Datum 10.2.2016

       Svaz strojírenské technologie připravil ve spolupráci s firmou Exponex s.r.o. již třetí ročník Strojírenského fóra. Konference se konala ve  dnech 22. – 23. března 2016 se v reprezentativních prostorách Obecního domu v Praze.

        Naším společným cílem bylo vytvořit v úzké spolupráci s předními strojírenskými firmami platformu pro prezentaci a medializaci klíčových témat    strojírenského průmyslu, zasadit je do celospolečenských, ekonomicko-politických souvislostí a iniciovat co nejširší diskusi o nich. Motto letošní konference bylo následující:“Klíčovým faktorem úspěchu je osobní iniciativa“. Pro členy vrcholového managementu členských společností SST, ale i pro širší odbornou veřejnost bylo zajímavé vyslechnout si přednášky špičkových řečníků, jejichž účast na konferenci se nám podařilo zajistit, a zapojit se také do diskuse inspirované aktuálními tématy českého strojírenství a technického školství.

Více informací o konferenci, její program naleznete na internetové adrese www.strojforum.cz

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.