo jednou z cest ke snížení energetické náročnosti stroje. Prototyp teleskopického krytu se sníženou energetickou náročností byl testován na zkušebních stanicích ZKST1 a ZKST2 ve společnosti HESTEGO.

Výsledné řešení – inteligentní teleskopický kryt – umožňuje rovněž rozšířit komunikační schopnosti ve vztahu k nadřazenému řídicímu systému stroje a naplňuje tak paradigmata Průmyslu 4.0. Výzkum se soustředil na hlavní užitné oblasti teleskopického krytu, kterými jsou kontrola správnosti montáže na obráběcím stroji, informace o životnosti, dodržování plánu údržby a kontrola plné funkčnosti.

Ing. Tomáš Habarta se věnoval systémům krytování obráběcích strojů a novému programu krycích měchů i ve své další prezentaci.

Odpolední program setkání technických a výrobních ředitelů byl věnován exkurzi do výrobních prostor společnosti HESTEGO, která byla spojená s výkladem o novinkách ve výrobě i v produktovém portfoliu.

Přínosná byla též závěrečná diskuse účastníků setkání s pracovníky SST, výzkumnými pracovníky RCMT, Fakulty strojní ČVUT a Společnosti pro obráběcí stroje.

 

Dne 23. června 2022 proběhlo v prostorách hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie, které bylo opět spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Hostitelem setkání byla tentokrát společnost Fermat CZ, s.r.o.

 Úvodního slova a představení společnosti Fermat CZ se ujal její majitel pan Jiří Ferenc.

Společnost FERMAT je profesionálním výrobcem vodorovných vyvrtávaček a hrotových brusek. Od svého vzniku v roce 1991 vybudovala firma několik výrobních poboček v tuzemsku s centrálou v Brně, dále vlastní servisní zázemí v USA, Indii a v Číně. Díky akvizicím společnosti Strojtos Lipník a americké firmy Lucas Precision, založené před více než 100 lety, se stala nejrychleji rostoucím výrobcem horizontálních vyvrtávaček a brusek v Evropě. V současnosti pracuje ve společnosti více než 650 zaměstnanců. Svým zákazníkům po celém světě dodává FERMAT stolové i deskové vyvrtávačky o průměru vřetene 100 až 200 mm s možností robotické výměny nástrojů. Do výrobního programu společnosti patří také špičkové univerzální hrotové brusky s oběžným průměrem od 320 do 1000 mm, se vzdáleností mezi hroty 1 – 6 m a s maximální nosností do 5 tun. Všechny stroje FERMAT jsou vyráběny v moderním designu. Specializací firmy jsou výkonné nadrozměrné deskové horizontky určené pro obrábění dílů větrných elektráren.

Po vystoupení pana Ference následovala prohlídka výrobního závodu společnosti Fermat v Brně a pak odborný program setkání, který po společném pracovním obědě zahájil v prostorách hotelu Rustikal v Hustopečích u Brna Ing. Bedřich Musil.

Komplexní informaci o aktuálním stavu oboru obráběcích a tvářecích strojů poskytl ve svém vystoupení ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, který hovořil také o nejnovějších aktivitách Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO.

Obchodní manažer Ing. Ondřej Bouzek hovořil na téma automatizace obráběcích center a zároveň seznámil účastníky setkání s profilem společnosti Schunk Intec s.r.o.

Ing. Daniel Kmínek, obchodní manažer společnosti Pocket Virtuality, přiblížil ve svém vystoupení účastníkům setkání aktuální problematiku dálkové diagnostiky stavu strojů. Inovační produkt společnosti, platforma Fata Morgana, vytvoří "teleportační" pracovní prostor pomocí virtuální (VR) a rozšířené reality (AR), která doplňuje reálný obraz o digitální prvky. Využití této platformy umožní firmám a jejich odborníkům provádět úkony na vysoké úrovni nebo řešit mimořádné události nebo poruchy z jakéhokoli místa na světě, ve složité situaci, kdy jsou všichni specialisté fyzicky mimo dohled. Úkol bude splněn stejně kvalitně a bezpečně, jako kdyby ho pracovníci provedli přímo na místě.

Jeden z nejvýznamnějších odborníků v oboru strojírenská výrobní technika, prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA., z katedry výrobních strojů Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a člen Společnosti pro obráběcí stroje, přednesl v rámci programu setkání prezentaci na téma Digitální dvojčata a virtuální realita ve stavbě výrobních strojů. Pojmy digitální dvojče, digitální stín, virtuální a rozšířená realita úzce souvisejí s konceptem Průmyslu 4.0, stejně jako využití umělé inteligence při nepřetržitém sledování stroje a celého výrobního procesu. Využití dat získaných ze systému umožňuje předvídat stav stroje a zajistit maximální přesnost výroby.

Řada členských subjektů SST participuje také na projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Proto je informace o postupu jednotlivých etap tohoto projektu, kterou tentokrát přednesli Ing. Leoš Mačák a Ing. Bedřich Musil, pravidelnou součástí všech setkání ředitelů členských firem SST.

Ing. Bedřich Musil a Ing. Pavel Čáp poskytli účastníkům setkání také přehled o formách podpory exportu a mezinárodních výstav a veletrhů, které proběhnou ještě do konce roku 2022 a také v roce 2023.

Závěr setkání obchodních ředitelů patřil tradičně diskusi, která pokračovala i během společné pracovní večeře.

Setkání technických, výrobních a obchodních ředitelů, která Svaz strojírenské technologie organizuje dvakrát ročně, patří mezi oblíbené akce nejen pro svou kvalitní odbornou náplň, ale rovněž proto, že představují přirozenou platformu pro výměnu zkušeností mezi zástupci vyššího managementu členských firem.

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.