Technický týdeník č. 5/2020

Kovosvit MAS představil nového generálního ředitele, členy představenstva, konzultanta a ředitele kvality

 Významný strojírenský podnik Kovosvit MAS má nového generálního ředitele a obměněné představenstvo. Libora Kuchaře, který podnik vedl v uplynulých třech letech, nahrazuje ve funkci generálního ředitele Pavel Kovář. Zároveň dochází k rozdělení funkce předsedy představenstva a generálního ředitele. Předsedou představenstva společnosti se nově stává Daniel Kurucz. Novým členem představenstva a finančním ředitelem společnosti byl jmenován Václav Zahrádka, který již dříve ve firmě působil jako vedoucí controllingu. Funkci poradce vedení společnosti bude nově zastávat Petr Karásek. Dosavadní generální ředitel Libor Kuchař firmu opouští.

 Děkujeme panu Liboru Kuchařovi za to, co pro Kovosvit MAS během svého působení vykonal. Podnik pod jeho vedením procházel složitým obdobím. Nejprve se musel vypořádat s vysokými dluhy po bývalém majiteli společnosti, následovalo dramatické ochlazení trhu v segmentu výroby obráběcích strojů. Přesto dokázal zefektivnit výrobu, zeštíhlit podnik a udržet jej v provozním zisku,“ ocenil přínos bývalého generálního ředitele Michal Strnad, majitel společnosti INDUSTRY INNOVATION, jejímž prostřednictvím Kovosvit MAS vlastní.

Nový generální ředitel Pavel Kovář prostředí Kovosvitu MAS dobře zná. V podniku působil dvanáct let, naposledy ve funkci finančního ředitele. Do tradičního podniku z jihočeského Sezimova Ústí se absolvent Vysoké školy ekonomické vrací po čtyřech letech. Daniel Kurucz je zkušený manažer, který v minulosti vedl například České dráhy, naposledy působil v čele strojírenského podniku Vítkovice Heavy Machinery.

Václav Zahrádka vedl v Kovosvitu oddělení controllingu. Následně začal pracovat pro skupinu CSG a měl na starosti finance ve Vagónce Louny poté, co ji skupina CSG získala do pronájmu od insolvenční správkyně. Nyní se do Kovosvitu MAS vrací. Jeho nejbližší spolupracovnicí bude Jaroslava Chladová, jež zůstává na pozici finanční manažerky. Jako konzultant navíc posílí obnovený management Petr Karásek, který bude působit jako poradce vedení společnosti. Zkušený manažer opakovaně působil v automobilce Tatra Trucks, angažoval se též ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery a ze svého dřívějšího působení dobře zná i prostředí Kovosvitu MAS.

Do strojírenské společnosti Kovosvit MAS se na pozici ředitele kvality vrátil po osmi letech Petr Vlach. Jeho cílem je zkvalitnit a důsledně dodržovat principy vnitropodnikové kontroly tak, aby se minimalizovaly reklamace obráběcích strojů dodávaných zákazníky. Těm se dá do značné míry předejít již v průběhu procesu montáže, kdy se vedou záznamy o provedených operacích a provádí se jejich kontrola. Právě na tuto oblast se hodlá Petr Vlach mimo jiné zaměřit.

 Větší počet reklamací je logicky u strojů, které jsou ve výrobě nově. I přesto, že každou novinku technické oddělení testuje, často i v reálném prostředí ve výrobě u zákazníka, detaily se vychytají až v průběhu sériové výroby. Je také potřeba počítat s určitou hysterezí, protože když se závada objeví po nějakém čase, je potřeba ji napravit postupně u všech mezitím vyrobených a dodaných strojů. Obráběcí centra s vyššími výrobními čísly mají počet reklamací menší,“ vysvětluje Petr Vlach.

Jednapadesátiletý odborník s strávil s výjimkou osmileté zkušenosti ve společnosti ČZ ve Strakonicích, kde řídil kvalitu v rámci divize Auto, celou svou profesní kariéru v Kovosvitu MAS. Když se naskytla možnost k návratu, neváhal. Nyní může v Kovosvitu MAS aplikovat zkušenosti nabyté v ČZ a navázat na bývalou práci v Kovosvitu.

Tři pilíře fungování Kovosvitu MAS

„Od majitele jsme dostali za úkol kromě zabezpečení chodu společnosti také zajištění jejího financování a vytvoření nové strategie. Z toho také vyplývají úkoly pro nové členy vedení společnosti. Zatímco generální ředitel Pavel Kovář má za úkol zabezpečit chod firmy a držet ji v zisku, Václav Zahrádka se zaměří na financování, procesy a úspory nákladů uvnitř společnosti. Mým úkolem bude tvorba strategie a Petr Karásek jako poradce přispěje znalostí firmy i svými analytickými schopnostmi,“ popisuje rozdělení rolí Daniel Kurucz, nový předseda představenstva.

Vznikající strategie bude stát na třech pilířích. Půjde o vývoj a prodej nových strojů, které mají Kovosvitu MAS zajistit konkurenceschopnost, rozvoj poprodejního servisu včetně modernizací a repasí strojů a v neposlední řadě rozvoj automatizace. Podnik plánuje do budoucna výrazné personální posílení vlastní divize MAS Automation, jež dodává zákazníkům na klíč automatizované a robotizované výrobní linky.

U automatizace je věc jasná. To je dnes v průmyslu jednoznačný trend. Kovosvit MAS má v tomto směru silné kompetence a je naším záměrem je rozšířit. U servisu půjde o určení, na kterých trzích se firmě vyplatí vybudovat vlastní servisní střediska, jaká dnes fungují v rámci České republiky a Slovenska. Na mysli mám například německý i ruský trh. Výhodou je, že Kovosvit Mas může využívat synergií s Vítkovice Heavy Machinery a pomáhat si navzájem tam, kde mají u zákazníků dobré jméno,“ upřesňuje Daniel Kurucz. 

V této souvislosti bude Kovosvit MAS v letošním roce aktivní na zahraničních veletrzích. V květnu jej čeká tradiční veletrh Metalloobrabotka v Moskvě, vystavovat chce též na veletrzích v Düsseldorfu či v polském Sosnowieci. Samozřejmostí je prezentace novinek na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, jehož je Kovosvit MAS pravidelným účastníkem. K rozvoji společnosti budou samozřejmě potřeba investice. Jejich zdrojem mohou být dle navržené strategie buď vlastní zdroje majitele společnosti, případně vstup strategického partnera.

Kovosvit MAS dosáhl v roce 2019 dle předběžných výsledků tržeb ve výši 1,19 miliardy korun, ukazatel EBITDA, tedy zisk před zdaněním odpisy a úrokovým zatížením, činil 64,5 milionů korun. Podnik, který má téměř 500 zaměstnanců, čelí od konce roku 2018 ochlazení poptávky po nových obráběcích centrech, kterou se daří částečně kompenzovat exportem high-tech obráběcích center jak do zemí Evropské unie, tak na asijské trhy, především do Indie. Kovosvit MAS v minulém roce oslavil 80 let od svého založení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.