Technický týdeník č. 14/2017

Přípravy na EMO Hannover 2017 jsou v plném proudu

V době od 18. do 23. září 2017, po čtyřleté pauze, se znovu otevřou brány výstaviště v Hannoveru pro světovou premiéru produkce strojírenského sektoru. Svým mottem Komunikační systém pro inteligentní výrobu obrátí veletrh pozornost k zásadním tématům digitalizace a síťového sdílení v rámci výrobních procesů.

Svou účast již nyní potvrdilo více než 2 000 firem ze 45 zemí, což představuje přes 1 400 vystavovatelů jen z Evropy. Počet asijských účastníků se zvyšuje o 21 až 25 procent.

„Stav registrace je tedy podstatně vyšší oproti předešlé výstavě“ říká generální komisař výstavy Carl Martin Welcker, „takže řada ukazatelů nasvědčuje rekordní účasti“.

Technický týdeník č. 14/2017

Výstava LAMIERA v Miláně zaznamenala mimořádný úspěch

Veletrh LAMIERA, mezinárodní přehlídka zaměřená na obor tvářecích strojů a s tímto sektorem spojené inovativní technologie, se konala na výstavišti Fieramilano Rho od 17. do 20. května 2017.

Výstavní plocha dvou pavilonů, určených pro konání výstavy (haly 13 a 15), byla o 21 % větší, než v roce 2016. Celková plocha činila 40 tisíc metrů čtverečních a zaregistrovalo se mnohem více vystavovatelů, než se očekávalo, takže bylo zcela vyprodáno.

Technický týdeník č. 13/2017

Mezinárodní strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA Moskva 2017

18. mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření METALLOOBRABOTKA 2017 se konala ve dnech 15. – 19. května 2017 v komplexu EXPOCENTRE, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh byl zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje s příslušenstvím, včetně nástrojového vybavení, dále na slévárenská a svařovací zařízení, tepelné úpravy, měřicí zařízení, materiály, atd.

Organizátory veletrhu jsou a.s. EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů „STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se konal za podpory Horní komory Federální vlády Ruské federace, Ministerstva průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství RF. Patronátu nad veletrhem se ujala Obchodně-průmyslová komora RF.

Technický týdeník č. 12/2017

Nové složení představenstva Svazu strojírenské technologie

Na zasedání správní rady, která je nevyšším orgánem zájmového sdružení SST, proběhly dne 6. června 2017 v prostorách brněnského hotelu Holiday Inn volby do představenstva.

Představenstvo SST bude nadále pracovat v tomto složení:

Ing. Miroslav ŠABART, výkonný ředitel ŽĎAS, a.s., předseda představenstva
Ing. Oldřich PACLÍK, CSc., ředitel SST a 1. místopředseda představenstva
Ing. Ladislav BRYNDA, jednatel Weiler Holoubkov s.r.o., místopředseda představenstva
Ing. Jan RÝDL, MBA, statutární ředitel TOS VARNSDORF, a.s., místopředseda představenstva
PaeDr. Karel DOUBRAVA, jednatel Pilous-pásové pily, s.r.o., člen představenstva
Ing. Jiří SLÁMA, generální ředitel TOS Olomouc, s.r.o., člen představenstva
Ing. Monika ŠIMÁNKOVÁ, generální ředitelka HESTEGO, a.s., členka představenstva
Ing. Vladimír VRTEĽ, generální ředitel TRENS SK, a.s., člen představenstva
Prof. Ing. Jaromír HOUŠA, Dr.Sc., čestný člen představenstva

Nové složení dozorčí rady vzejde z voleb, které proběhnou na prosincovém zasedání správní rady SST.

Technický týdeník č. 12/2017

Některé aspekty kampaně Průmysl 4.0 z hlediska oboru výrobních strojů.

Ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík CSc. byl osloven vedením renomované výzkumné společnosti CEEC Research, aby se vyjádřil k některým aspektům iniciativy Průmysl 4.0 tak, jak se jeví z hlediska oboru obráběcích a tvářecích strojů.

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 organizacemi. Společnost CEEC Research byla ustavena v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracovávání výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické pokrytí rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně strojírenství.

Kromě vypracovávání pravidelných a bezplatných analýz organizuje CEEC Research navíc také vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

Technický týdeník č. 11/2017

EMO Hannover 2017 se opět stane vrcholnou strojírenskou událostí

„Veletrh EMO Hannover 2017 bude letošní vrcholnou událostí v oboru zpracování kovů,“ konstatoval s potěšením ve Frankfurtu nad Mohanem Dr. Wilfried Schäfer, jednatel svazu VDW (Svaz německých výrobců obráběcích strojů), který je organizátorem veletrhu EMO. Veletrh se od 18. do 23. září 2017 opět stane místem mezinárodního setkání odborníků ze sféry strojírenské výroby. Pod heslem Connecting systems for intelligent production bude přitom tentokrát v centru pozornosti konektivita a digitalizace výroby.

Technický týdeník č. 11/2017

Odhad střednědobých trendů v oboru obráběcích a tvářecích strojů

Hlavním hnacím motorem světového růstu v uplynulém desetiletí byl vzestup Číny-a to, jak pokud jde o výrobu, tak i o spotřebu obyvatel – a její rostoucí integrace do světového obchodu. Růst reálného HDP v Číně po dobu deseti let až do roku 2012 činil v průměru 10,5 % ročně, přičemž výdaje za fixní investice ve všech odvětvích ekonomiky se ve stejném období každoročně zvyšovaly o téměř 14 %. To znamená, že čínský podíl na celosvětových investicích byl větší než její podíl na HDP.

Technický týdeník č. 10/2017

Perspektiva oboru výrobních strojů 2017 - 2018


Oproti závěru roku 2016 zaznamenávají v roce 2017 některé indikátory známky oživení globálního ekonomického růstu. Indikátory, jako je například nákupní manažerský index (PMI), významně rostly v předchozích dvou kvartálech a povzbudily aktivity, které stimulují světový obchod. Nadále nicméně očekáváme zpomalení spotřebitelských výdajů, protože kupní síla domácností je snižována zvyšující se inflací. Navzdory známkám pozitivního trendu jsme ekonomické předpovědi nadále opatrné. Celkově se očekává, že celosvětový hrubý domácí produkt se v roce 2017 zvýší o 2,6 % a v roce 2018 o 2,9 %, po růstu o 2,3 % v roce 2016.

Technický týdeník č. 10/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO (pokračování)

Při poslední evropské debatě na toto téma, pořádané 9. března 2017, vyslovili zástupci politických autorit a reprezentanti soukromého sektoru otevřeně to, co si mnozí z nich zatím jen v tichosti myslili: nemáme zájem na tom, aby za čínské peníze byly v Evropě vykupovány „perly" z oblasti technologií a vysoce inovativního know-how, které byly navíc vytvořeny za přispění veřejných fondů (např. Horizon 2020).

Technický týdeník č. 09/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO

Evropa bude i nadále otevřena všem opatřením vedoucím k rozvoji obchodních vztahů a zahraničních investic. Navzdory politickým výkyvům si Evropská unie udržuje pozici zastánce otevřené a férové obchodní politiky. Jedná se o dlouhodobě budované, uvědomělé a vyvážené směřování, které je plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a vyznívá jako pozitivní odpověď na otevřené i skryté formy dumpingu a využívání dalších ochranářských obchodních nástrojů.

Představitelé evropských průmyslových kruhů s touto politikou jednoznačně souhlasí, ale současně požadují od svých čínských partnerů reciprocitu a jistotu obdobně férového postupu. Existuje jednomyslná dohoda, že Evropa bude pokračovat v podpoře všech přijatých ujednání WTO a bude uskutečňovat politiku volného obchodu se svými protějšky. V otázkách rovného přístupu na trhy a zajištění stejných podmínek pro podnikatele a investory musí rovněž platit naprostá reciprocita. Často se však z Evropy ozývají hlasy, že v tomto směru není z čínské strany patrná potřebná ochota.

Dr. Brinken, předseda Ekonomického výboru CECIMO a člen Rady ředitelů Starrag Group, rovněž tento názor sdílí.

Technický týdeník č. 08/2017

Stanovisko CECIMO k Nové evropské průmyslové strategii

Pan Luigi Galdabini, prezident CECIMO a výkonný ředitel Galdabini SPA, byl jedním z renomovaných panelistů prvního Evropského průmyslového dne. Podpořil nároky malých a středních podniků a informoval o výzvách, kterým průmysl čelí v souvislosti s přístupem k novým technologiím. Jeho vystoupení bylo v souladu se „Společnou výzvou k ambiciózní evropské průmyslové strategii“, kterou podepsalo 125 evropských průmyslových asociací a jež vyzývá evropské instituce, aby definovaly a implementovaly ambiciózní Evropskou průmyslovou strategii.

CECIMO vyjadřuje požadavky malých a středních podniků podnikajících
v průmyslu na prvním Evropském průmyslovém dni
CECIMO vítá první Evropský průmyslový den zorganizovaný Evropskou komisí za účasti předních tvůrců politiky, včetně viceprezidenta Komise Jurki Katainena, komisařky Elżbiety Bieńkovské a Carlose Moedase. Tato událost přivedla ke společnému jednacímu stolu stovky podnikatelů napříč celou Evropou, aby mohli prodiskutovat nanejvýš důležité otázky evropského průmyslu.

Technický týdeník č. 08/2017

Budování evropské ekonomiky dat

Asociace CECIMO uvítala iniciativu Evropské komise nazvanou „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předjímá dialog se subjekty usilujícími o průzkum možností, jak by měla Evropa přistoupit ke strojově generovaným datům. Ale průmysl zdůrazňuje, že nelegislativní přístup, jako třeba stimulace sdílení dat mezi reprezentanty oborů, by měl mít prioritu před legislativní iniciativou. CECIMO připomíná, že ukvapené schvalování zákonů může vytvořit závažné bariéry proti novým byznys modelům, protože výrobní byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují, aby odpovídaly rychle se měnící poptávce spotřebitelů.

Technický týdeník č. 07/2016

Italská strojírenská asociace UCIMU hlásí pozitivní výsledky výrobců výrobních strojů, robotů a automatizační techniky za rok 2016.

Massimo Carboniero, prezident UCIMU, říká: „Vládní instituce v Itálii odvedly tentokrát kus dobré práce. Byl zpracován plán kampaně Průmysl 4.0, který představuje konkrétní program průmyslové politiky, schopný zajistit zvýšení konkurenceschopnosti italského zpracovatelského průmyslu“.

Italský průmysl výrobních strojů, robotů a automatizace ukončil rok 2016 s kladnými ekonomickými ukazateli a je připraven další růst nastartovat i v roce 2017. Takto ve stručnosti představil vyhlídky pro rok 2017 prezident Massimo Carboniero na tiskové konferenci asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

Technický týdeník č. 07/2017

Evropský Industry Day v Bruselu (pokračování)

V sekci zabývající se problematikou přístupu malých a středních podniků k moderním technologiích vystoupil rovněž prezident Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO pan Luigi Galdabini. Ve svém projevu shrnul zkušenosti patnácti národních členských asociací, které představují obrovský potenciál cca 1500 průmyslových podniků, z nichž většina patří právě do kategorie malých a středních. Průmyslové podniky, jejichž zájmy CECIMO na evropské úrovni zastupuje, zaměstnávají přes 150 000 pracovníků, dosahují ročního obratu přes 22 miliard EUR, pokrývají 99 % evropské produkce obráběcích strojů a 30 % produkce světové. Více než tři čtvrtiny výrobků těchto podniků jsou přitom exportovány za hranice Evropské unie. Otázka jejich stávající i budoucí konkurenceschopnosti, zvláště ve srovnání s produkcí asijských výrobců, je dnes tudíž více než aktuální.

Technický týdeník č. 06/2017

Evropský Industry Day v Bruselu

V posledním únorovém dni se ve výstavných prostorách budovy Karla Velikého v Bruselu konala mezinárodní konference pod názvem Industry 4 People – European Industry Day. Význam tohoto setkání podtrhl ve svém videopozdravu sám prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker. Úvodní projev přednesla evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska. Hlavní náplní konference byla mezinárodní výměna názorů na různé možnosti, jak zajistit Evropě vedoucí úlohu v rámci nové průmyslové revoluce a tím i budoucí konkurenceschopnost evropské průmyslové výroby.

Technický týdeník č. 06/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017 (pokračování)

Pan Carboniero ale také potvrdil, že stále větší množství strojů se exportuje z Indie do Itálie. Svaz UCIMU je na indickém trhu přímo přítomen v rámci projektu „PLATFORM INDIA“, který má za cíl poskytovat poradenskou činnost italským firmám, které se rozhodly založit výrobní pobočku v Indii, a UCIMU rovněž podporuje “Italian Technology Center“ v Pune. Pan Carboniero také řekl, že na indickém trhu je aktivních více než 10 významných italských investičních společností. Na letošním veletrhu IMTEX se představilo 22 italských vystavovatelů obráběcích strojů.

Technický týdeník č. 05/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017

Indický strojírenský veletrh IMTEX 2017 se konal ve dnech 26. ledna až 2. února 2017 v Bangalore. Proběhl v komplexu Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), jenž letos zahrnoval šest velkých veletržních hal a další budovy, které slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře a stravování. V letošním roce byl veletrh zaměřen pouze na obráběcí stroje a zájem indické odborné veřejnosti včetně studentů o strojírenskou techniku byl obrovský. Výstaviště bylo zaplněno každý den od rána až do večerní zavírací hodiny. Nikdy a nikde nekončící dav návštěvníků zaplavoval výstaviště a výstavní haly a jakýkoli cílený pohyb v tomto lidském mraveništi byl velmi obtížný.

Technický týdeník č. 04/2017

Výsledky hodnocení členských podniků Svazu strojírenské technologie

Na základě rozhodnutí představenstva Svazu strojírenské technologie, vycházejícího ze schválené strategie rozvoje svazu, byla vypracována metodika a v souladu s ní pak bylo uskutečněno statistické šetření mezi členskými subjekty svazu zaměřené na vyhodnocení členského podniku s největším meziročním růstem objemu výroby.

Statistická informace vycházela z veřejně dostupných účetních výkazů a reflektuje index růstu a absolutní přírůstek tržeb v roce 2015 oproti roku předchozímu.

Na první pozici žebříčku, co se týče indexu růstu objemu tržeb, se umístila firma

Technický týdeník č. 03/2017

Nový člen SST – firma PRATO, spol. s r.o.


Společnost PRATO, která se od 1. ledna 2017 stala členem Svazu strojírenské technologie, je významným dodavatelem modernizovaných strojů a zařízení pro výrobu zápustkových výkovků. Hlavním předmětem činnosti společnosti PRATO jsou kompletní generální opravy, repase a modernizace strojů pro kovárenský průmysl, kovacích mechanických lisů, ostřihovacích lisů, kalibrovacích lisů, kovacích válců, kovacích bucharů a dodávky kovacích linek včetně linek plně robotizovaných.

Společnost byla založena v roce 1991 a zahájila svou činnost obchodováním s použitými stroji. Od samého počátku se specializovala na oblast tvářecích strojů pro zápustkové kovárny. Nejprve vykupovala použité tvářecí stroje v České republice a dodávala je zákazníkům v Itálii, později rozšířila své nákupní aktivity na země bývalého Sovětského svazu a postupně získávala zákazníky nejen v celé západní Evropě, ale i na zámořských trzích.

Technický týdeník č. 02/2017

CECIMO vstupuje do roku 2017 s řadou aktuálních témat

Na podzim a v závěru roku 2016 proběhla dvě významná zasedání CECIMO. První z nich - zasedání generálních managerů evropských strojírenských asociací - se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2016 v Praze. 25. a 26. listopadu pak proběhlo Valné shromáždění CECIMO v Římě.

Pracovní program obou zasedání řídil generální ředitel CECIMO pan Filip Geerts a jednání spolumoderoval projektový manager CECIMO pan Emir Demircan.

Technický týdeník č. 02/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na jižní Moravě. (dokončení)

Společnost EXX, s.r.o., která byla založena v roce 1995, představil Ing. Miloslav Zpěvák. Společnost je součástí skupiny Eurolux Group a.s. a věnuje se projekci a realizaci interiérů a osvětlení ve všech tržních segmentech. Ve své prezentaci se ředitel střediska Morava soustředil na problematiku modernizace osvětlení v průmyslových a logistických areálech.

Firma Foyo Bussines, kterou na setkání obchodních ředitelů zastupoval její jednatel Bc. Pavel Zajíc, se zabývá prodejem malých a středních podniků. Společnost byla založena v roce 2010 jako zprostředkovatel prodeje podniků v České republice. Prostřednictvím neveřejného webového portálu foyo.cz nabízí vybraným investorům možnosti investic do českých a slovenských výrobních a obchodních podniků. V dalších letech rozšířila své služby i o akviziční a právní poradenství v tomto oboru. Know-how firmy spočívá především v osobním a individuálním přístupu ke každé akvizici, či obchodnímu případu. Pro investory nabízí vyhledávání obchodních příležitostí a firem ze zvoleného oboru. Prodávajícím pak nabízí možnost přípravy jejich podniku k prodeji. Podle přání klienta i na základě vlastní databáze osloví makléři firmy investory, popřípadě podnikatele z konkrétního regionu a odvětví. Prodávajícímu poté poskytne asistenci při všech krocích prodejního procesu, včetně přítomnosti u due diligence. Díky rozsáhlé partnerské síti jsou pracovníci firmy schopni zajistit poradenství v oblasti evropských dotací, benchmarkingu, zakládání fondů, faktoringu, přípravy na veřejnou dobrovolnou dražbu atd. V roce 2015 se společnost Foyo business s.r.o. stala součástí skupiny Arios. V následujících letech má firma ambice stát se veřejnou internetovou platformou pro investory i prodávající, a tudíž i předním poskytovatelem služeb v tomto segmentu.

Technický týdeník č. 01/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na jižní Moravě.

K tradičnímu setkání pozval obchodní ředitele o letošním podzimu ředitel společnosti s ručením omezeným EMP pan Ing. Vladimír Mogiš, který také jejich dvoudenní pobyt ve Slavkově u Brna a následně v Hustopečích zahájil úvodním slovem, po němž účastníky pozval k exkurzi do provozu pořadatelské firmy, jež je zavedeným výrobcem elektromotorů a čerpadel.

Společnost EMP s.r.o. byla založena v roce 1991. Od 1.7.1994 převzala v rámci privatizace výrobní závod MEZ Brno ve Slavkově u Brna, zahájila výrobu elektromotorů a elektročerpadel a navázala tak na dlouholetou tradici produkce tohoto sortimentu. V průběhu pětadvaceti let své existence firma několikrát rozšířila svůj výrobní program.

Technický týdeník č. 01/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie (Pokračování z čísla 24/2016)

Společnost KSK Precise Motion, a.s. je nositelkou tří Zlatých medailí z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V roce 1999 ji obdržela za rychloběžný kuličkový šroub, v roce 2007 za teleskopický kuličkový šroub a v roce 2012 za kuličkový šroub s klecí.

Kromě špičkové výroby si vedení podniku zakládá na firemním dobrém jménu i v oblasti tzv. společenské odpovědnosti. Zaměřuje se tudíž kromě ekonomické sféry i na enviromentální a sociální aspekty. Z dlouhodobých projektů tohoto typu je mimořádně zajímavý projekt technických školek, spolupráce s učňovskými, středními i vysokými školami, rekvalifikační kurzy pro zaměstnance, široká škála zaměstnaneckých benefitů a charitativní projekty.

Technický týdeník č. 24/2016

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie

Hostitelem podzimního setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků SST se stala firma KSK Precise Motion, a.s. se sídlem v Kuřimi.
Program, který pro účastníky setkání vedení hostitelské firmy připravilo zahájila prohlídka výrobních provozů. Společnost KSK Precise Motin je tradičním výrobcem kuličkových šroubů, které se vyrábějí ve třídách přesnosti IT1, IT3 a IT5 dle norem ISO a DIN.

Technický týdeník č. 24/2016

Ocenění vítězů studentské soutěže mladých programátorů CNC obráběcích strojů

Dne 9. listopadu 2016 se sešli zástupci Svazu strojírenské technologie a vedení středních technických škol a učilišť spolu se studenty, kteří zvítězili v jednotlivých kategoriích Soutěže mladých programátorů, na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se odehrálo slavnostní ocenění těch nejlepších z nejlepších. Deset vítězů v kategoriích podle řídicích systémů HEIDENHAIN a FANUC pro technologii frézování a SIEMENS pro technologii soustružení převzalo diplomy z rukou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. Blahopřát jim přišel i náměstek ministra Ing. Eduard Muřický.

Jednání zástupců Svazu strojírenské technologie s delegací Státní korporace ROSTECH

Technický týdeník č. 23/2016

Dne 20. října 2016 proběhlo na půdě SST z iniciativy ruské strany jednání se zástupci Státní korporace ROSTECH. Firmy sdružené v této korporaci mají velice široký záběr napříč nejrůznějšími průmyslovými odvětvími, jakými jsou například průmysl těžební, zpracování kovů, výroba obráběcích strojů, včetně průmyslu obranného.
Již letos v létě proběhla schůzka předsedy Rusko-české smíšené obchodní komory pana Vladimíra Jermakova se zástupcem korporace ROSTECH v České republice, panem Alexandrem Gurvičem. Na schůzce byly projednávány otázky vzájemné spolupráce v návaznosti na Dohodu o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a Státní korporací ROSTECH, hovořilo se o perspektivách rozvoje společných projektů ruských a českých společností v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu.

IMTS Chicago 2016
International Manufacturing Technology Show, Chicago, USA

Technický týdeník č. 23/2016

Výstavu IMTS organizoval ve dnech 12. – 17. září 2016 americký svaz AMT na výstavišti McCORMIC PLACE v Chicagu (stát Illinois). Velmi rozlehlé výstaviště mělo čtyři výstavní haly orientované podle světových stran a rozdělené podle technologie vystavovaných komodit. Na výstavě byly zastoupeny všechny významné oborové firmy z celého světa. Nejvíce výrobců bylo z USA, EU, Japonska a Koreje.

Stánek SST se nalézal v západní hale společně se stánky zástupců světových svazů výrobců MT z 21 zemí.

Podle oficiálních údajů organizátora byla výstava realizována na celkové ploše 41.100 m2. Zúčastnilo se jí 115.612 návštěvníků a vystavovalo 2.408 společností.

Publikační činnost Svazu mimo časopis SST

Technický týdeník – mimo smluvní kvótu:
č. 2/2016
-Cesty ke zvýšení efektivnosti obráběcích strojů – Ze života výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, Ing. Petr Borovan, str. 8
- Odborné technické školství – PhDr.Blanka Markovičová, Radek Bartoníček, Ing. Josef Chytka, Mgr. Lea Šikýřová, Ing. Josef Crha, str. 24
č.4/2016

Technický týdeník č. 22/2016

Setkání vedení Svazu strojírenské technologie s novináři na MSV Brno 2016

V rámci doprovodného programu 58. mezinárodního strojírenského veletrhu a 10. ročníku veletrhu IMT v Brně se ve středu, dne 5. října 2016, konalo pravidelné setkání vedení SST s novináři odborných technických periodik.
Setkání proběhlo v jednací místnosti na stánku SST v pavilonu „P“, který tentokrát sotva pojmul zúčastněné novináře a hosty. Zájem novinářské obce o informace z oboru obráběcích a tvářecích strojů byl v letošním roce skutečně více než potěšitelný.

Technický týdeník č. 22/2016

Digitalizace jako nedílná součást Industry 4.0. (dokončení)

Pan George Blaha, generální ředitel Schneeberger Mineralgusstechnik s.r.o. a předseda dozorčí rady Svazu strojírenské technologie k tématu nutné reformy konceptu kontinuálního vzdělávání dodává:

„Vzdělávací politika v Evropě by měla přihlížet ke skutečnosti, že pro průmysl je nejvhodnější výuka v reálném pracovním prostředí. Náš průmysl postupně prochází digitální transformací a, pokud připravované pracovní síly by již byly obeznámeny s existujícími byznys-modely, byly by též připraveny podporovat budoucí nové modely, které sebou přinese digitalizace. Toho může být dosaženo, pokud evropští poskytovatelé vzdělání budou těsněji spojeni s průmyslem prostřednictvím všeobecných učebních programů a tréninkových projektů, a to včetně postgraduálního vzdělávacího stupně.“

Technický týdeník č. 21/2016

Digitalizace jako nedílná součást Industry 4.0. (pokračování)

Implementace principu důsledné ochrany dat, jejich anonymizace a pseudonymizace na úrovni EU, je základem pro nastolení důvěry mezi výrobci a přimějí je k dalšímu investování do nových byznys modelů v pokročilých sektorech průmyslu.

Protože stále více strojů je propojováno na transnacionální úrovni a snahy o ochranu dat jednotlivých členských států vedou k rozdílným bezpečnostním procedurám, potřebuje průmysl komplexní a harmonizovanou strategii kyberprostoru na úrovni EU, která bude brát v úvahu budoucí byznys modely, místo aby byla založena na současných praktikách.

Technický týdeník č. 20/2016

Digitalizace jako nedílná součást Industry 4.0.

Moderní byznys-modely kladou na výrobce zvýšené nároky
Tvorba nových digitálních byznys-modelů vyžaduje od výrobců strojů vytvoření kyber-fyzikálního prostředí spojujícího stroje a systémy cestou propojení výrobních technologií s ICT. Z toho důvodu potřebuje průmysl, vedle dosavadních odborných kvalifikací v oblasti výrobních technologií, zvyšovat svou in-house digitální kapacitu zapojením poskytovatelů software, analytiků big data, systémových designerů a cloudových počítačových specialistů. Současně se budou výrobní technologové muset učit interpretovat data sbíraná ze strojů v reálném čase s cílem činit správná rozhodnutí a plnit úkoly efektivně, a to i ve složitých situacích. Například v oblasti předběžné údržby by technici měli být schopni na dálku monitorovat data ze strojů, detekovat problémy ještě než nastanou a objednávat náhradní díly v předstihu, a tím bránit prostojům strojů a výpadkům při poskytování služby pro zákazníka. Průmysl též bude potřebovat získat nově profilované manažery prodeje, jejichž zájem a zkušenosti nebudou omezeny jen na samotný prodej strojů. Na základě analýzy dat se ukazuje, že výsledky prodejů nových výrobních strojů se zvyšují, když se zájemcům ukáže, jakou produkt a doplňkové služby vytvářejí komplexní hodnotu. Na úrovni managementu budou firmy potřebovat vizi e-leadership. Tento pojem zahrnuje rekognoskaci, pochopení, ale i vytváření nových digitálních byznys-příležitostí a komercializaci „digitálních idejí“.

Technický týdeník č. 19/2016

Co přináší digitalizace evropskému průmyslu výrobních strojů?

Vyspělý zpracovatelský průmysl je v neustálém vývoji. Velké ICT společnosti po celém světě se svými technickými kapacitami a vyjednávací silou v rostoucí míře vyvíjejí nová řešení pro tradiční výrobu a přeshraniční pohyb investičního zboží. Konkurenceschopnost ve výrobním sektoru postupuje od „výroby zboží s určitou funkcí“ ke generování systémů, jež zvyšují výkonnost a tvorbu hodnot. Kromě hardware vychází přidaná hodnota též ze software a služeb. V éře digitalizace pracují světoví hráči na konektivitě strojů a tvorbě systémů a definují nová pravidla konkurenceschopnosti. Na druhé straně, výrobci, kteří nedokáží sledovat trend digitalizace, mohou velice záhy čelit vážným problémům a stát se pouze dodavateli komodit pod kontrolou tvůrců systémů.

Technický týdeník č. 18/2016

Hlas českých strojařů v Bruselu bude slyšet výrazněji  (pokračování z čísla 17)

V předchozím čísle jsme uveřejnili první část úvahy předsedy dozorčí rady Svazu strojírenské technologie, generálního ředitele firmy Schneeberger Mineralgusstechnik s.r.o. se sídlem v Chebu a výkonného viceprezidenta SCHNEEBERGER Group pana Dipl. Ing. George Blahy, který v současné době stojí v čele Komise představenstva CECIMO pro komunikaci a obhajobu zájmů oboru obráběcích a tvářecích strojů v Bruselu. Dnes se budeme zabývat dalšími klíčovými otázkami, které tato odborná komise CECIMO v Bruselu řeší.

Významnou oborovou vědecko-výzkumnou institucí v Německu, která pravidelně spolupracuje s výrobní sférou a také s výrobci obráběcích strojů sdruženými v profesní asociaci VDW, je Fraunhoferův institut. Tým vědců z tohoto institutu připravuje spolu s odborníky CECIMO studii zabývající se pokročilými výrobními technologiemi.

Techniký týdeník č. 17/2016

Hlas českých strojařů v Bruselu bude slyšet výrazněji.

Předseda dozorčí rady Svazu strojírenské technologie, generální ředitel firmy Schneeberger Mineralgusstechnik s.r.o. se sídlem v Chebu a výkonný viceprezident SCHNEEBERGER Group pan Dipl. Ing. George Blaha usedl v závěru loňského roku do čela Komise představenstva CECIMO pro komunikaci a obhajobu zájmů oboru obráběcích a tvářecích strojů v Bruselu.

Zvolení pana Ing. George Blahy do čela Komise pro komunikaci a obhajobu zájmů je nejen jeho osobním úspěchem, ale znamená významné zviditelnění českého strojírenství na celoevropské úrovni z pohledu partnerských národních strojírenských asociací a posílení pozice Svazu strojírenské technologie v rámci CECIMO.

CECIMO je jak známo evropskou organizací sdružující 15 národních strojírenských svazů, jedním z nichž je i český Svaz strojírenské technologie. CECIMO se tak stává reprezentantem více než 1500 výrobních firem, které působí v oboru obráběcích a tvářecích strojů a zaměstnávají téměř 150.000 pracovníků. V současné době vykazují roční obrat 24,3 miliardy € (2015), a představují tudíž velmi významné seskupení v rámci evropského průmyslového komplexu. Výroba obráběcích a tvářecích strojů představuje navíc po stránce technologické jedno z nejnáročnějších strojírenských odvětví.

Technický týdeník č. 16/2016

Makroekonomický pohled na hospodářský vývoj v Evropě

Podle ekonomické predikce Evropské komise by měl ekonomický růst zůstat nízký, neboť výkonnost klíčových obchodních partnerů slábne a některé činitele dosud podporující růst přestaly na hospodářský vývoj působit. V důsledku toho by měl být růst hrubého domácího produktu eurozóny po celé období 2015 – 2017 nízký. V roce 2016 se předpokládá růst HDP o 1,6 % a v roce 2017 1,8 %. V EU se čeká letos zpomalení z loňských 2,0 % na 1,8 % a v roce 2017 by měl růst činit 1,9 %.

Technický týdeník č. 15/2016

Úloha Evropské unie při otevírání nových odbytišť výrobních strojů

USA a EU vyjednávají o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) už od června 2013. Průmyslu výrobních strojů na obou stranách Atlantiku se tím naskýtá unikátní příležitost pro internacionalizaci, z čehož mohou profitovat hlavně dominující malé a střední podniky (SME). S cílem podpořit úsilí vyjednávačů publikovaly Asociace výrobních technologií (AMT) a CECIMO společné prohlášení k TTIP, kdy popsaly význam tohoto partnerství pro producenty výrobních strojů.

Technický týdeník č. 15/2016

Evropské exporty výrobních strojů mají být v roce 2016 vyšší.

Navzdory globálnímu ekonomickému zpomalení růstu a zvýšení volatility, ukončil evropský průmysl výrobních strojů bilanci roku 2015 pozitivně. Produkce výrobních strojů se zvýšila o 5 % na 24,3 mld. euro. Ekonomická aktivita v Evropě se vyznačuje stabilitou, růst je v převážné většině zemí hnán vysokými výdaji spotřebitelů. Velmi vstřícná monetární politika a také obnovená podnikatelská důvěra připravily v Evropě půdu pro růst investic. Kombinace těchto faktorů s ochlazením bezprostředních výhledů nově se rozvíjejících trhů vede CECIMO k odhadu, že letos bude produkce výrobních strojů stabilizovaná a udrží si úroveň předchozího roku.

Technický týdeník č. 14/2016

Významné výročí VDW

Dne 16. června 2016 oslavoval ve Frankfurtu nad Mohanem své stopětadvacáté narozeniny Německý svaz výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken) – jeden z nejvýznamnějších členských svazů CECIMO. Slavnostního programu se na pozvání vedení VDW zúčastnil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík.

Technický týdeník č. 14/2016

Setkání obchodních ředitelů členských společností Svazu strojírenské technologie

Letošní jarní - nebo spíše vlastně už letní - porada obchodních ředitelů členských firem SST proběhla společně se zasedáním Řídicího výboru Technologické platformy strojírenská výrobní technika ve dnech 30. června až 1. července 2016 v Holoubkově. Hostitelem byla tentokrát společnost WEILER Holoubkov s.r.o.

Účastníky setkání srdečně přivítal ředitel společnosti WEILER Ing. Ladislav Brynda, místopředseda představenstva Svazu strojírenské technologie, a pozval přítomné obchodní ředitele k exkurzi do provozu firmy.

Technický týdeník č. 13/2016

Nové číslo magazínu CECIMO

V minulých dnech bylo uveřejněno nové číslo magazínu Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO. Jedná se o speciál věnovaný aktuálním tématům digitalizace.

Sekce News je věnována informacím o nejnovějších výzvách na poli odborných dovedností. V závěru loňského roku spustilo CECIMO novou iniciativu nazvanou METALS – MachinE Tool ALliance for Skills, jejímž cílem je vytvořit jakýsi celoevropský přehled o aktuálních potřebách oboru v oblasti profesní přípravy v souvislosti se zaváděním nových technologií.

Generální komisař Carl Martin Welcker představil nový ročník veletrhu EMO Hannover 2017. Bude se konat ve dnech 18. – 23. září 2017 pod heslem Propojené systémy pro inteligentní výrobu aneb Funkční sítě tvorby hodnotových řetězců a servisních schopností.

S obsahem některých zajímavých příspěvků seznámíme čtenáře v dalších číslech Technického týdeníku.

Technický týdeník č. 13/2016

Budoucnost technického vzdělávání je také v rukou podnikatelů aneb Best practice ze společnosti TOS VARNSDORF a.s.

V září 2016 přivítají své první studenty učebny Střední průmyslové školy společnosti TOS VARNSDORF, a.s. O strastiplné cestě, která vedla k dosažení tohoto cíle, zasvěceně hovoří předseda představenstva společnosti Ing. Jan Rýdl starší, který se realizaci tohoto záměru intenzivně věnoval a nenechal se odradit nejrůznějšími překážkami.

Společnost TOS VARNSDORF a.s., založená v roce 1903 jako Strojírny Arno Plauer, patří dlouhodobě k nejvýznamnějším strojírenským firmám v České republice a jako přední světový strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center, je už po řadu let vlajkovou lodí Svazu strojírenské technologie. Společnost s 500 zaměstnanci disponuje vlastním konstrukčním týmem pro vývoj strojů a silnou výrobní základnou zajišťující vlastní výrobu. Obrat společnosti v roce 2015 činil 1,7 miliardy Kč.

Technický týdeník č. 12/2016

Evropská konference o aditivní výrobě a 3D tisku 2016

K zajištění budoucí vedoucí úlohy Evropy v aditivní výrobě je nezbytná společná evropská strategie.

Vedoucí pracovníci firem, institucí EU, think-tanků a další zástupci sektoru výrobních strojů se 26. května 2016 zúčastnili Evropské konference o aditivní výrobě a 3D tisku 2016, která se konala na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Diskutovali o tvorbě evropské strategie aditivní výroby („AM“), která by měla podporovat plynulý, dlouhodobý a konzistentní rozvoj této technologie v Evropě.

Jako hosté se konference zúčastnili členové Evropského parlamentu - zástupci čtyř politických seskupení: Dario Tamburrano (pravicová politická frakce Evropa svobody a přímé demokracie – Europe of Freedom and Direct Democracy EFDD), David Borrelli (EFDD), Reinhard Bütikofer (Zelení/Evropská aliance svobodných The European Free Alliance EFA), Eva Kaili (politická skupina S&D) a Andrej Novakov (Evropská lidová strana EPP). Všichni potvrdili, že AM představuje důležitou příležitost pro zajištění růstu výroby v Evropě a že by jí měla být dána politická podpora jak na evropské, tak na národní úrovni.

Technický týdeník č. 12/2016

Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně bude největší za posledních pět let

Tímto optimistickým prohlášením zahájil generální ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno Ing. Jiří Kuliš druhou koordinační schůzku k programu a organizaci 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu a jubilejního 10. Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů, které spolu s dalšími čtyřmi specializovanými veletrhy (WELDING – svařovací technika, FOND-EX – slévárenská technika, PROFINTECH – technologie povrchové úpravy a PLASTEX – plasty, pryže a kompozity) proběhnou na brněnském výstavišti ve dnech 3. – 7. října 2016.

Technický týdeník č. 11/2016

Tchajwanská obchodní mise v České republice 2016

Tchajwanská Rada pro rozvoj zahraničního obchodu (External Trade Development Council, TAITRA) je přední tchajwanskou neziskovou organizací propagující obchod. Pod její gescí proběhla koncem dubna v Praze návštěva obchodní delegace 22 významných tchajwanských podniků a také obchodní setkání ve formátu B2B v konferenční místnosti pražského hotelu Diplomat.

Technický týdeník č. 11/2016

Členství v Exportním klubu agentury CzechTrade – nová příležitost pro exportéry z řad strojírenských firem

V současné době je v agentuře CzechTrade pod heslem Více kontaktů a exportních informací na váš stůl připravován nový projekt Exportního klubu CzechTrade. Významnou revizi a aktualizací projde rovněž existující Adresář Exportérů.

Exportní klub CzechTrade si klade za cíl zviditelnit své členy v zahraničí a poskytnout jim nadstandardní informační servis. Vytváří rovněž jedinečný prostor pro výměnu zkušeností a kontaktů svých členů.
Členství v Exportním klubu CzechTrade nabízí čtyři hlavní výhody neboli 4 PLUS:

Technický týdeník č. 11/2016

Výjezdní zasedání vědecké rady Fakulty strojní Českého vysokého učení technického Praha na půdě společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

Dne 21. dubna 2016 proběhlo na Fakultě strojní ČVUT v Praze interní školení pro obchodní zástupce a vybrané pracovníky společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Přednášky se týkaly speciálních technologií, možností jejich využití, jejich tržního potenciálu a dále také staveb a konstrukce prototypového stroje, který společnost KOVOSVIT MAS vyvíjí ve spolupráci s Research Center of Manufacturing Technology (RCMT) při ČVUT Praha. Došlo i na praktické ukázky činnosti vývojového pracoviště.

Technický týdeník č. 11/2016

Postřeh z účasti na veletrhu CCMT Shanghai 2016

KOVOSVIT MAS, a.s. byl jedinou českou strojírenskou společností, která na CCMT Shanghai 2016 v Číně vystavila svůj vlastní stroj. Konkrétně se jednalo o obráběcí stroj MCU 700, o který se strhl obrovský zájem a přímo na veletrhu si také našel svého koncového zákazníka.

Technický týdeník č. 10/2016

Veletrh CCMT Šanghaj 2016

Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA pořádal ve dnech 11. - 15. dubna 2016 v areálu výstaviště Shanghai New International Expo Centre - Pudong devátý ročník výstavy CCMT 2016 (The 9th China CNC Machine Tool Fair, Shanghai 2016).

Oproti poslední výstavě CCMT 2014, která proběhla na tomto výstavišti v únoru 2014, byly tentokrát využity navíc tři další haly, takže celkový počet výstavních hal dosáhl počtu deseti. Mezinárodní výstaviště v Pudongu disponuje celkem sedmnácti velkými halami a v době výstavy CCMT se v sedmi halách areálu souběžně konala výstava sklářských strojů. Z dosavadních devíti ročníků výstavy CCMT se šest výstav konalo v Šanghaji, jedna v Pekingu a dvě v Nanjingu. Česká expozice byla realizována v Nanjingu v roce 2012.

Technický týdeník č. 09/2016

Manažerem roku 2015 byl vyhlášen Ing. Miroslav Dvořák ze společnosti MOTOR JIKOV Group

Dne 21. dubna 2016 proběhlo v pražském Paláci Žofín vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku 2015. Jedním z absolutních vítězů se stal i předseda představenstva a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ing. Miroslav Dvořák. Ocenění nejlepším manažerům před čtyřmi stovkami podnikatelů a významných hostů předal prezident republiky Miloš Zeman za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a zástupců vyhlašovatelů soutěže – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslava Hanáka, prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Jana Wiesnera a prezidenta České manažerské asociace (ČMA) Pavla Kafky.

Technický týdeník č. 09/2016

Stanovisko Svazu strojírenské technologie k možným dopadům udělení Statutu tržní ekonomiky Číně na obor výrobních strojů v České republice

Výrobní podniky působící v oboru obráběcích a tvářecích strojů jsou výrazně exportně orientovány. Vývoz z České republiky do Číny dosáhl v roce 2015 celkové hodnoty 70 764 tis. Eur, což je cca 10 % z celkového oborového exportu. Zároveň dovoz obráběcích a tvářecích strojů z Číny do České republiky od roku 2010 výrazně narostl a v roce 2015 dosáhl hodnoty 22 234 tis. Eur.

Technický týdeník č. 09/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce (pokračování)

V oblasti Středomoří jsou určeny pro podporu malých a středních podniků tyto investiční aktivity: poskytování rizikového kapitálu (Evropská investiční banka), záruční fond, mechanismus pro finanční inkluzi drobných, malých a středních podniků, investiční fond SANAD pro podporu drobných podnikatelů. Pro země Východního partnerství jsou určeny: finanční mechanismus pro podporu malých a středních podniků (EIB, EBRD, KfW), fond pro „zelené“ investice (EIB), Evropský fond pro Jihovýchodní Evropu (EFSE, KfW), finanční nástroje pro malé a střední podniky v rámci implementace DCFTA (EBRD a EIB). V rámci Východního partnerství pak existuje zastřešující iniciativa „The SME Flagship“, jejímž cílem je vytvoření vhodného podnikatelského prostředí zejména prostřednictvím poskytování poradenských služeb, zajištění přístupu k financování a podpory obchodních organizací.

Technický týdeník č. 08/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce

V březnu proběhl v Bruselu sektorový seminář na téma Fondy vnější spolupráce – podpora privátního sektoru. Sektorové semináře se konají dvakrát do roka, a to zpravidla na jaře a na podzim. Tento seminář organizovala stálá zastoupení Nizozemska a Velké Británie. Semináře se zúčastnilo více než sto převážně konzultačních firem. Během dopolední části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé typy fondů, finančních nástrojů, způsoby implementace projektů včetně příkladů z praxe a další iniciativy na podporu privátního sektoru ve třetích zemích. Zúčastnění měli dále možnost seznámit se s novými pravidly pro zájemce o fondy vnější spolupráce a zapojit se do panelové diskuse s úspěšnými uchazeči o veřejné zakázky financované právě z těchto fondů. Odpolední část byla již tradičně věnována vzájemné výměně kontaktů mezi zástupci jednotlivých firem.

Technícký týdeník č. 08/2016

Závěry Strojírenského fóra Praha 2016


Zajímavé trhy, export a zahraniční zkušenosti

  • Stát musí podnikat kroky k udržení tradičních trhů, neměnit stále priority a podporovat zahraniční obchod efektivními nástroji.
  • Stát by měl směrovat své proexportní aktivity zejména do zemí mimo EU a zde posílit a stabilizovat síť ekonomických diplomatů a kanceláří   CzechTrade.
  • Ekonomická diplomacie by měla podporovat snahy firem o optimalizaci diverzifikovaného tržního portfolia a přispět tak k lepšímu uplatnění produkce českých strojírenských firem na globalizovaném trhu.
  • Česká vláda má usilovat o vytvoření politických podmínek pro další rozvoj obchodních vztahů s Ruskou federací i přes pokračující ekonomické sankce ze strany EU.
  • Strojírenské firmy požadují urgentní řešení témat financování vývozu a pojištění vývozních rizik, a to i pro země řazené do rizikovějších kategorií.
  • Stát by měl zohlednit zájmy českých strojírenských firem při vyjednávání podmínek uzavíraných dohod o volném obchodu (TTIP, EU-Japonsko).
  • V souladu s potřebami českých strojírenských firem musí stát intenzivně prosazovat řízenou ekonomickou migraci za účelem získávání zaměstnanců potřebných (nedostatkových) profesí.

Technický týdeník č. 07/2016

Evropa se brání přiznat Číně statut tržní ekonomiky

Evropský průmyslový manifest za oboustranně výhodný obchod
My, zaměstnanci a zaměstnavatelé působící v rámci evropského průmyslového sektoru – reprezentující více jak 500 mld. Eur ročního obratu a miliony pracovních míst – vzhledem k významu evropského průmyslu jako základního hnacího momentu inovací, ochrany životního prostředí, růstu a pracovních příležitostí v Evropě, podporujeme principy soutěže na volném a svobodném trhu.

Technický týdeník č. 06/2016

Vychází 3. vydání katalogu „MADE IN CZ INDUSTRY“

Hlavním problémem českého strojírenského exportu je v současné době konkurenceschopnost produkce. Ta je založena na zvyšování podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, rychlé implementaci výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do výroby, schopnosti pružně reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídce dokonalého servisu. V neposlední řadě je zde naléhavá otázka nedostatku kvalifikované pracovní síly, která souvisí s často diskutovanou reformou středního a učňovského technického školství.

Technický týdeník č. 06/2016

První ročník Veletrhu VĚDA VÝZKUM INOVACE v Brně

Ve dnech 9. až 11. března 2016 se na brněnském výstavišti, v pavilonu B, uskutečnil první ročník technické výstavy s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace. Záštitu veletrhu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Úřad průmyslového vlastnictví. Svaz strojírenské technologie se stal partnerem veletrhu.

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvořit novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti.

Technický týdeník č. 05/2016

Zamyšlení před startem třetího ročníku Strojírenského fóra

Strojírenské fórum dospěje v roce 2016 už do svého třetího ročníku a stejně jako v předchozích ročnících chce přinést aktuální témata k diskusi. Konference bude jako v loňském roce dvoudenní a uskuteční se ve dnech 22. – 23. března 2016. Účastníky a přednášející přivítá opět Obecní dům v Praze.
Motto letošního ročníku Strojírenského fóra, které vlastně zastřešuje všechna diskutovaná témata, je následující: Klíčovým faktorem úspěchu je osobní iniciativa. Samotná vystoupení se pak zaměří především na tři – jak předpokládáme – zajímavé a přitom ožehavé tematické okruhy. Prvním bude Export, zajímavé trhy a zahraniční zkušenosti, druhým Nástroje výzkumu a vývoje a jejich uplatnění v rámci inovačního procesu a nakonec tradičně ožehavé téma Restrukturalizované technické školství – jeden z nosných pilířů úspěchu firem. Tomu bude, vzhledem k jeho naléhavosti, věnován celý druhý den konference.

Technický týdeník č. 04/2016

Více než dvě třetiny strojírenských firem budou i nadále hledat nová odbytiště v zahraničí

Téměř tři čtvrtiny strojírenských firem předpokládají v následujících dvou letech navýšit objem exportu (77 procent v roce 2016, respektive 73 procent v roce 2017). Sedm z deseti strojírenských společností (71 procent) má proto v plánu za tímto účelem rozšiřovat v následujících letech svá exportní teritoria.
Takové jsou alespoň výsledky průzkumu analytické společnosti CEEC Research. Zkušenosti managementu členských firem Svazu strojírenské technologie a ředitelů řady dalších velkých strojírenských společností potvrzují, že pro české strojírenství je otázka exportu naprosto klíčová. Stala se ostatně také jedním z hlavních témat letošního ročníku připravovaného Strojírenského fóra, které se uskuteční ve dnech 22. – 23. března 2016 v Obecním domě v Praze.

Technický týdeník č. 04/2016

Ing. Miroslav Šabart rozšířil řady členů představenstva SPČR

Členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky na svém prvním letošním zasedání s vysokou převahou hlasů kooptovali nového člena – Ing. Miroslava Šabarta, prezidenta Svazu strojírenské technologie a generálního ředitele akciové společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou.
Pan Miroslav Šabart patří už po celou

Technický týdeník č. 03/2016

Luigi Galdabini se stal prezidentem Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO

Delegáti CECIMO zvolili na svém valném shromáždění prezidentem CECIMO na dobu příštích dvou let pana Luigiho Galdabiniho. Vystřídá v této funkci pana Jean-Camille Uringa, člena výkonné rady akciové společnosti FIVES CINETIC a prezidenta francouzské asociace výrobních technologií SYMOP. Pan Galdabini byl na základě této volby pověřen vedením evropské asociace CECIMO, která reprezentuje 39 % celosvětové produkce výrobních strojů.

Předchozí prezident CECIMO, pan Uring, vždy zdůrazňoval, že klíčové pro zlepšení produktivity, efektivnosti a využití zdrojů jsou investice do moderního výrobního zařízení a technologií. Zavádění pokročilých výrobních technologií je předpokladem urychlení posunu evropského průmyslu směrem k inteligentní, digitalizované a vnitřně propojené výrobě. Pan Uring prosazoval názor, že pro malé a střední podniky musí být vyčleněn větší objem záruk a garancí úvěrů s cílem pomoci jim v překonávání nedostatku kapitálu, který brzdí jejich investiční aktivity. Rovněž vyzýval k adekvátnímu financování infrastruktury potřebné pro oblast výzkumu a inovací výrobních technologií. Kladl důraz na investice do vzdělání a pracovní průpravy, jež jsou třeba k překonání narůstající mezery mezi potřebou a nabídkou dovedností a k tomu, aby se kvalifikace pracovních sil přizpůsobila technologickým změnám.

Technický týdeník č. 03/2016

Přesvědčivé výsledky evropského sektoru výrobních strojů za rok 2015

Ekonomická situace a výhled
Evropský průmysl výrobních strojů, který exportuje více jak 40 % své produkce mimo EU, je silně závislý na světové ekonomické perspektivě. Zhoršení globálních vyhlídek, zejména, co se týče rozvíjejících se trhů, má tudíž restriktivní účinek na očekávaný růst tohoto sektoru. Na druhé straně, příznivá podnikatelská nálada v Evropě napomáhá investování a uzavírání kontraktů. V důsledku toho zaznamenala produkce výrobních strojů v Evropě podle předběžných odhadů za rok 2015 růst o 2 % a dosáhla hodnoty 23,6 mld. Euro, přičemž silná domácí poptávka podporuje příznivá očekávání i pro rok 2016.

Po desetiprocentním růstu v roce 2014 byl tedy růst za rok 2015 nižší. Odbyt výrobních strojů v Evropě se zvýšil o 4 % na 14,2 mld. Euro. Tok objednávek nasvědčuje stálému růstu poptávky po výrobních strojích, třebaže se dynamika ve třetím čtvrtletí 2015 oproti druhému čtvrtletí snížila, kdy index domácích objednávek CECIMO dosáhl 6 % proti stejnému kvartálu 2014. Předpokládáme, že spotřeba evropských výrobních strojů v příštích čtyřech letech každoročně vzroste o 3,5 %. Domácí odbyt pohání i dovoz do zemí CECIMO. Slabé euro sice dovozy zdražuje, ale přesto import za celý rok 2015 vzrostl díky rostoucí poptávce evropského průmyslu. CECIMO odhaduje růst dovozu výrobních strojů za rok 2015 o 4 % na celkových 9,2 mld. Euro.

Technický týdeník 02/2016

Naléhavé výzvy, kterým v současné době čelí evropský průmysl výrobních strojů (pokračování z minulého čísla)

Energetická účinnost a environmentální regulace
Prudký růst cen energií budí v evropském průmyslu MT rostoucí obavy. Dlouho byl evropský průmysl schopen udržovat si nákladovou konkurenceschopnost díky zlepšování energetické účinnosti a opouštění energeticky vysoce intenzivních oborů. To se ale může změnit. V evropském průmyslu již v blízké budoucnosti nezbývá příliš mnoho prostoru pro další zlepšování energetické efektivnosti a země v ostatních částech světa v tom pravděpodobně Evropu dohánějí, přičemž využívají nových levných řešení k redukci energetické náročnosti, jako je například využití břidličného plynu v USA. Proto je pro Evropu klíčové omezování dalšího růstu cen energií, prosazování energetické úspornosti a dodržování zásad efektivnosti nákladů.

Technický týdeník 01/2016

Naléhavé výzvy, kterým v současné době čelí evropský průmysl výrobních strojů

Evropský výbor pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO identifikoval některé klíčové problémy, jejichž řešení hledají podnikatelé působící v oboru výrobních strojů.

Měnová fluktuace

Podle průzkumu, uskutečněného mezi manažery z patnácti národních asociací CECIMO a vysoce postavenými manažery z pětatřiceti firem vyrábějících obráběcí stroje v zemích EU, Švýcarsku a Turecku, představují měnové výkyvy jeden z hlavních faktorů vyvolávajících nejistotu na trhu.

Po přijetí eura profitoval výrobní průmysl z větší stability, než když každá evropská země používala svou národní měnu, to ale nikterak neochránilo evropské producenty MT před účinky kolísání měnových kurzů. V daném oboru dominují SME, a ty nejsou často vybaveny k pokrytí rizik spojených s výkyvy směnných kurzů.

Technický týdeník č. 24/2015

KOVOVIT MAS, a.s. upevňuje pozici na ruském trhu, kupuje tamní konkurenci.

Současný lídr ve výrobě obráběcích strojů v ČR KOVOSVIT MAS, a.s. koupil prostřednictvím svého ruského partnera MTE KOVOSVIT MAS tamního předního výrobce obráběcích strojů, společnost Sasta.

Tímto krokem se stává česko – ruský podnik MTE KOVOSVIT MAS majoritním vlastníkem společnosti Sasta, která je jedním z významných výrobců obráběcích strojů v Ruské federaci. Podle majitele firmy Františka Komárka chce KOVOSVIT MAS, a.s. spolu s ruským partnerem rozšířit své portfolio podnikání o rozvoj a výrobu standardních obráběcích strojů z modelové řady soustruhů. „Ruský podnik Sasta dodává na trh obdobný výrobek a tato akvizice logicky nabízí spojení obou produktových řad těchto obráběcích strojů a následně pak jejich prodej prostřednictvím obchodní sítě naší dceřiné MTE KOVOSVIT MAS, která sídlí v ruském Azově. Zároveň chceme využít výrobní kapacity Sasta k produkci komponentů na stroje montované v MTE KOVOSVIT MAS,“ říká František Komárek.

Technický týdeník č. 24/2015

Italským producentům výrobních strojů sdruženým v asociaci UCIMU se ve 3. čtvrtletí mimořádně dařilo

Ve třetím čtvrtletí 2015 činil růst objednávek MT strojů, podle údajů studijního oddělení podnikatelské kultury UCIMU, 16,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2014.

Znamená to, že index objednávek roste již osm čtvrtletí po sobě, což je způsobeno pozitivním vývojem domácího i zahraničního trhu. Ve srovnání s červnem až zářím 2014 vzrostly domácí objednávky o 5 % a zahraniční dokonce o 18,5 %.

 Analýza dat pomocí metody plovoucích průměrů (bere v úvahu trend posledních čtyř čtvrtletí, což umožňuje redukovat vliv sezónnosti ovlivněné skladbou objednávek v různých obdobích roku) ukazuje hodnotu 130,1 (základ 2010 = 100).
Prezident UCIMU Luigi Galdabini říká: „Tato zpráva potvrdila, že italský průmysl je na správné cestě. Prokazuje, že je schopen využít příležitosti, která se nabízí vlivem oživení italské i zahraniční poptávky“ A dodává: „ Úspěch výstavy EMO MILANO 2015, konané v Miláně začátkem října, je potvrzením tohoto trendu. S více jak 155 tisíci návštěvníky ze 120 zemí a 120 tisíci čtverečními metry čisté výstavní plochy se EMO MILANO zapíše do dějin jako výstava, jež lámala všechny rekordy, mimo jiné i vzhledem k příznivé investiční atmosféře, kterou potvrzovali návštěvníci výstavy“.

Technický týdeník č. 24/2015

Čtvrtstoletí Svazu strojírenské technologie

V letošním roce uplynulo dvacet pět let od chvíle, kdy se představitelé dvacítky významných strojírenských podniků čítajících cca 50 000 zaměstnanců sešli, aby na půdorysu bývalého Generálního ředitelství továren strojírenské techniky založili svou profesní organizaci, své zájmové sdružení, tehdy ještě pod názvem Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. Za jeho hlavní poslání si tehdy vytýčili „podporu, vzájemnou pomoc a spolupráci při uplatňování svých společných zájmů“. Narozeniny našeho svazu jsou nyní jistě vhodnou příležitostí ke krátkému zamyšlení a ohlédnutí za touto kapitolou svazové historie.

Technický týdeník č. 23/2015

Společné prohlášení AMT a CECIMO

Americká a Evropská asociace výrobců obráběcích strojů vydaly společné prohlášení k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství TTIP.

AMT a CECIMO zastupují celkově více jak 2000 podniků na obou stranách Atlantiku. Tyto asociace podporují volný trh a zlepšení obchodních příležitostí. Proto AMT a CECIMO uvítaly přijetí závazku EU a USA vytvořit Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Vysoce inovativní sektor výrobních strojů zdůrazňuje potřebu dospět dál než jen k odstranění tarifů, aby se dosáhlo skutečné a měřitelné redukce obchodních bariér.

Divergence mezi regulacemi v EU a v USA vyvolávají rozdílné technické podmínky, specifikace, standardy, hodnocení souladu procedur a licencí. Nedostatečná regulatorní konvergence způsobuje, že firmy musí investovat čas a zdroje do duplicitních procedur, aby prokazovaly, že jejich výrobky vyhovují požadavkům na konformitu. Kompatibilnější standardy by vedly k podstatným úsporám a zvýšily by efektivnost výroby. AMT a CECIMO proto usilují o standardizaci testovacích postupů a autorizačních procesů.

Technický týdeník č. 23/2015

Porada obchodních ředitelů Svazu strojírenské technologie

Porady obchodních ředitelů se už tradičně stávají vítanou příležitostí k setkání manažerů členských firem SST s vedením Svazu strojírenské technologie. Ve dnech 22. a 23. října 2015 se sešli zástupci více než dvaceti podniků spolu s odborníky z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického a členy Řídicího výboru sdružení Technologická platforma Strojírenská výrobní technika pod pohostinnou střechou akciové společnosti TOS VARNSDORF. Program jednání byl zpestřen zajímavou exkurzí do výrobních hal společnosti a společenským večerem ve stylové restauraci v Doubici, který se stal vítanou platformou pro neformální výměnu názorů mezi účastníky porady.

Technický týdeník č. 23/2015


O budoucnosti vyspělé strojírenské výroby v Evropě (pokračování z minulého čísla)

Pan Valles (DG RTD) potvrdil, že tvůrci politiky EU jsou zavázáni podporovat evropský výrobní sektor v jeho inovacemi podmíněných transformacích. Například projekty v rámci asociace EFFRA (European Factories of the Future Research Association) napomáhají pochopení potřeb průmyslu prostřednictvím tzv. „továren budoucnosti“ a princip Public-Private Partnerství (PPP) láká k zapojení četné firmy a instituce, včetně CECIMO. Evropskou komisi rovněž potěšilo, že roste zapojení malých a středních podniků do projektů financovaných EU. Pro první kolo projektu Horizon 2020 na podporu výzkumu a inovací v evropském výrobním sektoru se počítá s grantem ve výši 700 milionů Euro. Pan Gentili (DG RTD) ještě dodává, že digitalizace je nástrojem napomáhajícím modernizaci evropského průmyslu a dosažení jeho dlouhodobější udržitelnosti.

Budoucnost vyspělé strojírenské výroby v Evropě

Technický týdeník č. 22/2015

V rámci tzv. DNE CECIMO na veletrhu EMO Milano 2015 se 7. října 2015 sešli u kulatého stolu zástupci generálních direktoriátů Evropské komise pro politiku Vnitřního trhu, průmyslu, podnikání a malých středních podniků (DG GROW), Obchodu (DG TRADE) a Výzkumu a inovací (DG RTD), pánové Luigi Vitiello, Neira, Valles a Gentili, se zástupci klíčových asociací sdružených v Evropské asociaci pro spolupráci v oboru výrobních strojů CECIMO, pány Rolandem Feichtlem a Franzem Kerblem z rakouské asociace FMMI, Georgem Blahou z českého Svazu strojírenské technologie, Tomasem Hedenborgem a Illkkou Niemeläm z finského FFTI, Jeanem Tournouxem a Jean-Camillem Uringem z francouzské asociace SYMOP, Carl Martinem Welckerem z VDW Německo, Luigim Galdabinim z italského UCIMU, Robertem Nefkensem z nizozemské asociace VIMG, Frankem Brinkenem ze švýcarského svazu SWISSMEM, Nailem Türkerem z tureckého MIB a Jamesem Selkou zastupujícím britskou asociaci MTA. Za CECIMO se debaty u kulatého stolu zúčastnil generální ředitel pan Filip Geerts a slečny Kamila Slupek, manažerka pro technickou regulaci, a Maret Veiner, vedoucí oddělní Market Intelligence. Připomeňme ještě, že jednotlivé generální direktoriáty Evropské komise, kterých je celkem 33 kromě dalších 11 specializovaných útvarů, kompetenčně odpovídají ministerstvům na úrovni vlád členských zemí EU.

Debata byla rozdělena na čtyři tematické okruhy, které patří ke klíčovým otázkám, jež v současné době řeší výrobci obráběcí techniky a technologie v Evropě.

Letošní ročník výstavy EMO Milano 2015 považují italští organizátoři za rekordní

Technický týdeník č. 21/2015

Italská asociace výrobců obráběcích strojů a robotů UCIMU uveřejnila statistická data vážící se k závěrečnému vyhodnocení veletrhu EMO Milano 2015, který proběhl ve dnech 5. – 10. října 2015 na výstavišti Fieramilano v milánské čtvrti Rho.

Za šest dní, po které byly brány výstavy otevřeny, ji navštívilo 155 362 návštěvníků ze 120 zemí světa, přitom zahraniční návštěvníci představovali 51 % z tohoto počtu. Nejvíce z nich tvoří Němci (12 %), následováni Švýcary, Japonci, Francouzi, Turky, Číňany, Rusy, Španěly, Švédy, Rakušany, Tchajwanci, Čechy, Korejci, Izraelci a Poláky.

Bilance roku 2015 bude pro Evropu optimistická - CECIMO očekává růst

Technický týdeník č. 21/2015

Evropská produkce výrobních strojů se spolu s celkovým zotavením evropské ekonomiky v roce 2014 zvýšila: růst činil 1,3 %, hodnota výroby obráběcích strojů dosáhla 23,0 mld. Euro. Vzhledem k tomu, že evropský průmysl výrobních strojů exportuje do celého světa, je ovlivněn dvěma protikladnými trendy. Prvním je zpomalení na nově se rozvíjejících trzích, které omezují investice do strojního vybavení. Druhým je relativně stabilní růst v rozvinutých zemích, jako je Evropa a Severní Amerika, který implikuje větší investice do strojů. Vezmeme-li v úvahu oba tyto trendy, lze v roce 2015 očekávat zvýšení evropské výroby v oboru na hodnotu 23,6 mld. Euro (+ 3 %).

Úvahy o budoucnosti evropského průmyslu výrobních strojů

Technický týdeník č. 20/2015

Představitelé největších a nejvýznamnějších evropských firem vyrábějících obráběcí stroje, respektive jejich zástupci reprezentující tyto firmy a národní oborové a profesní asociace v Evropském výboru pro spolupráci v oblasti výrobních strojů CECIMO, již delší dobu přemýšlejí o tom, jak udržet nebo ještě posílit konkurenceschopnost své produkce a obchodně uspět v dnešním globalizovaném světě. Jejich diskuse vyústily v dokument široce diskutovaný právě na půdě CECIMO. Účastníci debaty dospěli k názoru, že aktuální situace je v obecné rovině charakterizována především nepředvídatelnou proměnlivostí a nestálostí (Volatility), dlouhodobou nejistotou (Uncertainty), složitostí problémů (Complexity) a nejednoznačností a rozporuplností východisek, ale i možných řešení (Ambiguity).

Výstava EMO Milano 2015 otevřela své brány

Technický týdeník č. 19/2015

Veletrh EMO 2015, který právě probíhá na více než 200 000 m² čisté výstavní plochy moderního výstaviště FIERAMILANO v milánské čtvrti Rho, patří k hlavním světovým výstavám a je vůbec nejvýznamnějším veletrhem v oboru obráběcích a tvářecích strojů v Evropě. Ke specifickým rysům výstav EMO patří především skutečnost, že jde o prezentaci novinek v oboru a uspět na ní znamená vydobýt si nejvýhodnější pozice pro expanzi na světové trhy.

KOVOSVIT MAS představil na MSV Brno inovaci v obrábění.

Technický týdeník č. 19/2015

Největší tuzemský výrobce obráběcích strojů KOVOSVIT MAS, a.s. přivezl na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně inovace v obrábění a robotické pracoviště. Součástí prezentace byly také semináře předních akademických odborníků na téma spolupráce škol s firmami a trendy v oblasti obrábění a konstrukce strojů.

ČVUT v Praze a VUT v Brně iniciovaly novou platformu spolupráce technických vysokých škol

Technický týdeník č. 18/2015

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Petr Konvalinka a rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Petr Štěpánek podepsali memorandum o spolupráci obou univerzit. Jedním z výstupů společného jednání zástupců vedení je také vytvoření platformy veřejných technických vysokých škol v České republice. Cílem fungování platformy je spolupráce veřejných technických vysokých škol v ČR s cílem dlouhodobě posilovat konkurenceschopnost českého průmyslu prostřednictvím výchovy kvalitních absolventů vysokých škol technického směru.

Aktivity výrobních podniků SST oboru obráběcích a tvářecích strojů v Číně

Technický týdeník č. 18/2015

V posledních letech stále patří čínský trh k nejdůležitějším českým exportním teritoriím. Po Německu a Rusku je to dlouhodobě třetí země kam čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů exportují své stroje. S ohledem na nepříznivý vývoj exportních možností do Ruska bude význam čínského teritoria ještě významně růst. Nasvědčují tomu i dlouhodobé předpovědi analytiků.

Úspěšnost výroby a vývozu českých obráběcích strojů je daná dlouhou historií výroby a pozicí českých výrobců v rámci světové konkurence. Výroba má v českých zemích tradici delší než 150 let a většina stávajících výrobních podniků vyváží své stroje do celého světa více než 60 let. Export přitom tvoří cca 80 % veškeré produkce. Co se týče produkce výrobních strojů, zaujímá Česká republika ve světovém kontextu patnácté místo a mezi evropskými výrobci pak místo deváté. V exportu si pak české firmy vedou ještě lépe – ve světové konkurenci zaujaly v roce 2014 dokonce třinácté místo.

Členské firmy SST se připravují k účasti na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně - pokračování

Technický týdeník č. 17/2015

Třemi stroji se ve své expozici pochlubí trenčínská společnost TRENS SK. Bude to univerzální soustruh SN 500/1000 a dvě soustružnická centra SBE 300 CNC a SBX 500 CNC. Obě soustružnická centra budou v Brně vystavována jako novinky. Centrum SBE 300 CNC je určeno pro výkonné soustružení přírubových a hřídelových součástí velmi přesných rozměrů. Konstrukce stroje se vyznačuje vysokou tuhostí. Stroj je vybaven digitálními servopohony s broušenými kuličkovými šrouby a lineárním válečkovým vedením s přímým odměřováním v ose X. V opci s automatickým NC řízeným koníkem a podavačem tyčí je stroj určený pro vysoké výkony a maximální produktivitu obrábění v sériové výrobě. Soustružnické centrum SBX 500 CNC se vyznačuje robustní konstrukcí a je určené pro střední až velkosériovou výrobu jednoduchých i složitých geometrických tvarů. Provedení s pohyblivým protivřeteníkem, osou Y a poháněnými nástroji umožňuje komplexní obrobení součástek s dokončením na jednom stroji, což zkracuje čas výroby a zvyšuje přesnost obrobků. Vysoká variabilita modulární konstrukce umožňuje složení optimální zákaznické konfigurace od jednoduchého tříosého soustruhu až po vysokoproduktivní devítiosé soustružnické centrum pro plně automatizovaný provoz.

Členské firmy SST se připravují k účasti na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Technický týdeník č. 16/2015

Už za pár týdnů se otevřou brány brněnského výstaviště a 14. září 2015 bude na brněnském výstavišti slavnostně zahájen 57. mezinárodní strojírenský veletrh, se kterým souběžně proběhne mezinárodní dopravní veletrh Transport a logistika a také mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVITECH. Přípravy na veletrh jsou v plném proudu, ve firmách se usilovně přemýšlí, na co se nesmí zapomenout, a to je ta pravá chvíle, abychom Vás prostřednictvím našeho časopisu pomyslně provedli po výstavišti, seznámili Vás s nejvýznamnějšími expozicemi členských podniků našeho Svazu a podrobněji Vám přiblížili doprovodné programy, které pro Vás Svaz strojírenské technologie letos připravuje.

 Úspěšná jarní porada obchodních ředitelů členských firem SST

Technický týdeník č. 15/2015

Obchodní ředitelé dvaceti členských firem Svazu strojírenské technologie se ve dnech 24. a 25. června 2015 sešli s vedením SST na půdě členského podniku Dormer Pramet v Šumperku. O srdečné přivítání se postaral obchodní ředitel hostitelské firmy Ing. Vladimír Šamšula. Ředitel podniku Ing. Marek Kotrlý pak seznámil účastníky porady s výrobou obráběcích nástrojů značky Pramet a provedl je rovněž moderním výrobním provozem, na jehož úroveň mohou být Šumperští právem hrdi.

Odpolední část porady zahájil Ing. Bedřich Musil, který seznámil přítomné s programem a předal slovo řediteli SST Ing. Oldřichu Paclíkovi, CSc. Jeho prezentace byla zaměřena jednak na hodnocení statistických dat ilustrujících stav oboru obráběcích a tvářecích strojů u nás a také na současné klíčové aktivity SST.

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii slaví a bilancuje

Technický týdeník č. 14/2015

Při příležitosti 15. výročí založení Výzkumného centra pro strojírenskou Výrobní techniku a technologii (VCSVTT - RCMT) se dne 18. června 2015 konalo v prostorách Fakulty strojní Vysokého učení technického v Praze celodenní Slavnostní odborné setkání pracovníků v oboru výrobních strojů (Machine Tools). Jednalo se o široce pojatou akci, která zahrnovala odborný seminář Přesnost IV. (CAD-CAM-CL-NC), zasedání spoluorganizující Společnosti pro obráběcí stroje (SpOS), poradu technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie (zúčastnilo se 36 zástupců 18 členských firem SST) a zasedání připomínající 15. výročí založení VCSVTT.

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) bylo založeno při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze 1.července 2000, kdy získalo státní podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z programu LN „Výzkumná centra" (2000-2004) pod názvem „Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii“) na vybudování nové výzkumné základny pro český průmysl strojírenské výrobní techniky s cílem vychovávat nastupující generaci mladých odborníků pro tento obor. Projekt výzkumného centra pokračoval až do roku 2011, přičemž v celém období let 2000–2011 byl jeho vedoucím Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

Vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na Ruskou federaci na obor obráběcích a tvářecích strojů

Technický týdeník č. 13/2015

Vzhledem k tomu, že v posledních létech se Rusko spolu s dalšími postsovětskými státy stalo teritoriem primárního zájmu českých exportérů a řada výrobních společností tam nejen vyvážela, ale investovala do zakládání společných podniků nebo otevírání dceřiných firem, byly po vyhlášení protiruských sankcí velmi netrpělivě očekávány statistické údaje svědčící o jejich vlivu na objemy vývozu.

Export obráběcích a tvářecích strojů do Ruska vykázal meziroční pokles o 2 % (2013: 107 mil. euro, 2014: 105 mil. euro). Tento výsledek nepůsobí na první pohled nijak mimořádně znepokojivě. Je ovšem nutno si uvědomit, že dodací lhůty u výrobních strojů jsou ve srovnání s jinými sektory poměrně dlouhé, někdy až několikaměsíční. Sankce do závěru roku 2014 působily tedy vlastně pouhých 5 měsíců a navíc se nevztahovaly na obchodní kontrakty uzavřené před 1. srpnem 2014. Příznivá byla pro obor i skutečnost, že předmětem vývozu byly výrobky, které buď nespadaly do kategorie strojů dvojího užití, a pokud ano, nejednalo se o dodávky pro ruský zbrojní průmysl. Dá se tedy předpokládat, že pokud se vliv sankcí výrazněji projeví, bude to až později, dejme tomu na objemech vývozu za rok 2015 a dalších let.

Pohyb na světové špičce výrobců obráběcích strojů vyplývající ze statistických údajů za rok 2014

Technický týdeník 13/2015

Přes snižující se růst ekonomiky, která v prvním čtvrtletí roku 2015 rostla v Číně zatím nejpomaleji od roku 2008, tedy od vypuknutí hospodářské krize, statistické údaje potvrzují, že si tato země v oboru obráběcích a tvářecích strojů stále udržuje svou vedoucí pozici, a to s poměrně velkým náskokem před ostatními zeměmi. Na světové produkci, která v roce 2014 činila 70 mld. USD, se asijský gigant podílel téměř 30 %! Klasifikaci vede Čína i co do spotřeby - 31,7 mld. USD. Do země byly v roce 2014 dovezeny stroje za 11,2 mld. USD a spotřebu doplnily čínské podniky produkcí v objemu 23,8 mld. USD. Vývoz v objemu 3,3 mld. USD vynesl v loňském roce Čínu na pátou příčku světového žebříčku exportérů, tedy o jednu pozici před tradičně silného evropského exportéra, kterým je Švýcarsko.

Německo si v klasifikaci výrobců polepšilo a s objemem produkce 12, 957 mld. USD odsunulo z druhého místa Japonsko. Pozitivní vývoj zaznamenalo Německo ve spotřebě, která v roce 2014 vzrostla na 6,758 mld. USD. Kvalifikované odhady na rok 2015 však předpokládají zhruba o půl miliardy USD nižší spotřebu, což bude méně, než znamenal meziroční pokles mezi léty 2013 a 2014, který činil něco přes 800 milionů USD. Export německých firem sice poklesl mezi léty 2013 a 2014 o 2, 5 %, a to na 8,982 mld. USD, ale i přesto obsadilo Německo mezi světovými vývozci první místo před stagnujícím Japonskem. Import strojů a strojních zařízení do Německa poklesl téměř o 13 % na hodnotu 2,784 mld. USD, čímž percentuální poměr dovozu na spotřebě dosáhl 41 %.

Mezinárodní strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA v Moskvě

Technický týdeník č. 12/2015

I přes všechna omezení vyplývající ze sankcí Evropské unie uvalené na Ruskou federaci se zájem českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů o ruský trh nikterak nesnížil. Účast nejen českých, ale i dalších zahraničních vystavovatelů a návštěvníků strojírenského veletrhu Metalloobrabotka v Moskvě byla opět vysoká. Jeho letošní, již 16. ročník, se uskutečnil ve dnech 25. – 29. května 2015 v Moskvě, na výstavišti „Krasnaja Presňa“. Význam veletrhu dokládá i fakt, že byl opět formou oficiální účasti zařazen do plánu podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Spolupořadatelem akce byla již tradičně ruská asociace výrobců obráběcích strojů STANKOINSTRUMENT, v jejímž čele už po řadu let stojí její prezident, pan Georgij V. Samodurov.

Pražská tisková konference k veletrhu EMo Milano 2015

Technický týdeník č. 11/2015


Počátkem října letošního roku se sejde celá světová strojaňská veřejnostn na moderním výstavišti Fiera Milano ve čtvri "Rho-Pero"aby se
seznámila s novinkami v oboru výrobních strojŮ a technologií. Výstava EMo Milano je nepochybně vrcholnou veletržní událostí a úspěšná účast na
ní znamená pro vystavovatele reálnou možnost vydobýt si nejvýhodnější pozice pro expanzi na světové trhy.
Letošní ročník navíc proběhne v ltálii, která je třetím největším expottérem obráběcích strojú na světě, hned po Německu a Japonsku a, podle
počtum mezinárodního obchodního centra UNCTAD/WTO se jedná o druhou zemi ve světovém žebříčku oborové konkurenceschopnosti' Stejnou pozici
zaujímál tálie i mezi zeměmi, které si globáIně udžují nejvyšší podí|( 73 %) na světovém exportu. Zanedbatelná není ani čtvrtá pozice ltáIii mezi
největšími světovými producenty obráběcích strojú a co do spotřeby těchto strojú je ltálie na šestémm místě na světě.

Veletrh CIMT Peking 2015

 Technický týdeník č. 10/2015

Čtrnáctý ročník výstavy CIMT 2015 (The 14th China International Machine Tool Show, Beijing 2015) pořádal Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA ve dnech 20. -24. dubna 2015 v areálu nového výstaviště CIEC vybudovaném v bezprostřední blízkosti pekingského letiště.

Ve srovnání s poslední výstavou, která se na tomto výstavišti konala v roce 2013, byly ještě využity stanové haly ve východní části výstaviště (E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 a E12). Celkem bylo obsazeno 16 výstavních hal. Podle předběžných odhadů se výstavy zúčastnilo 1 628 vystavovatelů z 28 zemí. Během výstavy proběhlo 110 doprovodných akcí a branou výstaviště prošlo podle statistik organizátorů 315 485 osob, z toho bylo 130 918 platících návštěvníků ze 60 zemí a regionů.

Asijské trhy jsou i nadále v centru zájmu českých strojařů

Technický týdeník č. 9/2015

Svaz průmyslu a dopravy České republiky uspořádal dne 27. března 2015 ve svém sídle obchodní setkání s delegací čínských podnikatelů, která doprovázela pana Liu Yanga, viceprezidenta Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu CCPIT z Pekingu. Členy podnikatelské delegace byli zástupci celkem čtrnácti čínských podniků a organizací z oblasti hlavního města, které aktuálně hledají vhodné obchodní partnery v České republice.

Spolu s představiteli rady CCPIT, jejímž cílem je podpora mezinárodního obchodu, navazování obchodních styků se zajímavými teritorii, shromažďování obchodních informací, právní servis pro obchodníky, reklama a školení expertů zahraničního obchodu, bylo možno navázat kontakt kromě jiného i s pracovníky společnosti Ginkgo Capital Management Co. Ltd. Prezident této společnosti, pan Zhou Guangwen informoval účastníky setkání o konkrétních produktech investičního bankovnictví využitelných v rámci mezinárodních obchodních vztahů.

Bilance oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2014

Technický týdeník č. 8/2015

Sektor výrobních strojů představuje základ nejen strojírenských oborů, ale i celé řady dalších návazných průmyslových odvětví. Statistické výsledky týkající se objemů vývozu a dovozu právě tohoto oboru jsou tudíž signifikantní pro posuzování celkového stavu průmyslu i jeho budoucích vývojových trendů.

V roce 2014 se vývoz (vyjádřený v českých korunách) zvýšil celkově o 10 % ve srovnání s rokem 2013 - u obráběcích strojů došlo k navýšení o 13,99 %, zatímco u tvářecích strojů došlo naopak k poklesu o 26,61 %. Ovšem vzhledem k umělému oslabení české koruny zásahem České národní banky vykázal vývoz v roce 2014 v EUR celkový nárůst pouze o 3,77 %.

Českému průmyslu se začíná dařit

Technický týdeník č. 8/2015

Statistické údaje za loňský rok potvrdily klíčovou pozici průmyslu v ekonomice a přinesly poměrně povzbudivé výsledky.

Hodnota průmyslové produkce meziročně vzrostla o 7,3 % (při zohlednění rozdílnosti počtu dnů činil meziroční růst 4,7 %) a meziměsíční nárůst pak 0, 6 %. Dominantní úlohu samozřejmě sehrál zpracovatelský průmysl, kde meziroční nárůst produkce činil dokonce 9,8 %.

Výsledky průmyslových odvětví za loňský rok patřily bezpochyby mezi dominantní faktory oživení bilance celé české ekonomiky. Jejich výše byla v řadě měsíců i mírně nad původním očekáváním a finální výsledek za rok 2014 se přiblížil hodnotě 5 % (konkrétně 4,9 %, za zpracovatelský průmysl 6,4 %). Po listopadovém meziročním poklesu v některých odvětvích se v závěru roku znovu objevily u většiny sektorů kladné hodnoty, samozřejmě s jistou diferenciací míry růstu a výše základny a také s výjimkami, mezi které už delší dobu patří odvětví jako těžba a dobývání či výroba oděvů. Mezi hlavní hybatele růstu naopak patřila výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení či výroba strojů a zařízení.

Vyspělý zpracovatelský průmysl musí být pro Evropskou komisi hlavní prioritou

Technický týdeník č. 5/2015

Evropa má ve světovém měřítku velký podíl, pokud jde o progresivní výrobní technologie. Vyrábí 39 % celosvětové produkce výrobních strojů a evropský export (včetně obchodu mezi zeměmi EU) činí 50 % celosvětového exportu. Podíl Evropy na globálních patentech uplatněných v sektoru výrobních strojů činí 50 %. Síla Evropy spočívá v dodávkách pokročilých výrobních technologií, které tak podporují konkurenceschopnost celé evropské výrobní základny. Tyto technologie dávají průmyslu vysokou efektivitu a umožňují rychle reagovat na vývoj jednotlivých oborů.

Výsledky průzkumu společnosti CEEC Research zaměřeného na strojírenství

Technický týdeník č. 4/2015

CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor, strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli vybraných zemí.

Veletrh IMTEX Bangalore 2015

Technický týdeník č. 4/2015

Veletrh IMTEX proběhl ve dnech 22. - 28. ledna 2015 na výstavišti BIEC v indickém Bangalore.

Výstava prezentující obor obráběcích strojů a nástrojů je organizována jednou za dva roky. V mezidobí se ve stejném termínu pod stejným názvem a na stejném výstavišti koná specializovaná výstava tvářecích strojů.

Letošní ročník IMTEX 2015 a Tooltech 2015 se uskutečnil v pěti rozlehlých halách výstaviště BIEC. Vystavovali zde jak výrobci obráběcích strojů a nástrojů samostatně, tak obchodní zástupci výrobců orientovaní na indický trh. Na výstavě se prezentovali všichni nejvyspělejší výrobci z Evropy, Japonska, USA, Číny, Taiwanu, Jižní Koreje a dalších zemí. V porovnání počtu prezentovaných firem a vystavovaných strojů byl oproti obdobným výstavám celkový počet exponátů-strojů menší. Pokud budou porovnány největší světové výstavy oboru, patří IMTEX co do počtu vystavovatelů, celkové výstavní plochy a počtu návštěvníků na čtvrté místo za výstavami EMO Hannover, CIMT Peking, JIMTOF Tokyo a IMTS Chicago.

Svaz průmyslu a dopravy zůstává významným partnerem Svazu strojírenské technologie

Technický týdeník č. 3/2015

Dne 21. ledna 2015 v dopoledních hodinách proběhlo pravidelné jednání Rady členů Svazu průmyslu a dopravy a na toto jednání navázal pracovní oběd představitelů SPČR a SST. Účastníci měli tak možnost vyměnit si názory na aktuální problémy české ekonomiky, zvláště pak strojírenského průmyslu.

Očekávání a vyhlídky evropské obchodní politiky v sektoru obráběcích strojů

Technický týdeník č. 3/2015

Evropský průmysl obráběcích strojů charakterizuje v současné době několik základných společných rysů: globálnost, dominance malých a středních podniků a výrazná orientace na export, o čemž svědčí skutečnost, že téměř 80 % produkce oboru se vyváží. Po prudkém poklesu v roce 2009 nabral export obráběcích strojů z 15 zemí, jejichž strojírenské asociace jsou sdruženy v Evropské asociaci výrobců obráběcích strojů CECIMO, na rychlosti a v roce 2012 dosáhl vůbec nejvyšší hodnoty 18,8 mld. Euro. Současné trendy v Číně směřující ke společnosti více založené na spotřebě přispěly ke snížení celkového exportu v roce 2013 na 18,2 mld. Euro. Navzdory prognóze Mezinárodního fondu, která očekávala globální růst, zaznamenal v roce 2014 odbyt výrobních strojů pokles. Na této situaci se podepsal jednak slabý první kvartál a také méně optimistické ekonomické výhledy některých rozvíjejících se trhů, na něž byli evropští výrobci orientováni. CECIMO nicméně očekává růst exportu o 2 % na celkových 18,6 mld. Euro v závěrečné bilanci roku 2014.

Strategická role průmyslu výrobních strojů v rozvinuté ekonomice

Technický týdeník č. 3/2015

Sektor výrobních strojů zaměstnává dnes méně než 1 % celkového počtu pracovníků. Jak je tedy možné, že je tento průmysl základní složkou téměř všech rozvinutých ekonomik? Četná další inovativní odvětví, počínaje výrobou chirurgických nástrojů a konče stavbou lodí, jsou závislá na jeho výrobcích. Výrobní stroje jsou často nazývány „matkou strojů“, vzhledem k jejich klíčovému významu prakticky pro všechna další průmyslová odvětví.

Přesto průmysl výrobních strojů nezaujímá takové místo, které by si zasloužil, pokud jde o zájem veřejnosti. Například v USA, stejně jako v mnoha dalších průmyslově vyspělých zemí, se lidé často dívají na průmyslovou výrobu jako na nositele „tří D“ – špinavá (dirty), nebezpečná (dangerous) a nesnadná (difficult). Je zajímavé, že se toto chápání práce v průmyslu netýká jen několika zemí. Například také v Japonsku je tento přístup vyjádřen jako „tři K“: kitanai, kuklen, kitsui … což má zhruba stejný význam. Širokou veřejnost je i přes občasnou – pohříchu spíše kampaňovitou snahu médií – zkrátka obtížné přesvědčit o významu průmyslu výrobních strojů (a ostatně průmyslu vůbec).

Milánské výstaviště se úspěšně zaplňuje

Technický týdeník č. 2/2015

Po šesti letech se letos opět uskuteční EMO, světová výstava obráběcích strojů podporovaná CECIMO, Evropskou asociací průmyslu obráběcích strojů, v Miláně. Brány prestižního milánského výstavního centra Fieramilano se otevřou v týdnu od 5. do 10. října 2015.

Výstava EMO, jejíž logo je vlastnictvím asociace CECIMO, se koná každé dva roky. CECIMO si záměrně zvolilo Milano jako lokalitu alternující s Hannoverem, což je zjevně důkazem tradičně kvalitní práce všech organizačních složek, které se opírají o dlouhodobé zkušenosti z podobných akcí stejnou měrou, jako o vyspělost italského strojírenského průmyslu. Ten v produkci obráběcích strojů zaujímá ve světě čtvrté a v jejich exportu dokonce třetí místo.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 v Brně očima italského novináře

 

Na pozvání Svazu strojírenské technologie a s finanční podporou akciové společnosti Veletrhy Brno přicestoval do Brna ve dnech konání loňského ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu italský novinář pan Marco Leonesio, který je vědeckým pracovníkem Centro Nazionale delle Ricerche (Národní výzkumné centrum) v Miláně a externím redaktorem prestižního technického magazínu Technologie Meccaniche, pro jehož prosincové číslo připravil článek s fotodokumentací.

Ecodesign - cesta k efektivní výrobě a technologiím

Energetická efektivita výrobních strojů představuje stále se rozvíjející téma, které nabývá zejména v Evropě na významu. Tlak ze strany uživatelů strojů a legislativy Evropské unie nutí výrobce neustále inovovat své výrobky v oblasti hospodaření s energií s cílem snížit jejich spotřebu nebo zvýšit efektivitu.

Znění celého článku naleznete na adrese:

http://www.mmspektrum.com/clanek/ecodesign-cesta-k-efektivni-vyrobe-a-technologiim.html

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.