Technický týdeník č. 05/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017

Indický strojírenský veletrh IMTEX 2017 se konal ve dnech 26. ledna až 2. února 2017 v Bangalore. Proběhl v komplexu Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), jenž letos zahrnoval šest velkých veletržních hal a další budovy, které slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře a stravování. V letošním roce byl veletrh zaměřen pouze na obráběcí stroje a zájem indické odborné veřejnosti včetně studentů o strojírenskou techniku byl obrovský. Výstaviště bylo zaplněno každý den od rána až do večerní zavírací hodiny. Nikdy a nikde nekončící dav návštěvníků zaplavoval výstaviště a výstavní haly a jakýkoli cílený pohyb v tomto lidském mraveništi byl velmi obtížný.

Největší indický veletrh získal za dobu své existence mezinárodní reputaci a stal se pro světové výrobce obráběcích strojů velmi atraktivním. Veletrh IMTEX je největším oborovým veletrhem v celé jihovýchodní Asii a dnes už patří mezi největší a nejdůležitější oborové veletrhy světa. Slavnostním otevřením nové haly č. 4 získalo výstaviště dalších 17 500 m2 výstavní plochy navíc. Výstavní plocha výstaviště BIEC tak nyní činí 66 000 m2. Letošního veletrhu IMTEX se zúčastnilo přes 1 000 vystavovatelů z 22 zemí světa. Národní expozice vytvořilo sedm zemí, a sice Česká republika, Čína, Německo, Itálie, Španělsko, Taiwan a USA. Celkem letošní ročník IMTEXu zhlédlo více než 100 000 návštěvníků.

Veletrh byl slavnostně zahájen bohatým dvouhodinovým programem, v rámci kterého pronesly svůj projev významné osobnosti indického průmyslu. Indický průmyslník pan Jamshyd Godrej, prezident a výkonný ředitel společnosti Godrej & Boyce MFG Co. Ltd. a současně prezident svazu IMTMA pro veletrhy a výstavy, pronesl za všechny zúčastněné úvodní zdravici. Dalšími osobnostmi, které svými projevy veletrh zahájily, byl pan P. G. Jadeja, prezident svazu IMTMA a současně Prezident a výkonný ředitel společnosti Jyoti CNC Automation Ltd., pan Girish Shankar, tajemník ministra těžkého průmyslu Indické republiky a další významní hosté.

Slavnostní zahájení veletrhu se neslo v duchu státního svátku Dne republiky, který připadá právě na 26. ledna. Prezident indického svazu IMTMA pan Parakramsinh Jadeja ve svém projevu uvedl, že veletrh IMTEX je hrdou vlajkovou lodí svazu IMTMA a je pro něj velkou ctí, že brány veletrhu se symbolicky otevírají právě v den tohoto významného státního svátku. Den republiky nezapomněl ve svém projevu zmínit ani pan Jamshyd Godrej a ani generální ředitel svazu IMTMA pan V. Anbu.

Všichni vystupující se shodli na tom, že IMTEX slouží jako vynikající platforma pro indický průmysl obráběcích strojů, která indickým výrobcům pomůže zmapovat jejich přednosti a schopnosti, a že právě tento veletrh pomáhá Indii sehrát významnou úlohu na cestě stát se světovou průmyslovou velmocí. Letošní ročník veletrhu je významný také tím, že výstavní komplex BIEC oslavil 10. výročí své existence.

Česká účast na veletrhu byla výrazná. Veletrhu se zúčastnilo kromě Svazu strojírenské technologie 8 českých strojírenských podniků. V Bangalore se tak představily podniky TAJMAC-ZPS, a.s., TOS KUŘIM-OS, a.s., TOSHULIN, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., FERMAT Group, a.s., Slovácké strojírny, akciová společnost, STROJIMPORT a.s. a GEARSPECT GROUP a.s. Svaz strojírenské technologie měl samostatný stánek v mezinárodním pavilonu národních asociací. Velkou pozornost na sebe poutala expozice společnosti FERMAT Group s vystavenou horizontkou WFT 13 CNC.

Prestiž české účasti byla podtržena návštěvou velvyslance České republiky v Indii J. E. pana Ing. Milana Hovorky. Pan velvyslanec Hovorka navštívil výstavní stánky všech českých vystavovatelů a na závěr prvního veletržního dne uspořádal v hotelu Mövenpick slavnostní večeři pro české vystavovatele a jejich indické obchodní partnery.

Svaz strojírenské technologie na veletrhu zastupoval Ing. Pavel Čáp, který poskytl interview hned několika indickým deníkům včetně časopisu významné mediální skupiny Magic Wand Media Inc., která úzce spolupracuje s indickým svazem IMTMA. Součástí propagace SST a českých podniků bylo i interview pro místní bangalorskou TV.

Pro zajímavost je uvádíme názory několika představitelů evropských strojírenských asociací sdružených v CECIMO a dalších osobností evropského strojírenského průmyslu na letošní ročník veletrhu IMTEX.

Pan Mikel Artola, ředitel pro zahraniční vztahy španělského svazu AFM, byl s průběhem veletrhu velmi spokojen. Podle jeho mínění je indický trh pro španělské exportéry stále zajímavější. Údaje za loňský rok ještě pan Artola neměl k dispozici, ale v roce 2015 španělské firmy do Indie vyvezly stroje za 20,4 mil. EUR a Indie se pro Španělsko stala 12. nejvýznamnějším trhem.

Dr. Wilfried Schäfer, ředitel německého svazu VDW, vysoce ocenil růst indického průmyslu a zdůraznil, že Indie nabízí obrovský potenciál pro německé výrobce obráběcích strojů. Za velice prospěšný označil program indické vlády „Make in India“, díky kterému proudí do vývoje a výroby obráběcích strojů kapitálové investice a výkon indického průmyslu tak významným způsobem roste. Pan Schäfer řekl, že Indie není pro Německo jen trhem, kam může vyvážet své stroje, ale v roce 2015 dovezly naopak německé firmy z Indie stroje a strojírenská zařízení za více než 19 mil. EUR. Do Německa byly dovezeny například soustruhy, brusky, obráběcí centra a honovací a lapovací stroje. Německo-indická spolupráce by se měla do budoucna i nadále rozvíjet. Indie patří k absolutní světové špičce ve výrobě softwaru a Německo patří k lídrům v zavádění prvků Průmyslu 4.0 do praxe. Potenciál pro vzájemnou spolupráci v tomto ohledu proto pan Schäfer pokládá za obrovský.

Pan Christian Thones, prezident společnosti DMG MORI, oznámil na tiskové konferenci rozhodnutí své společnosti výrazně rozšířit aktivity na indickém trhu, a to zejména v oblasti průmyslových aplikací a služeb. K tomuto kroku se společnost rozhodla na základě vysokého růstu indické ekonomiky v posledním období.

Pan James Selka, ředitel britského strojírenského svazu MTA, si velmi pochvaloval nárůst britského exportu do Indie. Za první tři čtvrtletí roku 2016 se zvýšil export do Indie o 52 procent v porovnání s rokem 2015. Jestliže tento trend bude pokračovat, tak se indický trh stane pro britské exportéry mimořádně důležitým. Britské firmy ovšem také z Indie stále více strojů dovážejí. Podle pana Selky jde o standardní vývoj, protože když některé produkty dosáhnou globální konkurenceschopnosti, tak jim ve vstupu na britský trh nic nebrání.

Pan Massimo Carboniero, prezident italského svazu UCIMU – Sistemi Per Produrre, informoval indické novináře, že obchodní vazby mezi Indií a Itálií jsou velmi silné. Indie zaujímá osmou příčku v celosvětové spotřebě obráběcích strojů a 61 procent těchto strojů dováží. Itálie si drží pátou pozici mezi světovými exportéry na indickém trhu. Pan Carboniero ale také potvrdil, že stále větší množství strojů se exportuje z Indie do Itálie. Svaz UCIMU je na indickém trhu přímo přítomen v rámci projektu „PLATFORM INDIA“, který má za cíl poskytovat poradenskou činnost italským firmám, které se rozhodly založit výrobní pobočku v Indii, a UCIMU rovněž podporuje “Italian Technology Center“ v Pune. Pan Carboniero také řekl, že na indickém trhu je aktivních více než 10 významných italských investičních společností. Na letošním veletrhu IMTEX se představilo 22 italských vystavovatelů obráběcích strojů.

K současné situaci na indickém trhu se vyjádřil i pan Yoji Ishimaru, prezident japonského svazu JMTBA, který s nadšením přijímá vědecké a technologické výzvy a podporuje japonské výrobce obráběcích strojů na globální bázi. Podle něho roste indická ekonomika nejrychleji za poslední roky a poptávka po obráběcích strojích na indickém trhu stále roste. Pan Ishimaru očekává, že tento trend se bude v budoucnu ještě zvyšovat. Japonští výrobci oceňují kvalitu indických softwarových inženýrů a právě zde vidí pan Ishimaru obrovskou příležitost pro spolupráci.

V současné době vzniká v Indii velké množství společných podniků, které zakládají firmy z Německa, Itálie, Španělska a Japonska. Vše se odehrává pod dotačním programem indické vlády „Make in India“. Indické firmy takto získávají velmi významné know-how, kvalita jejich strojů rychle roste a zahraniční firmy se tímto způsobem dostávají k velkým zakázkám nejen na indickém trhu, ale na trzích v celé jihovýchodní Asii. Jako příklad lze uvést japonskou investici do společného podniku Toyoda Micromatic Machinery India Pvt. Ltd. Tato společnost vyrábí brusky a specializuje se zejména na broušení vaček. Většinu produkce z Indie vyváží do Thajska, Malajsie a Indonésie. (pokračování v příštím čísle)

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.