Datum 10.5.2016

Výjezdní zasedání vědecké rady ČVUT, FS v KOVOSVITU MAS, a.s.

Dne 21.4.2016 proběhlo v Praze, na půdě ČVUT, fakulty strojní (dále jen FS), katedry RCMT interní školení pro obchodní zástupce a vybrané pracovníky spol. KOVOSVIT MAS, a.s. Přednášky se týkaly speciálních technologií, možnosti jejich využití, tržního potenciálu a stavby a konstrukce prototypového stroje, který ve spolupráci s RCMT společnost vyvíjí. Došlo i na praktické ukázky na vývojovém pracovišti ČVUT, FS.

V návaznosti na toto školení přijala vědecká rada ČVUT, FS pozvání od spol. KOVOSVIT MAS, a.s., aby se její další výjezdní zasedání uskutečnilo v showroomu sídla spol. v Sezimově Ústí. Stalo se tak ve čtvrtek 28.4.2016 s cílem posílit dlouhodobou vzájemnou spolupráci ČVUT, FS a KOVOSVITU MAS, a.s.
Členy rady, skládající se z význačných představitelů oborů a zástupců významných průmyslových podniků, nejprve osobně přivítal obch. ředitel spol. KOVOSVIT MAS, a.s., p. František Švec. Poté se slova ujal p. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan ČVUT, který je velkým zastáncem a propagátorem spolupráce fakulty s průmyslovým odvětvím. Poděkoval za milé přijetí a se slovy, že spol. KOVOSVIT MAS, a.s. vnímá jako inovátora v oblasti strojírenství, zasedání rady zahájil.
Jedním z důležitých bodů zasedání byla mimo jiná právě vzájemná spolupráce ČVUT, FS s průmyslovými podniky a podmínky z ní plynoucí. Na programu byly také návrhy na změny studijních plánů, aby byly více-odpovídající praktickému uplatnění absolventů a otázky spolupráce s průmyslem, jenž by se měly odehrávat zejména v oblastech:
- řešení problematiky aplikovaného výzkumu v oborových Centrech kompetence
- společného řešení vývojových projektů na bázi smluvního, kolaborativního a dotovaného výzkumu
- praxe studentů fakulty v průmyslových podnicích
- zadávání diplomových a bakalářských prací, exkurze studentů a zaměstnanců fakulty v podnicích
Součástí zasedání byla i rámcová informace o konkrétních společných projektech KOVOSVITU MAS, a.s. a ČVUT, FS v Praze. KOVOSVIT MAS, a.s. spolupracuje zejména s Ústavem výrobních strojů a zařízení, s Ústavem mechaniky, biomechaniky a elektroniky a Ústavem strojírenské technologie.
Na závěr výjezdního zasedání si členové vědecké rady prohlédli výrobní prostory společnosti a byli seznámeni s jejím výrobním programem.

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.