Technický týdeník č. 14/2019

Zlatá Merkurova medaile 2019 putovala do Hulína

Hospodářská komora České republiky oceňuje každoročně osobnosti a instituce, které významným způsobem přispěly k podpoře a rozvoji podnikání v České republice, udělením zlatých, stříbrných a bronzových Merkurových medailí.

Na návrh Svazu strojírenské technologie udělil prezident Hospodářské komory Ing. Vladimír Dlouhý zlatou Merkurovu medaili spolumajiteli a místopředsedovi představenstva TOSHULIN, a.s., spolumajiteli a jednateli společnosti MODIKOV, s.r.o. a členu statutárních orgánů afilací společnosti TOSHULIN v Číně a v Ruské federaci panu Miroslavu Otépkovi

Jako vyučený strojní zámečník pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole strojnické ve Zlíně. Svůj profesní život spojil s firmou TOS HULÍN, kde vykonával technologické práce, později funkci vedoucího nákupu, výrobního náměstka a nakonec ředitele státního podniku TOS Hulín.

Významnou profesní epizodou byl koncem sedmdesátých let jeho pobyt v Alžírsku, kde působil jako vedoucí skupiny zajišťující montáž technologií a jejich uvedení do provozu. Podstatné bylo také jeho technicko-obchodní „francouzské angažmá“ ve společnosti STIM France, která byla významnou afilací podniku zahraničního obchodu STROJIMPORT. V roce 1996 byl spoluautorem úspěšného privatizačního projektu a v roce 2002 se stal předsedou představenstva akciové společnosti TOSHULIN.

V roce 2009 byl poprvé zvolen členem představenstva Svazu strojírenské technologie a v létech 2013-14 vykonával funkci předsedy představenstva SST.

Pan Miroslav Otépka je bezpochyby jednou z nejvýraznějších osobností oboru obráběcích a tvářecích strojů posledních třiceti let. Pod jeho manažerským vedením úspěšně proběhla privatizace jednoho z nejvýznamnějších strojírenských podniků na Moravě TOSHULIN, nákup akciové společnosti STROJIMPORT a nedávná akvizice společností ČKD Blansko-OS a TOS Kuřim-OS. Úspěšné fungovaní tohoto velkého konglomerátu nese výrazné stopy jeho mimořádných manažerských schopností.

V současné době předal funkci předsedy představenstva a generální ředitelky akciové společnosti TOSHULIN své dceři, paní Dagmar Herring.

Pan Otépka je kromě jiných ocenění také držitelem titulu Marketér roku.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.