Technický týdeník č. 05/2019

CECIMO vede dialog s politiky o Výboru pro aditivní výrobu

Jak bylo již dříve avizováno, byl v rámci evropské asociace CECIMO založen Výbor pro aditivní výrobu (AM), který se má stát hlavní platformou pro diskusi s politiky Evropské unie o výzvách a příležitostech spojených s problematikou AM.

Generální shromáždění CECIMO tak definovalo pozici asociace k problematice celoevropského zhodnocovacího řetězce AM. Nový výbor má zastřešovat všechny probíhající aktivity CECIMO v této oblasti – technické, statistické, ekonomické, obchodní i komunikační.

Nově jmenovaný předseda Výboru pro AM, pan Stewart Lane, výkonný ředitel společnosti Renishaw plc., říká:

„Budoucnost evropského průmyslu závisí na zavádění inovativních technologií, jako je AM. Vytvořením tohoto výboru jsme umožnili, aby podnikatelé v oblasti AM hovořili na půdě EU k tématům týkajícím se jejich konkurenceschopnosti, inovací a růstu skutečně jednotným hlasem“.

Výbor se bude opírat o více než 350 organizací z patnácti národních asociací CECIMO, působících v oblasti AM.

Generální ředitel CECIMO, pan Filip Geerts, k tomu dodává:

„AM se v různých sektorech průmyslu rychle vyvíjí od prototypové k sériové produkci. Jsme svědky toho, že evropský průmysl začíná tyto technologie absorbovat. Více než kdy jindy je nyní klíčové garantovat permanentní dialog expertů s tvůrci politiky EU s cílem vytvořit pro AM optimální ekosystém. Naše asociace stojí již dlouho včele tohoto úsilí. Nově vytvořený výbor nám umožní postupovat v tomto směru dále“.

Výbor pro AM se zaměří na široké spektrum cílů důležitých pro průmyslové využití AM v Evropě, jako je regulativní rámec, příprava pracovníků, obchod a statistika týkající se AM. Bude přitom navazovat na práci existující Pracovní skupiny pro AM, v níž členové CECIMO diskutují specifická politická a podnikatelská témata a navrhují bezprostřední kroky.

V rámci štábu CECIMO je problematikou AM pověřen pan Vincenzo Renda.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.